Statistics Statistics
3001863
Online User Online1
Today Today35
Yesterday Yesterday989
ThisMonth This Month39,791
LastMonth Last Month29,442
ThisYear This Year69,233
LastYear Last Year402,022

ดาวโหลดแฟ้มข้อมูล
 
[05-07-2023] แผนยุทธศาสตร์ครั้งที่ 1/2567 : ระหว่างวันที่ 10-12 มิถุนายน 2566
[05-07-2023] แผนปฏิบัติราชการ (ปรับปรุงครั้งที่ 1/67) สำนักวิทยบริการฯ ประจำปีงบประมาณ 2567
[14-03-2023] แผนยุทธศาสตร์ครั้งที่ 2/2565 : ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน 2565
[14-03-2023] แผนปฏิบัติราชการ สำนักวิทยบริการฯ ประจำปีงบประมาณ 2566
[28-06-2022] บุคลากรของสำนักวิทยบริการฯ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ เรื่อง "การใช้ Google Classroom สำหรับห้องเรียน"
[28-06-2022] บุคลากรของสำนักวิทยบริการฯ เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง "เทคนิคการให้บริการสนับสนุนการวิจัย"ในรูปแบบออนไลน์
[28-06-2022] สำนักวิทยบริการฯ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากร เรื่อง "กฎหมายลิขสิทธิ์ จริยธรรม การให้บริการสารสนเทศ"
[28-06-2022] สำนักวิทยบริการฯ ขอประชาสัมพันธ์เวลาเปิด-ปิดบริการในภาคเรียนที่ 1/2565 ในรูปแบบ Onsite
[28-06-2022] สำนักวิทยบริการฯ ขอแนะนำการใช้บริการสืบค้นวิทยานิพนธ์ NPRU e-Thesis Fulltext
[28-06-2022] บทความออนไลน์ เรื่อง คนเราไม่ควรมีอารมณ์ด้านลบจริงหรือ?
[28-06-2022] บทความออนไลน์ เรื่อง ‘เชื่อใจเพราะมีส่วนร่วม’ ความไว้เนื้อเชื่อใจต่อการดำเนินนโยบายสาธารณะ
[28-06-2022] บทความออนไลน์ เรื่อง ‘ปิดแท็บชีวิตแค่ปิดโซเชียล’ วิธีเป็นพลเมืองดิจิทัลที่ดี
[28-06-2022] บทความออนไลน์ เรื่อง ยูเครนใช้วิธีสร้างโมเดล 3 มิติออนไลน์ ที่ระเบิดรัสเซียก็ทำลายไม่ได้ เพื่อรักษา ไว้ซึ่งมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ
[16-06-2022] บทความออนไลน์ เรื่อง ชวนส่องเทรนด์วรรณกรรมเยาวชนและวัยรุ่นในยุคที่โลกเปลี่ยนเร็ว
[16-06-2022] บทความออนไลน์ เรื่อง ยิ่งโตยิ่งโหยหาวันเก่าๆ ? เมื่อเพื่อนที่โตมาด้วยกัน คือคอมฟอร์ตโซนในวันที่ชีวิตไม่แน่นอน
[06-06-2022] สำนักวิทยบริการฯ ปิดให้บริการเนื่องในวันเฉลิมฯ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
[06-06-2022] สำนักวิทยบริการฯ ขอแนะนำวิธีการใช้บริการ Wiely Digital Textbook
[06-06-2022] สำนักวิทยบริการฯ ขอแนะนำการใช้บริการฐานข้อมูลออนไลน์ IEEE
[06-06-2022] สำนักวิทยบริการฯ ขอแนะนำการใช้บริการฐานข้อมูลออนไลน์ ScienceDirect
[06-06-2022] สำนักวิทยบริการฯ ขอแนะนำการใช้บริการ E-Book Nursing Collection
[06-06-2022] สำนักวิทยบริการฯ ขอแนะนำการสืบค้นวิทยานิพนธ์ NPRU e-Thesis Fulltext
[06-06-2022] สำนักวิทยบริการฯ ขอแนะนำบริการแหล่ง การสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศในทุกประเภท
[06-06-2022] สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครปฐม ศึกษาดูงานสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
[06-06-2022] สำนักวิทยบริการฯ ได้ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day จิตอาสาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
[06-06-2022] ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร
[06-06-2022] บทความออนไลน์ เรื่อง หาแรงผลักดันชีวิตใหม่ ด้วยการหยุดพฤติกรรมทำลายตนเอง
[06-06-2022] บทความออนไลน์ เรื่อง เปิดวาร์ป 10 หนังสือไลท์โนเวล อ่านสนุกจนวางไม่ลง
[06-06-2022] บทความออนไลน์ เรื่อง เตรียมพร้อมเด็กไทยสำหรับศตวรรษที่ 21
[06-06-2022] บทความออนไลน์ เรื่อง 9 เล่มอ่านชาร์จพลัง เตรียมกลับไปทำงานอย่างสดใส
[24-05-2022] บทความออนไลน์ เรื่อง รู้ สู้ ความไม่รู้ ซึ่งความรู้
[24-05-2022] บทความออนไลน์ เรื่อง 4 ขั้นตอนปั้นนวัตกรรมดีต่อโลก
[24-05-2022] บทความออนไลน์ เรื่อง ภาษี บัตรเครดิต คริปโตฯ 7 คอร์สฟรีด้านการเงินการลงทุน
[24-05-2022] บทความออนไลน์ เรื่อง เปลี่ยนทุกเมืองให้เป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ สร้างระบบนิเวศการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้ทุกเมือง
[28-04-2022] สำนักวิทยบริการฯ ขอประชาสัมพันธ์รายงานสถิติบริการยืม-คืนหนังสือ (มกราคม-มีนาคม 2565)
[28-04-2022] สำนักวิทยบริการฯ ขอประชาสัมพันธ์รายงานสถิติบริการยืม-คืนหนังสือ (มกราคม-ธันวาคม 2564)
[28-04-2022] สำนักวิทยบริการฯ ขอแนะนำบริการแหล่งการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศที่ให้บริการในสำนักวิทยบริการฯ
[28-04-2022] ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ ต้อนรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพบรรณารักษ์ จากมหาวิทยาลัยศิลปากร
[28-04-2022] สำนักวิทยบริการฯ ขอแนะนำการใช้บริการฐานข้อมูลออนไลน์ด้านพยาบาลศาสตร์ Cinahl Complete
[28-04-2022] บทความออนไลน์ เรื่อง อายุยืนเป็นเรื่องดีไหม? เมื่อบางทีการยืดอายุขัยอาจไม่ใช่สิ่งเดียวที่ตอบโจทย์มนุษย์
[28-04-2022] บทความออนไลน์ เรื่อง เศรษฐกิจโฉมใหม่ ในยุคสมัยของครีเอเตอร์
[20-04-2022] สำนักวิทยบริการฯ ขอแนะนำการใช้บริการฐานข้อมูล ACS
[20-04-2022] สำนักวิทยบริการฯ ขอแนะนำการใช้บริการฐานข้อมูลวารสารออนไลน์ ACM
[20-04-2022] สำนักวิทยบริการฯ ขอเชิญชวนใช้บริการแหล่งข้อมูลทางด้านเคมีกันแบบฟรีๆ
[20-04-2022] บทความออนไลน์ เรื่อง SOFT POWER คืออะไร? พลังซอฟต์ ที่ไม่ซอฟต์เสมอไป พลังที่กระตุกจิต กระชากใจคนทั่วโลก
[20-04-2022] บทความออนไลน์ เรื่อง ‘คดีโจรปล้นหนังสือแห่งทรานซี’ เหตุปล้นสะท้านวงการ เมื่อลูกคุณหนูอยากลักหนังสือเก่าไปขาย
[20-04-2022] บทความออนไลน์ เรื่อง จับตาชีพจรเศรษฐกิจโลก เข้าใกล้ภาวะถดถอยหรือยัง
[20-04-2022] บทความออนไลน์ เรื่อง ไม่ต้องรีบเก่งก็ได้ เมื่อ ‘หนังสือพัฒนาตัวเอง’ ทำให้เราเหนื่อยล้ากว่าเดิม
[07-04-2022] บุคลากรสำนักวิทยบริการฯ เข้าร่วมการอบรมออนไลน์ เรื่องกิจกรรมส่งเสริมห้องสมุดสีเขียว เส้นทางสู่ห้องสมุดสีเขียว
[07-04-2022] สำนักวิทยบริการฯ ม.ราชภัฏนครปฐม เข้าร่วมการอบรมออนไลน์ “ScienceDirect Academic Reference Database”
[07-04-2022] สำนักวิทยบริการฯ ม.ราชภัฏนครปฐม เข้าร่วมการอบรมออนไลน์ “Learning City and Lifelong Learning Ecosystem”
