Statistics Statistics
335961
Online User Online2
Today Today192
Yesterday Yesterday235
ThisMonth This Month848
LastMonth Last Month9,295
ThisYear This Year109,827
LastYear Last Year97,606

งานนมัสการองค์พระปฐมเจดีย์

         เป็นประเพณีที่สืบเนื่องมาตั้งแต่ครั้งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่ หัว ที่โปรดให้ปฏิสังขรณ์องค์พระเจดีย์ เมื่อเสร็จแล้วจึงมีการเฉลิมฉลอง ปัจจุบันกำหนดจัดงานในช่วงวันลอยกระทง ระหว่างวันขึ้น 12 ค่ำ ถึงแรม 5 ค่ำ เดือน 12 รวม 9 วัน ณ บริเวณองค์พระปฐมเจดีย์ มีกิจกรรมของประเพณีลอยกระทง มีการออกร้านจำหน่ายสินค้าต่าง ๆ กลางคืนมีมหรสพนานาชนิด

ที่มา : http://www.baanjomyut.com/76province/center/nakhonprathom/costom.html

 

งานเทศกาลอาหารและผลไม้นครปฐม

         จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-7 กันยายน ณ บริเวณองค์พระปฐมเจดีย์ เพื่อเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมของจังหวัด ผลไม้ที่นิยมปลูกในจังหวัดนครปฐม ได้แก่ ส้มโอ มะพร้าวน้ำหอม ส้มเขียวหวาน ขนุน พุทรา องุ่น มะละกอ มะม่วงพันธุ์ต่าง ๆ และยังมีผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปอื่น ๆ ระหว่างงานมีการประกวดสาวงาม ประกวดผลไม้ และการจัดโต๊ะจีน การสาธิตปรุงอาหารที่มีชื่อ สาธิตการแกะสลักผลไม้ การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน มหรสพต่าง ๆ

ที่มา : http://www.baanjomyut.com/76province/center/nakhonprathom/costom.html

 

งานประเพณีสงกรานต์ 

            จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-17 เมษายนของทุกปี บริเวณองค์พระปฐมเจดีย์มีการทำบุญสรงน้ำพระพุทธรูปพระร่วงโรจนฤทธิ์ ก่อพระเจดีย์ทราย มีมหรสพ และการละเล่นพื้นเมือง

ที่มา : http://www.baanjomyut.com/76province/center/nakhonprathom/costom.html

http://news.sanook.com/1556029/

 

งานนมัสการปิดทองหลวงพ่อวัดไร่ขิง

   

         งานนมัสการปิดทองหลวงพ่อวัดไร่ขิงเป็นงานประเพณีที่จัดขึ้น ณ วัดไร่ขิง  ตำบลไร่ขิง  ระหว่างวันขึ้น 13 ค่ำ เดือน 5 ถึงวันแรม 4 ค่ำ เดือน 5 ของทุกปี  มีการออกร้านจำหน่ายสินค้าจากหน่วยงานต่าง ๆ และเกษตรกรผู้ผลิต มีการประกวดผลไม้และจัดแสดงมหรสพตลอดคืน  ซึ่งทางวัดได้จัดให้มีงานนมัสการหลวงพ่อปีละ 3 ครั้ง คือ

       - ในเทศกาลวันออกพรรษา วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 ทางวัดได้จัดงานตักบาตรเทโว และฟังเทศน์ จึงถือเป็นโอกาสให้มีการปิดทองนมัสการหลวงพ่อด้วย

       - ในเทศกาลตรุษจีน เพื่อให้ชาวจีนที่เคารพบูชาหลวงพ่อ ได้มีโอกาสกราบไหว้ปิดทองถวายเป็นพุทธบูชา

       - ในงานเทศกาลนมัสการปิดทองรูปหลวงพ่อ ประจำปี ซึ่งจัดขึ้นในวันขึ้น 13 ค่ำ เดือน 5 จนถึง แรม 3 ค่ำ เดือน 5

         งานเทศกาลนมัสการหลวงพ่อวัดไร่ขิงทุกงาน จะเนืองแน่นไปด้วยผู้คนจากใกล้ไกลที่มีจิตศรัทธาอย่างแรงกล้าเพื่อมากราบไหว้องค์หลวงพ่ออย่างแท้จริง เพราะทุกคนเชื่อว่า หลวงพ่อไม่ได้เป็นแค่พระอิฐพระปูนธรรมดาๆเท่านั้น

 ที่มา : http://www.daravadi.com/home/show.php

 

งานเลี้ยงบุฟเฟ่ต์ช้าง และประกวดราชินีช้าง 

         การประกวดราชินีช้าง (JUMBO QUEEN CONTEST) จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในวันแรงงานแห่งชาติ คือวันที่ 1 พฤษภาคม ของทุกปี ที่ลานแสดงช้างและฟาร์มจระเข้สามพราน เพื่อค้นหาสุภาพสตรี ที่มีน้ำหนักตัวตั้งแต่ 80 กิโลกรัมขึ้นไป ผู้มีความสวยงาม น่ารัก สดใส ฉลาด มาเป็นตัวแทนเข้าร่วมฉลองงานประเพณี เลี้ยงบุฟเฟ่ต์ช้าง (JUMBO BANQUET) และรับตำแหน่ง ฑูตอนุรักษ์ช้าง แห่งภาคีช้างไทย เพื่อทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์การอนุรักษ์ช้างในระดับสากล

ที่มา :  http://www.nkppao.go.th/content-17-251.html