[07-04-2022] บรรณารักษ์ สำนักวิทยบริการฯเข้าร่วมอบรมออนไลน์ การใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น ประจำปีงบประมาณ 2565
[07-04-2022] สำนักวิทยบริการฯ ขอแนะนำบริการแหล่งการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศในทุกประเภทที่ให้บริการของสำนักวิทยบริการฯ
[07-04-2022] สำนักวิทยบริการฯ ขอเชิญชวนใช้บริการฐานข้อมูลออนไลน์ ScienceDirect
[07-04-2022] บทความออนไลน์ เรื่อง Polar Vortex? อากาศหนาวในเมษายน? ชวนเข้าใจอากาศหนาวๆ ในไทยที่อาจจะไม่ได้มาจาก Polar Vortex
[07-04-2022] บทความออนไลน์ เรื่อง 10 ทักษะชีวิตแบบฉบับเด็กยุคเก่า ที่อย่าลืมสอนเด็กรุ่นใหม่
[07-04-2022] บทความออนไลน์ เรื่อง Blockchain ใช้จริงกับธุรกิจอย่างไร ลดเหลื่อมล้ำจริงหรือ
[28-03-2022] บทความออนไลน์ เรื่อง ความหวังและความกลัวของสินทรัพย์ที่แตกต่างในช่วงสงคราม
[28-03-2022] บทความออนไลน์ เรื่อง จับตา 5 เทรนด์ธุรกิจสตาร์ทอัพยูนิคอร์น เปลี่ยนโลกยุคเศรษฐกิจดิจิทัล
[28-03-2022] บทความออนไลน์ เรื่อง ‘ฟินแลนด์’ รั้งอันดับหนึ่งประเทศที่มีความสุขมากที่สุดในโลก ประจำปี 2022
[18-03-2022] สำนักวิทยบริการฯ ขอเชิญชวนใช้บริการฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ออนไลน์ ThaiLIS Collection
[18-03-2022] สำนักวิทยบริการฯ ขอประชาสัมพันธ์การให้บริการออนไลน์และช่องการประชาสัมพันธ์ที่ใหม่สุดๆ
[18-03-2022] สำนักวิทยบริการฯ ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลจากการแข่งขันตอบคำถามจาก e-book จาก Hibrary
[18-03-2022] บุคลากรของสำนักวิทยบริการเข้าร่วมการอบรมออนไลน์ isualizing the Humanities: Gale Digital Scholar Lab Confirmation
[18-03-2022] บทความออนไลน์ เรื่อง ทำไมเราถึงเรียกว่า 'ห้องสมุด' ไม่ใช่ 'ห้องหนังสือ'
[18-03-2022] บทความออนไลน์ เรื่อง ‘เกิดเป็นผู้หญิง แท้จริงแสนลำบาก’ บอกเล่าเรื่องของผู้หญิงผ่านหนังสือ 8 เล่ม
[18-03-2022] บทความออนไลน์ เรื่อง สงครามโลกครั้งใหม่? สรุปยูเครน vs รัสเซีย แบบเข้าใจง่าย
[14-03-2022] บทความออนไลน์ เรื่อง Librarian Space ตอน คิดอย่างเป็นระบบด้วย Mind Map
[14-03-2022] สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแนะนำ Gale E-Book
[14-03-2022] สำนักวิทยบริการฯ ขอเชิญชวนใช้บริการ E-Book Wiley e-Library ในสหสาขา 10 วิชาหลัก
[09-03-2022] บทความออนไลน์ เรื่อง อ่านเพื่อให้รู้ว่าเราไม่เดียวดาย 9 คำแนะนำการอ่าน จากนักคิดนักเขียนชั้นครู
[07-03-2022] สำนักวิทยบริการฯ ศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าและศูนย์เรียนรู้ประชาธิปไตย
[07-03-2022] สำนักวิทยบริการฯ ขอแสดงความยินดีกับอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
[07-03-2022] สำนักวิทยบริการฯ ขอเชิญชวนใช้บริการฐานข้อมูลกฎหมายออนไลน์
[07-03-2022] สำนักวิทยบริการฯ ขอเชิญชวนใช้บริการฐานข้อมูลออนไลน์ Emerald Mangement
[07-03-2022] สำนักวิทยบริการฯ ขอเชิญชวนใช้บริการฐานข้อมูลวารสารออนไลน์ CINAHL Complete
[07-03-2022] บทความออนไลน์ เรื่อง สอนเด็กเป็นผู้นำแห่งศตวรรษที่ 21
[07-03-2022] บทความออนไลน์ เรื่อง นวัตกรรมการลงทุนในยุคดิจิทัล เมื่อ Data และ AI เริ่มรุกคืบ
[07-03-2022] บทความออนไลน์ เรื่อง ผจญภัยไกลสุดฝันกับนวนิยายการเดินทางข้ามเวลา
[28-02-2022] สำนักวิทยบริการฯ ขอแนะนำบริการแหล่งการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศในทุกประเภท
[28-02-2022] สำนักวิทยบริการฯ ขอเชิญชวนใช้บริการฐานข้อมูลวารสารออนไลน์ ACM Digital Library
[28-02-2022] ขอเชิญชวน ใช้บริการ Document Delivery Service บริการส่งบทความวารสารของสำนักวิทยบริการฯ
[28-02-2022] บทความออนไลน์ เรื่อง ทรานส์ฟอร์มสู่องค์กรศตวรรษที่ 21 ต้องเลิกคิดแต่เอากำไร
[28-02-2022] บทความออนไลน์ เรื่อง Wholebeing ความสุข 5 มิติที่ชีวิตควรปรับสมดุล
[28-02-2022] บทความออนไลน์ เรื่อง สร้างสังคมสุดกรีนด้วยการ “ยืมหนังสือ”
[18-02-2022] สำนักวิทยบริการฯ ขอแนะนำการใช้บริการ E-Book Nursing Collection
[18-02-2022] บทความออนไลน์ เรื่อง การวางแผนองค์กรเพื่อมุ่งสู่ Net Zero กับ 8 ขั้นตอนใช้ได้จริง
[18-02-2022] บทความออนไลน์ เรื่อง วาเลนไทน์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เมื่อชาวญี่ปุ่นกำลังได้ลิ้มรสช็อกโกแลตแบบยั่งยืน
[14-02-2022] 14 กุมภาพันธ์ “วันราชภัฏ” พระราชทานกำเนิด “คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน”
[14-02-2022] สำนักวิทยบริการฯ ขอแนะนำรายชื่อวิทยานิพนธ์ที่ Upload Fulltext ที่อยู่ใน NPRU e-Thesis Fulltext
[14-02-2022] สำนักวิทยบริการฯ ประชุมการติดตามการจัดทำผลงานและงานวิจัย เพื่อต่อสัญญาจ้างของบุคลากร
[14-02-2022] สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแนะนำ eBook iGlibrary
[14-02-2022] สำนักวิทยบริการฯ ส่งความสุข มอบความรัก ให้ผู้ใช้บริการ “Valentine's day”
[14-02-2022] บทความออนไลน์ เรื่อง กาแฟ กินทุกวัน กินมากไปแล้วเสี่ยงต่อโรคหัวใจหรือเปล่า
[14-02-2022] บทความออนไลน์ เรื่อง เข้าใจไทย-พม่าด้วยมุมมองใหม่ ผ่านความละเมียดละไมของละครจากเจ้าพระยาสู่อิรวดี
[14-02-2022] บทความออนไลน์ เรื่อง เดินทางสู่ใจกลางท้องถิ่น สัมผัสกลิ่นอายธรรมชาติแห่งความอบอุ่นของโทโฮคุ
[07-02-2022] สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแนะนำ eBooks: Project Gutenberg
[07-02-2022] สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแนะนำวิธีการใช้งาน Wiley Digital Text - NPRU
[07-02-2022] บทความออนไลน์ เรื่อง ปัญญาจัดการตัวเอง เคล็ดลับความสำเร็จจาก ปีเตอร์ ดรักเกอร์
[07-02-2022] บทความออนไลน์ เรื่อง ทำไมคนข้างๆ ถึงสำคัญ?: ย้อนดูคนสำคัญที่คอยเติมพลังให้เราในแต่ละก้าวของชีวิต
[07-02-2022] บทความออนไลน์ เรื่อง เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ทำไมไทยไม่ถึงฝั่งฝัน
[31-01-2022] บทความออนไลน์ เรื่อง 20 อันดับ รายชื่อหนังสือที่ยืมมากที่สุดในเดือนมกราคม 2565
[31-01-2022] บทความออนไลน์ เรื่อง อะไรคือ Web 3.0 กันแน่? ส่องไอเดียอินเทอร์เน็ตยุคหน้าที่เขาว่าล้ำ
[31-01-2022] บทความออนไลน์ เรื่อง จะเป็นอย่างไร เมื่อเราใช้ชีวิตใน Metaverse
[27-01-2022] บทความออนไลน์ เรื่อง สำรวจ 6 เทรนด์พฤติกรรมผู้บริโภคที่น่ารู้ในปี 2565
[27-01-2022] บทความออนไลน์ เรื่อง จับตาให้ดี จับตาให้ไว กับ 4 เทรนด์ใหญ่ที่อาจส่งผลต่อเศรษฐกิจและสังคมในอนาคต
[27-01-2022] บทความออนไลน์ เรื่อง ทำไมการท่องเที่ยวต้อง ‘ยั่งยืน’ อนาคตและจุดเปลี่ยนของการท่องเที่ยวยุคใหม่
[27-01-2022] บทความออนไลน์ เรื่อง ผจญภัยไกลสุดฝันในนวนิยายการเดินทางข้ามเวลา
[24-01-2022] บทความออนไลน์ เรื่อง 4 บทบาทใหม่ที่ห้องสมุดควรทำหลัง COVID-19 (NEXT NORMAL FOR LIBRARY)
[24-01-2022] บทความออนไลน์ เรื่อง คำคมการอ่านหนังสือ หนังสือดีมีประโยชน์ อ่านได้ทุกเวลา #4
[13-01-2022] บทความออนไลน์ เรื่อง The New Shrewsbury คุยเรื่องนวัตกรรมการศึกษา กับครูใหญ่คนใหม่
[10-01-2022] แผนยุทธศาสตร์ครั้งที่ 3/2564 : ระหว่างวันที่ 18 มิถุนายน 2564
[10-01-2022] แผนปฏิบัติราชการ สำนักวิทยบริการฯ ประจำปีงบประมาณ 2565
[04-01-2022] บทความออนไลน์ เรื่อง เปิดไทม์ไลน์ 10 เหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นกับไลฟ์สไตล์ของเราในปี 2021
[04-01-2022] บทความออนไลน์ เรื่อง เริ่มต้นปี 2022 ด้วยแนวคิด 3H
[04-01-2022] บทความออนไลน์ เรื่อง เทรนด์เทคโนโลยีเชิงกลยุทธ์ปี 2022
[04-01-2022] บทความออนไลน์ เรื่อง ฝึกหายใจตอนออกกำลังกายให้ถูกวิธี ลดเหนื่อย ลดเครียด
[27-12-2021] บุคลากรของสำนักวิทยบริการฯ ม.ราชภัฏนครปฐม ร่วมการประชุมออนไลน์ เรื่อง "ห้องสมุดกับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต”
[27-12-2021] สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแนะนำฐานข้อมูลออนไลน์ ACS
[27-12-2021] บทความออนไลน์ เรื่อง 64 เล่มออกใหม่ปี 2564 ที่เราอยากแนะนำให้ตามเก็บก่อนหมดปี
[27-12-2021] บทความออนไลน์ เรื่อง วันนี้คุณมีความสุขไหม? สำรวจ 10 บทเรียน ‘เศรษฐศาสตร์ความสุข’ ที่อาจช่วยให้ชีวิตมีความสุข
[27-12-2021] บทความออนไลน์ เรื่อง แบบทดสอบ 8 ขั้นตอน ‘สร้างการเปลี่ยนแปลง’ สำหรับ ‘คนไม่ยอมเปลี่ยน’
[27-12-2021] บทความออนไลน์ เรื่อง มีนวัตกรรม แต่หาเงินไม่ได้ สร้างธุรกิจไม่เป็น ทำอย่างไร
[17-12-2021] สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แนะนำฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ฉบับเต็มรูป ThaiLIS
[17-12-2021] สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แนะนำฐานข้อมูลสืบค้นกฎหมายไทยออนไลน์
[17-12-2021] บทความออนไลน์ เรื่อง เศรษฐศาสตร์กับ ‘กล่องสุ่ม’ อะไรทำให้เราติดใจ และจะควบคุมอย่างไรดี
[17-12-2021] บทความออนไลน์ เรื่อง ย้อนรอย VR กว่าจะมาสู่ Metaverse
[15-12-2021] แบบฟอร์มแจ้งขอยืมวัสดุ ครุภัณฑ์ สวก.
[13-12-2021] บทความออนไลน์ เรื่อง รู้จัก 7 หนังโลกอินเทอร์เน็ต ที่ชวนให้ตระหนังถึงความสำคัญของ Cyber Security
[13-12-2021] บทความออนไลน์ เรื่อง ทักษะและงานในโลกใหม่ รู้ก่อน รวยก่อน ไม่ตกงาน
[13-12-2021] สำนักวิทยบริการฯ ร่วมกิจกรรมราชภัฏนครปฐมรวมใจน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ พ่อแห่งแผ่นดิน
[13-12-2021] สำนักวิทยบริการฯ ม.ราชภัฏนครปฐม ร่วมการอบรมออนไลน์ เรื่อง “Education Smarter Way to learn and collaborate - The New Trend”
[13-12-2021] สำนักวิทยบริการฯ ขอนำเสนอ 20 อันดับ รายชื่อหนังสือที่ยืมมากที่สุดในเดือนพฤศจิกายน 2564
[13-12-2021] บทความออนไลน์ เรื่อง แนวทางในการปรับเปลี่ยน ห้องสมุดโรงเรียน ให้เข้ากับการศึกษาในยุคปัจจุบัน
[13-12-2021] บทความออนไลน์ เรื่อง 8 เล่มฮิตที่นำมาสร้างเป็นซีรีส์สุดฟิน
[01-12-2021] บทความออนไลน์ เรื่อง ห่างก่อน’ ระยะห่างทางสังคม Social Distancing มีไว้ทำไมกัน
[01-12-2021] บทความออนไลน์ เรื่อง ชวนเพิ่ม Soft Skills ทักษะอนาคต ผ่าน 10 หนังสืออ่านฟรีบนแอปพลิเคชัน
[01-12-2021] บทความออนไลน์ เรื่อง สรุปบทเรียนทางความคิดตลอดปี 2021
[01-12-2021] บทความออนไลน์ เรื่อง 2021 กำลังจะจบ เตรียมพร้อมไหมกับ 10 เทรนด์ของโลกน่าจับตาในปี 2022 จาก The Economist
[18-11-2021] สำนักวิทยบริการฯ ม.ราชภัฏนครปฐม จัดสาธิตการประดิษฐ์กระทงในแบบง่าย ๆ
[18-11-2021] บทความออนไลน์ เรื่อง The Birth of Korean Cool หนังสือที่กระทรวงวัฒนธรรมควรอ่านก่อนจะส่งออก Soft Power
[18-11-2021] บทความออนไลน์ เรื่อง 8 แนวโน้มการตลาดของห้องสมุดที่คุณต้องติดตาม
[18-11-2021] บทความออนไลน์ เรื่อง Japan Library Trip 10 ห้องสมุดญี่ปุ่นน่าเที่ยว
[18-11-2021] บทความออนไลน์ เรื่อง 4 วิธี Self-Improvement เพื่อเป็นคนใหม่ที่ดีกว่าเดิม
[10-11-2021] บทความออนไลน์ เรื่อง 16 หนังสือที่จะพาคุณออกเดินทางไปค้นหาตัวคนที่หล่นหาย
[10-11-2021] บุคลากรของสำนักวิทยบริการฯ เข้าร่วมการอบรมออนไลน์ SAGE Webinar: SAGE Campus and SAGE Research Methods
[10-11-2021] สำนักวิทยบริการฯ ม.ราชภัฏนครปฐม เข้าร่วมการอบรม Upgrade โปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ Matrix
[10-11-2021] สำนักวิทยบริการฯ จัดประชุมบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดบริการ
[10-11-2021] บทความออนไลน์ เรื่อง TIP ดี ๆ ในการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
[10-11-2021] บทความออนไลน์ เรื่อง ฝึกสกิลให้ไว เตรียมรับ 7 อาชีพเกิดใหม่ก่อนโลก Metaverse มาถึง
[10-11-2021] บทความออนไลน์ เรื่อง 8 เล่มฮิตที่นำมาสร้างเป็นซีรีส์สุดฟิน
[10-11-2021] บทความออนไลน์ เรื่อง เปิดประตูสู่โลกของศิลปะ ผ่านมังงะ 7 เรื่องที่สอดแทรกความรู้เกี่ยวกับศิลปะแขนงต่างๆ
[03-11-2021] สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รับการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับสำนัก ประจำปีการศึกษา 2563
[03-11-2021] บทความออนไลน์ เรื่อง จาก AI ฉลาดขึ้น ถึงองค์กรในโลกใหม่ 12 เทรนด์เทคโนโลยีน่าสนใจปี 2022
[03-11-2021] บทความออนไลน์ เรื่อง คนไทยไม่อ่านหนังสือ หรือพื้นที่การอ่านมีไม่มากพอ
[01-11-2021] บทความออนไลน์ เรื่อง จับตาทั่วโลกมุ่งแก้ปัญหาโลกร้อนในเวทีประชุมสุดยอดด้านสภาพภูมิอากาศ COP26 เป้าหมายรอบนี้คืออะไร? สำคัญอย่างไร
[01-11-2021] บทความออนไลน์ เรื่อง Sustainable Business ชนะใจผู้บริโภคโลกใหม่ด้วยวิธีคิดธุรกิจแบบยั่งยืน
[01-11-2021] สำนักวิทยบริการฯ ซักซ้อมการนำเสนอ และติดตามความก้าวหน้า ในการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับสำนัก ประจำปีการศึกษา 2563
[01-11-2021] บทความออนไลน์ เรื่อง สนทนา ‘วิชาการเติบโต’ กับ แหม่ม-วีรพร นิติประภา
[01-11-2021] สำนักวิทยบริการฯ ขอนำเสนอ 20 อันดับ รายชื่อหนังสือที่ยืมมากที่สุดในเดือนตุลาคม 2564
[01-11-2021] บทความออนไลน์ เรื่อง ครอบครัวยังแสดงความรักได้ โดยไม่ละเมิดร่างกายกัน ความสำคัญของสิทธิเด็กที่ควรตระหนัก
[01-11-2021] บทความออนไลน์ เรื่อง ร่างกายดีเพราะออกกำลังกายเลย แล้วระบบร่างกายจะแข็งแรง
[27-10-2021] สำนักวิทยบริการฯ จัดโครงการอบรมออนไลน์ เรื่อง Wiley Digital Text Online
[27-10-2021] สำนักวิทยบริการฯ ซักซ้อมการนำเสนอ และติดตามความก้าวหน้า ในการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับสำนัก ประจำปีการศึกษา 2563
[27-10-2021] บทความออนไลน์ เรื่อง โลกร้อน สุขภาพรวน นับถอยหลังวันอวสานโลก
[27-10-2021] บทความออนไลน์ เรื่อง เส้นทางการค้นหาตัวเอง ในแบบของหนังสือ, การ์ตูน และภาพยนตร์
[27-10-2021] บทความออนไลน์ เรื่อง จากวันที่เกาหลีส่งออกคอนเทนต์ลง Netflix : Soft power ช่วยสร้างเศรษฐกิจในเกาหลียังไงบ้าง
[19-10-2021] สำนักวิทยบริการฯ การประชุมการติดตามความก้าวหน้า ในการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับสำนัก ประจำปีการศึกษา 2563
[19-10-2021] บุคลากรสำนักวิทยบริการฯ เข้าร่วมการบรรยายพิเศษออนไลน์ในเรื่องการจัดการความรู้ในองค์กรสมัยใหม่
[19-10-2021] บทความออนไลน์ เรื่อง บทเรียนความรักจากซีรีส์ Hometown Cha-Cha-Cha
[19-10-2021] บทความออนไลน์ เรื่อง รางวัลโนเบลสาขาเคมี 2021 แด่นักวิจัยตัวเร่งปฏิกิริยาอินทรีย์สู่การพัฒนาอุตสาหกรรมยารักษาโรค
[15-10-2021] สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแนะนำการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ WebOPAC
[15-10-2021] บทความออนไลน์ เรื่อง ออกแบบการเรียนรู้ออนไลน์เด็กปฐมวัย ทำอย่างไรให้เวิร์ค
[15-10-2021] บทความออนไลน์ เรื่อง บอกลา ‘ออฟฟิศซินโดรม’ ด้วย 4 วิธีที่ทำได้เลยทันที ไม่ต้องมีอุปกรณ์
[12-10-2021] บทความออนไลน์ เรื่อง 8 เล่มดังไซไฟ-แฟนตาซีสุดฮิตจากแอป Libby by Overdrive
[12-10-2021] บทความออนไลน์ เรื่อง Better Living 2030: อนาคตที่ยั่งยืน เริ่มต้นได้ที่ “บ้าน” เพื่อคนรุ่นต่อไป
[12-10-2021] บทความออนไลน์ เรื่อง เคยรู้สึกกลัวเวลาต้องออกจากบ้านไหม? รู้จัก ‘FOGO’ อาการกังวลเมื่อเราต้องออกไปข้างนอก
[12-10-2021] สำนักวิทยบริการฯ เข้าร่วมการรับฟังการ Upgrade โปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ Matrix
[12-10-2021] บรรณารักษ์สำนักวิทยบริการฯ ร่วมรับฟังการนำเสนอการแนะนำ การใช้ระบบ SE-ED E-Library
[12-10-2021] สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแนะนำฐานข้อมูลออนไลน์ ACM Digital Library
[12-10-2021] สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแนะนำฐานข้อมูลออนไลน์ ACS
[12-10-2021] สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแนะนำ E-Book Wiley e-Library
[12-10-2021] บทความออนไลน์ เรื่อง 5 แบบทดสอบบุคลิกภาพยอดฮิต ให้เราได้รู้จักตัวเองมากขึ้น
[12-10-2021] บุคลากรของสำนักวิทยบริการฯ เข้าร่วมการอบรมออนไลน์การใช้งานเบื้องต้น Wiley Digital Text Online
[12-10-2021] สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแนะนำหนังสือของพ่อ น้อมรำลึกถึงพระองค์
[11-10-2021] สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แนะนำฐานข้อมูล Nursing Reference Center Plus
[11-10-2021] สำนักวิทยบริการฯ ขอเชิญชวน คณาจารย์ นักศึกษา และผู้ใช้บริการทุกท่านเข้าร่วมการอบรมออนไลน์ การแนะนำการใช้งาน Wiley Digital Text Online
[11-10-2021] บุคลากรของสำนักวิทยบริการฯ เข้าร่วมการอบรมออนไลน์การใช้งานเบื้องต้น Wiley Digital Text Online
[11-10-2021] บทความออนไลน์ เรื่อง ‘What If..?’ จะเป็นยังไงถ้า.. จักรวาล Marvel ก้าวสู่โลกคู่ขนานที่แตกแขนงอย่างไม่สิ้นสุด
[11-10-2021] บทความออนไลน์ เรื่อง Delta Works’ วิธีป้องกันน้ำท่วมที่ดีสุดในโลกที่ได้มาด้วยคณิตศาสตร์
[11-10-2021] บทความออนไลน์ เรื่อง สร้างนิสัย ‘สุขภาพดี’ อย่างยั่งยืน เริ่มต้นง่ายๆ ด้วยการปรับตารางชีวิตใน 1 วัน
[11-10-2021] บทความออนไลน์ เรื่อง ปั้นเด็กเป็นดาวเด่นด้วย “เรื่องเล่น” (ที่ไม่ใช่ “เรื่องเล่น ๆ”)
[11-10-2021] บทความออนไลน์ เรื่อง จักรวรรดิที่กำลังล่มสลาย และผู้นำที่ไม่ฟังคำเตือน ในซีรีส์ Foundation
[04-10-2021] สำนักวิทยบริการฯ ขอนำเสนอ 20 อันดับ รายชื่อหนังสือที่ยืมมากที่สุดในเดือนกันยายน 2564
[04-10-2021] บรรณารักษ์สำนักวิทยบริการฯ ร่วมรับฟังการนำเสนอการแนะนำ การใช้ระบบ SE-ED E-Library
[04-10-2021] คณะผู้บริหาร และบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ ร่วมแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564
[04-10-2021] บุคลากรของสำนักวิทยบริการฯ เข้าร่วมการอบรมออนไลน์ ScienceDirect Best Practice and Training Webinar
[04-10-2021] บทความออนไลน์ เรื่อง ได้อยู่หรืออย่าหาทำ? เมื่อการ์ตูน-เกมจากญี่ปุ่น กำลังจะถูกสร้างเป็นภาพยนตร์ (อีกครั้ง)
[04-10-2021] บทความออนไลน์ เรื่อง ลูกยังไม่อ่านหนังสือ คุณพ่อคุณแม่ต้องเป็นห่วง
[04-10-2021] บทความออนไลน์ เรื่อง ดวงตาคือหน้าต่างของภาพยนตร์
[04-10-2021] บทความออนไลน์ เรื่อง ครองใจผู้คน แล้วยังครองใจตลาด : สำรวจความแข็งแกร่งและการสร้างแบรนด์แบบ ‘โดราเอมอน’
[04-10-2021] บทความออนไลน์ เรื่อง อยากให้โลกดีขึ้น ไม่ใช่แค่สวดมนต์ ชวนส่อง 9 นวัตกรรมจาก Innovation by Design 2021
[04-10-2021] บทความออนไลน์ เรื่อง มองของเล็กเป็นใหญ่ เห็นสิ่งไม่มีชีวิตขยับได้ ชวนไปรู้จัก Alice in Wonderland Syndrome
[17-09-2021] บทความออนไลน์ เรื่อง เมื่อเพลงที่เราฟัง อาจบอกได้ว่าเรากำลังใช้เงินกันด้วยอารมณ์ ไม่ใช่เหตุผล
[17-09-2021] บทความออนไลน์ เรื่อง The Great Reset For All Well Being เปลี่ยนวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้น
[17-09-2021] บทความออนไลน์ เรื่อง Unilever เปลี่ยนโลกด้วยการขายที่เปลี่ยนแปลงไป
[17-09-2021] บุคลากรของสำนักวิทยบริการฯ เข้าร่วมการอบรมออนไลน์ เรื่อง ฐานข้อมูล ProQuest Dissertations & Theses Global Supporting Your Research
[14-09-2021] บทความออนไลน์ เรื่อง Ego is the enemy ตัวคุณคือศัตรู ศิลปะการบริหารอีโก้
[14-09-2021] บทความออนไลน์ เรื่อง สำรวจหัวใจ เรียนรู้วิธีรับมือกับความสูญเสียในช่วงโควิด-19
[14-09-2021] สำนักวิทยบริการฯ จัดการประชุมคณะกรรมการสำนักวิทยบริการฯ 2/2564
[14-09-2021] บุคลากรสำนักวิทยบริการฯ เข้าร่วมโครงการ “การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ของสำนักวิทยบริการฯ”
[14-09-2021] สำนักวิทยบริการฯ ขอแนะนำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ E-Book ที่ให้บริการ
[14-09-2021] บทความออนไลน์ เรื่อง Hometown Cha-Cha-Cha อบอุ่น เยียวยาใจ ที่ดูแล้วยิ้มไม่หยุด
[14-09-2021] บทความออนไลน์ เรื่อง 7 Fear Archetypes | ความกลัว 7 อย่างที่รั้งชีวิตคุณไว้
[14-09-2021] บทความออนไลน์ เรื่อง 2-7 ขวบ ช่วงเวลาทองของ(สมอง)เด็ก
[14-09-2021] บทความออนไลน์ เรื่อง แบบฝึกหัดบริหารใจ ดูไปทำไป ตอน วิธีค้นหาจุดแข็งของตัวเอง
[14-09-2021] บทความออนไลน์ เรื่อง สำรวจ Digital Riser Report 2021 กับ ‘ภารกิจ’ ของกระทรวงดิจิทัลที่ต้องตามโลกให้ทัน
[14-09-2021] บทความออนไลน์ เรื่อง Workation ทำงานไป เที่ยวไป เทรนด์ใหม่ โอกาสใหญ่
[06-09-2021] บทความออนไลน์ เรื่อง 10 บทเรียนเพื่อรับมือกับโลกหลังการระบาดโควิด-19
[06-09-2021] สำนักวิทยบริการฯ ขอเชิญ ผู้ใช้บริการทุกท่านร่วมการอบรมออนไลน์ เรื่อง ProQuest Dissertations & Theses Global Supporting Your Research รายละเอียดตามเอกสารแนบ
[06-09-2021] สำนักวิทยบริการฯ จัดการประชุมออนไลน์ ในการติดตามการจัดทำแผนการพัฒนาห้องสมุดสีเขียว
[06-09-2021] สำนักวิทยบริการฯ จัดโครงการเปิดการใช้บริการ Application MyLOFT & E-Book Hibrary จากบริษัท Booknet
[06-09-2021] บทความออนไลน์ เรื่อง ฝืนยิ้มในวันที่เหนื่อยล้า รู้จัก ‘Pleasanteeism’ ความกดดันเมื่อต้องแสดงพลังบวกเสมอ
[06-09-2021] บทความออนไลน์ เรื่อง การระบายอากาศลดความเสี่ยงของโควิดได้อย่างไร
[31-08-2021] บทความออนไลน์ เรื่อง สมองล้า คิดอะไรไม่ออก เหมือนมีหมอกปกคลุม? รู้จักภาวะ ‘Brain Fog’ ที่ทำให้สมองไม่สดใส
[30-08-2021] บทความออนไลน์ เรื่อง Know the Now of Yourself
[30-08-2021] บทความออนไลน์ เรื่อง ทำไมเราจึงไม่ “มูฟออน” จากหนังสือเล่มเก่า จะดีหรือเปล่าหากชอบอ่านซ้ำ?
[30-08-2021] สำนักวิทยบริการฯ เข้าร่วมการอบรมออนไลน์ เรื่องกิจกรรมส่งเสริมห้องสมุดสีเขียว เส้นทางสู่ห้องสมุดสีเขียว
[30-08-2021] สำนักวิทยบริการฯ จัดการประชุมออนไลน์ เรื่องการจัดทำแผนการพัฒนาห้องสมุดสีเขียว
[30-08-2021] บทความออนไลน์ เรื่อง 10 10 นิยายรักจีนโบราณ สนุก ครบรส เพื่อนักอ่านสายพีเรียด
[30-08-2021] สำนักวิทยบริการฯ ขอแนะนำ 20 อันดับรายชื่อหนังสือที่ยืมมากที่สุดในเดือนสิงหาคม 2564
[30-08-2021] บทความออนไลน์ เรื่อง ในวันที่ความเหลื่อมล้ำขยายชัดจากโควิด-19 มีเด็กไทยอีกกี่คนที่กำลังหลุดจากระบบการศึกษา
[26-08-2021] บทความออนไลน์ เรื่อง Complex Problem Solving 6 วิธีแก้ปัญหาซับซ้อนด้วยมุมมองแมลงปอ
[26-08-2021] บทความออนไลน์ เรื่อง คน 4 Type ในที่ทำงาน
[25-08-2021] ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ครั้งที่ 2/2563 : ระหว่างวันที่ 26-28 พฤศจิกายน 2563)
[24-08-2021] สำนักวิทยบริการฯ ขอแนะนำรายละเอียด ขั้นตอนการให้บริการ Book Delivery เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการในช่วงสถานการณ์โควิด-19
[24-08-2021] สำนักวิทยบริการฯ ขอแนะนำคู่มือการใช้บริการโปรแกรม COPYLEAKS
[24-08-2021] สำนักวิทยบริการฯ ขอเชิญ คณาจารย์ นักวิจัยและนักวิชาการทุกท่านในการทดลองใช้โปรแกรม COPYLEAKS
[24-08-2021] สำนักวิทยบริการฯ เข้าร่วมการรับฟังการแนะนำ Emerald E-Journal ของสำนักพิมพ์ Emerald
[24-08-2021] สำนักวิทยบริการฯ ม.ราชภัฏนครปฐม เข้าร่วมการอบรมออนไลน์การใช้ฐานข้อมูลวารสารออนไลน์ Emerald
[24-08-2021] สำนักวิทยบริการฯ จัดทำโครงการอบรมออนไลน์ เรื่องการพัฒนาห้องสมุดสีเขียว ประจำปีงบประมาณ 2564
[24-08-2021] สำนักวิทยบริการฯ เข้าร่วมการอบรมออนไลน์ เรื่อง ฐานข้อมูล PQDT Day for MHESI Members
[24-08-2021] สำนักวิทยบริการฯ จัดทำโครงการอบรมออนไลน์ เรื่องการใช้ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ E-Office ในการบริหารจัดการ
[24-08-2021] สำนักวิทยบริการฯ เข้าร่วมการรับฟังนำเสนอแนะนำโปรแกรมตรวจ plagirsm และ EDS New UI และ MOU ในกลุ่มราชภัฏ ebook
[24-08-2021] สำนักวิทยบริการฯ จัดทำโครงการวิพากษ์การประกันคุณภาพการศึกษา (SAR) ประจำปีการศึกษา 2563 ออนไลน์ Fade 2
[24-08-2021] บทความออนไลน์ เรื่อง Adaptive Leadership ทักษะที่ผู้นำยุคนี้ต้องมี
[24-08-2021] บทความออนไลน์ เรื่อง รวม Playlist ซาวด์เพราะๆ สงบ ผ่อนคลาย สำหรับเปิดฟังก่อนนอน
[24-08-2021] บทความออนไลน์ เรื่อง เมื่อปัญหาสิ่งแวดล้อมรอไม่ได้อีกแล้ว สำรวจเทรนด์เทคโนโลยีรักษ์โลกที่เป็นความหวังของเรา
[24-08-2021] บทความออนไลน์ เรื่อง เทคโนโลยีเพื่ออนาคต นวัตกรรมสุดล้ำแบบฉบับญี่ปุ่นเพื่อ Tokyo Olympic 2020
[24-08-2021] บทความออนไลน์ เรื่อง การจัดสรรทรัพยากรสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพและเท่าเทียมของคนไทย โดยคนไทย เพื่อคนไทย
[24-08-2021] บทความออนไลน์ เรื่อง Meet Me in Metaverse : พร้อมไหมกับการไปใช้ชีวิตในโลกเสมือนของ Facebook
[24-08-2021] บทความออนไลน์ เรื่อง 5 เคล็ดลับปรับสมดุลชีวิตและการทำงานยุค New Normal
[16-08-2021] สำนักวิทยบริการฯ ขอเชิญผู้ใช้บริการทุกท่านร่วมใช้บริการ Gale E-Book หลากหลายสาขาวิชา
[16-08-2021] แนะนำและประชาสัมพันธ์การสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ของสำนักวิทยบริการฯ
[16-08-2021] บทความออนไลน์ เรื่อง แบบฝึกหัดบริหารใจ ดูไปทำไป ตอน ตารางจัดการความเครียด ออกแบบทางออกให้ตัวเอง
[16-08-2021] บทความออนไลน์ เรื่อง ‘เริ่มต้นดี แต่มีแนวโน้มแย่ลง’ อัพเดตผลภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์จากผู้ประกอบการในพื้นที่
[16-08-2021] บทความออนไลน์ เรื่อง ‘4 เทรนด์’ ธุรกิจบริการสุขภาพที่ต้องจับตาในยุคโควิด
[16-08-2021] บทความออนไลน์ เรื่อง นิทานช่วยพ่อแม่ในยุคโควิด ส่งต่อนิทานออนไลน์สำหรับเด็กเล็ก
[16-08-2021] สำนักวิทยบริการฯ เข้าร่วมการรับฟังนำเสนอ ออนไลน์ฐานข้อมูลวารสารออนไลน์ และPackage ต่าง ๆ
[16-08-2021] สำนักวิทยบริการฯ จัดทำโครงการวิพากษ์การประกันคุณภาพการศึกษา (SAR) ประจำปีการศึกษา 2563
[16-08-2021] บทความออนไลน์ เรื่อง 5 เคล็ดลับปรับสมดุลชีวิตและการทำงานยุค New Normal
[16-08-2021] บทความออนไลน์ เรื่อง รู้สึกเวลาเดินช้าลงไหม? เมื่อช่วงล็อกดาวน์อาจทำให้การรับรู้และใช้เวลาเปลี่ยนไปจากเดิม
[16-08-2021] บทความออนไลน์ เรื่อง ไม่ต้องไปถึงอัฟกานิสถาน 8 วรรณกรรมที่พาไปสัมผัสสงครามและความรู้สึกผู้คน
[16-08-2021] บทความออนไลน์ เรื่อง กีฬา กีฬา เป็นยาวิเศษ’ 30 การ์ตูนกีฬาที่อยากแนะนำให้ดูคู่ขนานในช่วงโอลิมปิก
[29-07-2021] บทความออนไลน์ เรื่อง จ้องจอนานๆ ก็อาจบั่นทอนร่างกาย ‘Cybersickness’ อาการป่วยจากการอยู่กับหน้าจอนานเกินไป
[29-07-2021] บทความออนไลน์ เรื่อง How to พ่อ แม่ ครู เดินหน้าไปสู่โลกอนาคตพร้อมกับเด็กๆ
[16-07-2021] สำนักวิทยบริการฯ ขอแนะนำ 100 อันดับ รายชื่อหนังสือที่ยืมมากที่สุดในเดือนมกราคม – มิถุนายน 2564
[16-07-2021] บทความออนไลน์ เรื่อง จักรวรรดิรัสเซีย ประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่กว่าพื้นที่ประเทศ
[16-07-2021] บทความออนไลน์ เรื่อง 10 นิยายรักจีนโบราณ สนุก ครบรส เพื่อนักอ่านสายพีเรียด
[16-07-2021] บทความออนไลน์ เรื่อง ในวันที่สถานการณ์รอบตัวยังผันผวน จะวางแผนชีวิตและการเงินอย่างไรให้มั่นคง
[16-07-2021] บทความออนไลน์ เรื่อง เทคนิคกั้นรั้วเพื่อรักษาใจให้ยังไหวในภาวะวิกฤต
[16-07-2021] สำนักวิทยบริการฯ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบออนไลน์
[16-07-2021] สำนักวิทยบริการฯ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบออนไลน์
[16-07-2021] บุคลากรของสำนักวิทยบริการฯ เข้าร่วมการอบรมออนไลน์ การเสริมสร้างประสิทธิภาพผู้ปฏิบัติงานเบิก-จ่าย และการจัดซื้อจ้างของหน่วยงาน
[16-07-2021] บทความออนไลน์ เรื่อง วันนี้คุณเป็นยังไงบ้าง? แนะนำวิธีดูแลจิตใจ ในวันที่อะไรๆ ก็ชวนให้รู้สึกหดหู่
[16-07-2021] บทความออนไลน์ เรื่อง Friendly Design: การออกแบบเพื่อความเท่าเทียม เติมเต็มความสุขในการใช้ชีวิตประจำวันสำหรับทุกคน
[16-07-2021] บทความออนไลน์ เรื่อง เพราะแต่ละสีมีความรู้สึก เมื่อองค์กรอยากสื่อสารด้วย Data Visualization จะเลือกสียังไงเพื่อให้คนเข้าใจถึงความสำคัญ
[16-07-2021] บทความออนไลน์ เรื่อง ในช่วงเวลาที่อะไรๆ ก็ไม่แน่นอน ผู้นำควรจัดการกับความไม่แน่นอนอย่างไรให้ทุกคนอยู่รอด
[16-07-2021] บทความออนไลน์ เรื่อง อย่างไรต่อ? เมื่อโควิดระบาดหนักกดดันหุ้นธีม Reopening | Morning Wealth
[30-06-2021] สำนักวิทยบริการฯ ขอแนะนำ 20 อันดับ รายชื่อหนังสือที่ยืมมากที่สุดในเดือนมิถุนายน 2564
[30-06-2021] บทความออนไลน์ เรื่อง ‘ภาวะโลกรวน’ เมื่อสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนไป โลกยุคใหม่ต้องเปลี่ยนแปลง…เปลี่ยนผ่านสู่สังคมคาร์บอนต่ำ
[30-06-2021] บทความออนไลน์ เรื่อง จากศักดินา สู่ค่านิยมใหม่ วิพากษ์ชนชั้นไปกับ 9 นวนิยายไทยยุคเปลี่ยนผ่าน 2475
[30-06-2021] บทความออนไลน์ เรื่อง แบรนด์คือตัวตนของคนซื้อ ‘Purposeful Brand’ แบรนด์ที่คิดว่าทำเพื่ออะไร? มากกว่าทำเพื่อกำไร
[25-06-2021] ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 (ฉบับที่ 10)
[25-06-2021] บุคลากรของสำนักวิทยบริการฯ เข้าร่วมการอบรมออนไลน์ เรื่อง Publish strategically for research impact using Web of Science
[25-06-2021] บทความออนไลน์ เรื่อง เมื่อนวัตกรรมพลาสติก กลายเป็นเกราะป้องกันให้บุคลากรทางการแพทย์
[25-06-2021] บทความออนไลน์ เรื่อง ทำไม ‘สีและแสง’ ในอนิเมชั่นของ Pixar ถึงมีผลกับเรื่องเล่าและเข้าถึงความรู้สึกคนดู
[25-06-2021] บทความออนไลน์ เรื่อง 6 หมวดหนังสือที่วัยรุ่นควรอ่านในปี 2021
[22-06-2021] สำนักวิทยบริการฯ จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การสร้าง WebBlog”
[22-06-2021] สำนักวิทยบริการฯ จัดทำโครงการแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการของสำนักวิทยบริการฯ
[22-06-2021] สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพบรรณารักษ์
[22-06-2021] บุคลากรสำนักวิทยบริการฯ เข้าร่วมโครงการสร้างทักษะ Infographic เบื้องต้น
[22-06-2021] บทความออนไลน์ เรื่อง How to Kill the Zombie ฟื้นคืนชีพความฝันในวันที่โลกไม่เป็นใจ
[21-06-2021] บทความออนไลน์ เรื่อง Mindfulness เคล็ดลับฝึกสติฉบับนักกีฬาระดับโลก ปรับใช้ได้จริงกับทุกอาชีพ
[21-06-2021] บทความออนไลน์ เรื่อง กลยุทธ์เพิ่มเงินทุนหมุนเวียนในยุควิกฤตโควิด-19
[21-06-2021] บทความออนไลน์ เรื่อง “เราไม่เก่งพอ เราคงทำอะไรพลาด” แนะนำวิธีคุยกับตัวเองยังไงไม่ให้เป็นพลังลบกับใจเราเอง
[21-06-2021] บทความออนไลน์ เรื่อง สุขภาพชาวต่างชาติคือสุขภาพเศรษฐกิจไทย? ทำไม ‘การท่องเที่ยวเชิงการแพทย์’ จึงเป็นทางรอด
[15-06-2021] ผู้บริหารและบรรณารักษ์สำนักวิทยบริการฯ ร่วมรับฟังการนำเสนอการคัดเลือก E-Book
[15-06-2021] บทความออนไลน์ เรื่อง เพราะความหลากหลายเป็นเรื่องสวยงาม ชวนอ่าน 9 หนังสือที่เล่าเรื่องความหลากหลาย
[15-06-2021] บทความออนไลน์ เรื่อง ความโดดเดี่ยว มิตรภาพ และวัยเยาว์ ในแปดขุนเขา
[15-06-2021] บทความออนไลน์ เรื่อง เมื่อ AI รู้สึกภายในใจเป็นหมื่นล้านคำ : ชวนอ่าน Klara and the Sun ของ Kazuo Ishiguro
[15-06-2021] บทความออนไลน์ เรื่อง เมืองแห่งการอ่านหนังสือ
[15-06-2021] บทความออนไลน์ เรื่อง ใช้ภาษาอังกฤษยังไงให้คล่อง | Personal Tips (Q&A)
[07-06-2021] บทความออนไลน์ เรื่อง มีตอนจบที่ยังไม่ได้เล่า รวมมังงะที่เราอยากเอาใจช่วยนักเขียน
[07-06-2021] บทความออนไลน์ เรื่อง ทำการตลาดบนทวิตเตอร์อย่างไรให้ปัง คุยกับหัวเรือใหญ่ทวิตเตอร์ตัวจริง
[04-06-2021] ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร
[04-06-2021] บทความออนไลน์ เรื่อง ข้อดีของกลยุทธ์การลงทุนแบบ Factor Investing
[04-06-2021] บทความออนไลน์ เรื่อง DeFi คืออะไร? : ทำไมการหายไปของตัวกลางอาจเป็นอนาคตของโลกการเงิน
[04-06-2021] บทความออนไลน์ เรื่อง “Growth Mindset” เคล็ดลับการสร้างนักเรียนรู้รุ่นใหม่: ถอดบทเรียนจากการสอบ PISA
[04-06-2021] บทความออนไลน์ เรื่อง ชวนอ่านหนังสือ 3 เล่มที่ยืนยันว่าความวาบหวามบนหน้ากระดาษนั้นมีมาแต่ก่อนกาล
[04-06-2021] บทความออนไลน์ เรื่อง บทวิเคราะห์ซีรีส์ Mouse : เรื่องเล่าในเขาวงกต
[04-06-2021] บทความออนไลน์ เรื่อง เบื่อเกม ไม่อยากอ่านหนังสือ? Hobby Burnout เมื่องานอดิเรกก็มีภาวะหมดไฟ
[28-05-2021] บทความออนไลน์ เรื่อง สำรวจซีรีส์และละครไทย ไปดังที่ส่วนไหนของโลกบ้าง
[28-05-2021] บทความออนไลน์ เรื่อง อ่านตามเติร์ด Tilly Birds
[28-05-2021] บทความออนไลน์ เรื่อง เข้าใจความรู้สึก รักตัวเองจริงๆ เป็นอย่างไร
[28-05-2021] บทความออนไลน์ เรื่อง ตัวตนในข้าวของ: เสียงของเราจากเรื่องเล่าของคนอื่น กับ Move to Heaven
[28-05-2021] บทความออนไลน์ เรื่อง กลยุทธ์ รู้จักตัวเอง หาจุดแข็ง-จุดตายธุรกิจ
[28-05-2021] บทความออนไลน์ เรื่อง ‘เผื่อตัดสินใจ’ เปิดข้อมูลประสิทธิภาพและผลข้างเคียงของวัคซีน 5 ชนิดที่คนไทยมีโอกาสได้ฉีด
[19-05-2021] สำนักวิทยบริการฯ จัดการประชุมบุคลากรเพื่อรับฟังนโยบายของสำนักวิทยบริการฯ
[19-05-2021] บทความออนไลน์ เรื่อง ชวนรู้จัก นกไทยชื่อ ปรีดี (พนมยงค์) และวิธีการตั้งชื่อสัตว์
[19-05-2021] บทความออนไลน์ เรื่อง ฉันอยากได้เวลา มากกว่าเงิน รู้จัก Avspasering นโยบายจากนอร์เวย์ ที่ให้สะสมวันหยุดได้
[17-05-2021] สำนักวิทยบริการฯ ขอแนะนำคู่มือการใช้บริการสำนักวิทยบริการฯ รูปแบบออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2564
[17-05-2021] บทความออนไลน์ เรื่อง สร้างกลยุทธ์ SMEs แบบ ‘ผู้รอดชีวิต’ พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส
[17-05-2021] บทความออนไลน์ เรื่อง ใช้ AI ช่วยเขียนภาษาอังกฤษให้เก่งได้จริงดิ? | QuillBot
[17-05-2021] บทความออนไลน์ เรื่อง เรียนรู้วิธีบริหารเวลาอย่างมือโปร กับ 5 สุดยอดคอร์ส Time Management
[17-05-2021] บทความออนไลน์ เรื่อง เจาะพฤติกรรมผู้บริโภคไทยที่เปลี่ยนไปในยุคโควิด-19
[17-05-2021] บทความออนไลน์ เรื่อง ทดสอบศัพท์ยาก 10 สำนวน | Test your work Idioms
[17-05-2021] บทความออนไลน์ เรื่อง ให้งานบ้านเยียวยาจิตใจในช่วงวิกฤต : ว่าด้วยจิตวิทยาของการเก็บกวาดและตกแต่งบ้าน
[13-05-2021] บทความออนไลน์ เรื่อง เมื่อธุรกิจหลังโควิด-19 จะกลายเป็น ‘No Normal’ ไร้ซึ่งสิ่งปกติ จึงต้องเริ่มคิดใหม่ วางแผนใหม่
[13-05-2021] บทความออนไลน์ เรื่อง การศึกษาไทยกำลังถูกทอดทิ้ง? รัฐบาล เอกชน อินเตอร์ คุยชีกับพี่วิทย์ สิทธิเวคิน
[13-05-2021] บทความออนไลน์ เรื่อง มาเริ่มต้นวันใหม่ด้วยเมนูอาหารเช้าที่กินแล้วฟีลกู๊ดตลอดทั้งวัน
[13-05-2021] บทความออนไลน์ เรื่อง ชีวิตเอย…จงซับซ้อนขึ้นอีก! เหตุผลที่คนเราชอบทำเรื่องง่ายให้เป็นเรื่องยาก
[13-05-2021] บทความออนไลน์ เรื่อง เขียนภาษาอังกฤษอย่างไรให้อ่านแล้วงง
[13-05-2021] บทความออนไลน์ เรื่อง เดลิเวอรีของกินอย่างไรให้กระทบต่อโลกน้อยที่สุด
[13-05-2021] บทความออนไลน์ เรื่อง “อย่าเป็นตัวของตัวเอง” แปลว่าอะไร? Really? Don’t be yourself
[13-05-2021] บทความออนไลน์ เรื่อง ความขี้เกียจไม่มีอยู่จริง Laziness Does Not Exist
[13-05-2021] บทความออนไลน์ เรื่อง พอดแคสต์ 5 ตอน ช่วยปลุกจิตวิญญาณนักอ่าน
[13-05-2021] บทความออนไลน์ เรื่อง สอนออนไลน์มาจะครบปีแล้ว เป็นยังไงบ้าง? ฟังความเห็นอาจารย์มหาวิทยาลัย เมื่อ COVID-19 ระบาดใหม่
[06-05-2021] บทความออนไลน์ เรื่อง ทายเนื้อเพลงภาษาอังกฤษ
[06-05-2021] บทความออนไลน์ เรื่อง Macross & Robotech : จากสงครามอวกาศ สู่มหากาฬลิขสิทธิ์ที่ลงเอยด้วยผลลัพธ์อันคาดไม่ถึง
[06-05-2021] บทความออนไลน์ เรื่อง 10 เล่มสายวิทย์ ไขความลับของชีวิตและโลกกว้าง
[06-05-2021] บทความออนไลน์ เรื่อง 10 หนังแบ่งชนชั้น สะท้อนสังคม ความเหลื่อมล้ำที่บาดลึก ยาวนาน
[03-05-2021] บทความออนไลน์ เรื่อง บทความออนไลน์ Work from Home ให้ได้งานและใจไม่หมดพลัง
[03-05-2021] บทความออนไลน์ เรื่อง ‘ไปกินผักกันไหม?’ Tinder เปิดการตั้งค่า ‘กินผักเป็นหลัก’ เอาใจนักกินผัก จับคนรักสุขภาพมาเจอกัน
[03-05-2021] บทความออนไลน์ เรื่อง นั่งให้ดี นั่งแบบไหน? นั่งทำงานที่บ้านอย่างไรไม่ให้ปวดหลัง
[03-05-2021] บทความออนไลน์ เรื่อง ส่องไลฟ์สไตล์ฮิต ตอบโจทย์ชีวิตวิถีใหม่
[27-04-2021] สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปิดให้บริการในเดือนพฤษภาคม 2564
[27-04-2021] สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพบรรณารักษ์ออนไลน์
[27-04-2021] การแสดงวิสัยทัศน์ในการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ
[27-04-2021] ประชาสัมพันธ์ให้กับ ผู้ใช้บริการทุกท่านทราบ ที่มีความประสงค์ใช้วิทยานิพนธ์ งานวิจัย สารนิพนธ์ ภาษาไทยในหมวด 000-900 มีให้บริการที่ชั้น 4
[27-04-2021] บทความออนไลน์ เรื่อง 8 นิตยสารชวนหิว ที่เสิร์ฟให้อ่านกันฟรีๆ ใน PressReader
[27-04-2021] บทความออนไลน์ เรื่อง คนเก่งที่ไม่เคยจะมั่นใจในความเก่งของตัวเอง | Insecure Overachiever
[27-04-2021] บทความออนไลน์ เรื่อง เก่งแค่ไหนก็ยังต้องขาย สำรวจวิธีเขียนเรซูเม่ให้ได้งานฉบับ ‘ดาวินชี’
[27-04-2021] บทความออนไลน์ เรื่อง แบบทดสอบ ค้นหา True Passion
[27-04-2021] บทความออนไลน์ เรื่อง เริ่มแล้ว ‘สัปดาห์หนังสือแห่งชาติ Online (Dejavu)’ ซ้อมช้อปไปพลางๆ ก่อนไป ‘อ่านเท่’
[27-04-2021] บทความออนไลน์ เรื่อง วันทอง ความสำเร็จของละครบนส่วนผสม ‘เหมือนจะใหม่แต่ไม่เก่า’ ที่ให้ผลลัพธ์เกินคาด
[22-04-2021] สำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ขอเป็นหนึ่งกำลังใจให้แพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์ทุกท่าน
[22-04-2021] ประชาสัมพันธ์ให้กับ ผู้ใช้บริการทุกท่านทราบ ที่มีความประสงค์ใช้วิทยานิพนธ์ งานวิจัย สารนิพนธ์ ภาษาไทยในหมวด 000-900 มีให้บริการที่ชั้น 4
[22-04-2021] สำนักวิทยบริการฯขอแนะนำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) จากฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (eBook) 2ebook
[22-04-2021] สำนักวิทยบริการฯขอแนะนำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) จากฐานข้อมูลออนไลน์ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (eBook) iGLibrary
[22-04-2021] บทความออนไลน์ เรื่อง 5 หนังสือที่เบ่งบานในใจ ของคนรักดอกไม้และการเดินทาง
[22-04-2021] บทความออนไลน์ เรื่อง อิทธิพลของ ‘เงินเฟ้อ’ เรียนรู้เศรษฐศาสตร์ผ่านหนังดัง!
[22-04-2021] บทความออนไลน์ เรื่อง รวมเลือดเนื้อเชื้อชาติใคร: การข้ามและผสานวัฒนธรรมของหลายชนชาติจนกลายเป็นหนึ่งเดียว
[09-04-2021] บทความออนไลน์ เรื่อง ภาษาอังกฤษเพื่อความสัมพันธ์อันดีในที่ทำงาน Feat. GlowStory Team
[09-04-2021] บทความออนไลน์ เรื่อง รอนานๆ อาจจะบั่นทอนหัวใจ แล้วเมื่อไหร่ฉันจะได้ฉีด? สำรวจการฉีดวัคซีนของไทยเทียบอาเซียน
[09-04-2021] บทความออนไลน์ เรื่อง จะมีหรือไม่มีความฝันก็ไม่เป็นไร : เหตุผลที่ทำไมเราไม่ควรตัดสินความฝันของคนอื่น
[09-04-2021] บทความออนไลน์ เรื่อง Small Talk อย่างไรให้ได้ Connection #Networking #BritishCouncil
[07-04-2021] แผนปฏิบัติราชการ สำนักวิทยบริการฯ ประจำปีงบประมาณ 2564
[05-04-2021] บทความออนไลน์ เรื่อง IF WE BURN : ในยุคสมัยที่ประชาชนถูกกระทำ การจดจำคือการต่อต้าน
[05-04-2021] บทความออนไลน์ เรื่อง 20 อันดับ รายชื่อหนังสือที่ยืมมากที่สุดในเดือนมีนาคม 2564
[05-04-2021] บทความออนไลน์ เรื่อง การเมืองและความโง่ผ่านมุม Dunning–Kruger effect
[05-04-2021] บทความออนไลน์ เรื่อง สำเร็จเป็นของฉัน แต่ผิดพลาดนั้นไม่ใช่ : ‘self-serving’ อคติจากการคิดเข้าข้างตัวเอง
[05-04-2021] บทความออนไลน์ เรื่อง 5 วิธีเติมไฟฝัน ปั้นเจ้าตัวเล็กให้เป็นนักรังสรรค์นวัตกรรม
[05-04-2021] บทความออนไลน์ เรื่อง ค้นหาตัวแปรสำคัญในความรัก ด้วย Data Driven Relationship เมื่อ AI สอนเราให้รัก
[05-04-2021] บทความออนไลน์ เรื่อง 4 หนังสือ ใน 4 ช่วงเวลาของศิลปินสาว give.me.museums
[05-04-2021] บทความออนไลน์ เรื่อง ภาษาอังกฤษนั้นมันคล่องกันได้ (We’ll tell you HOW)
[05-04-2021] สำนักวิทยบริการฯ กิจกรรมบริการชุมชนให้กับโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านปิล็อคคี่
[05-04-2021] สำนักวิทยบริการฯ ม.ราชภัฏนครปฐม เข้าร่วมการอบรมออนไลน์ เรื่อง การพัฒนางานประจำสู่ งานวิจัย (R2R)
[05-04-2021] สำนักวิทยบริการฯ ปิดให้บริการในวันหยุดของเดือนเมษายน 2564
[05-04-2021] สำนักวิทยบริการฯ ขอนำเสนอบทความ เทิดพระเกียรติยศ ๒ เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพฯ
[05-04-2021] บทความออนไลน์ เรื่อง 60 อันดับ รายชื่อหนังสือที่ยืมมากที่สุดในเดือนมกราคม – มีนาคม 2564
[11-03-2021] ช่องทางการติดต่อและติดตามข่าวสารในการให้บริการของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
[11-03-2021] การประชุมติดตามงานการให้บริการและการบริการจัดการของสำนักวิทยบริการฯในเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคม 2564
[11-03-2021] บทความออนไลน์ เรื่อง เกมที่จะฝึกให้สมองของคุณไหลออกมาเป็นภาษาอังกฤษ
[11-03-2021] บทความออนไลน์ เรื่อง สามก๊ก เริ่มและจบอย่างไร ใน 8 นาที
[11-03-2021] บทความออนไลน์ เรื่อง ติดอาวุธให้ภาษาอังกฤษด้วย 7 ศัพท์สำนวนธุรกิจฮิตๆ #BusinessBuzzwords
[11-03-2021] บทความออนไลน์ เรื่อง เศรษฐกิจวงจรลมปราณของจีนเปลี่ยนโลก กระทบไทยอย่างไร
[09-03-2021] สำนักวิทยบริการฯ จัดการประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมบริการชุมชน
[09-03-2021] เวลาเปิด-ปิดบริการ ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2563
[09-03-2021] บทความออนไลน์ เรื่อง 10 ตัวละครพิสูจน์บทบาทของผู้หญิงว่า ‘เล็กพริกขี้หนู’ เป็นอย่างไร อย่าได้ดูถูกพลังของพวกเธอเด็ดขาด
[09-03-2021] บทความออนไลน์ เรื่อง 8 แนวโน้มการตลาดของห้องสมุดที่คุณต้องติดตามในปี 2021 (ไม่ติดตามไม่ได้)
[09-03-2021] บทความออนไลน์ เรื่อง แฟชั่นและเสื้อผ้าในแบบฉบับของ ‘ฮารูกิ มูราคามิ’ นักเขียนชื่อดังที่มาพร้อมงานดีไซน์คอลเล็กชั่นใหม่จาก Uniqlo
[09-03-2021] บทความออนไลน์ เรื่อง นักวิจัยญี่ปุ่นพัฒนา ‘แผ่นแปะวัคซีน’ เพียงแปะแผ่นบนผิวหนัง วัคซีนจะซึมเข้าสู่ร่างกายเองอย่างรวดเร็ว
[05-03-2021] บทความออนไลน์ เรื่อง เมื่อร้านกาแฟไม่ใช่สถานที่แต่คือไอเดียใหม่ๆ เหตุผลที่ทำไมบางคนชอบนั่งทำงานในร้านกาแฟ
[05-03-2021] บทความออนไลน์ เรื่อง ฝึกพูดภาษาอังกฤษด้วย Word Game
[05-03-2021] บทความออนไลน์ เรื่อง พลังของคำถาม เราจะตั้งคำถามที่ดีได้อย่างไร
[05-03-2021] บทความออนไลน์ เรื่อง พลังงานสะอาด… ตัวแปรการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
[05-03-2021] สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแนะนำงานเทคโนโลยีสารสนเทศที่ให้บริการภายในสำนักวิทยบริการฯ
[05-03-2021] สำนักวิทยบริการฯ จัดการประชุมคณะกรรมการ การบริหารประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) ครั้งที่ 1/2564
[02-03-2021] สำนักวิทยบริการฯ จัดการประชุมบุคลากรเพื่อกำหนดความพร้อมในการเปิดภาคการศึกษาและการเตรียมประชุมคณะกรรมการบริการประจำสำนักวิทยบริการฯ
[02-03-2021] บทความออนไลน์ เรื่อง “ไม่มีที่ว่างให้กับความกลัว” ชวนรู้จักวาทะเพื่อความฝัน และเสรีภาพจาก Toni Morrison
[02-03-2021] บทความออนไลน์ เรื่อง คนไทยไม่อ่านหนังสือ หรือพื้นที่การอ่านมีไม่มากพอ
[02-03-2021] บทความออนไลน์ เรื่อง มีอะไรบนโต๊ะอาหารของกษัตริย์เกาหลี? ว่าด้วยความสัมพันธ์ของการเมืองและมื้ออาหารในวัง1
[25-02-2021] สำนักวิทยบริการฯ จัดการตกแต่งสถานที่ความคิด ‘ห่างก่อน’ Social Distancing และ NPRU New Normal
[25-02-2021] สำนักวิทยบริการฯ ขอแนะนำเทคนิคการสืบค้นข้อมูล ThaiLIS Digital Collection (TDC)
[25-02-2021] บทความออนไลน์ เรื่อง ฮาวทูแยก: รู้จักวิธีแยกขยะอย่างไรไม่ให้ติดเชื้อ
[25-02-2021] บทความออนไลน์ เรื่อง 5 สิ่งที่คนรุ่นใหม่ต้องการในทุกบริษัท
[25-02-2021] บทความออนไลน์ เรื่อง รู้จักวัคซีนต้านโควิด-19 จาก Sinovac ที่จะฉีดเป็นเข็มแรกในประเทศไทย
[25-02-2021] บทความออนไลน์ เรื่อง Clubhouse คลับเสวนาออนไลน์ ที่ต้องได้รับเชิญเท่านั้นถึงเล่นได้
[25-02-2021] บทความออนไลน์ เรื่อง Clubhouse คลับเสวนาออนไลน์ ที่ต้องได้รับเชิญเท่านั้นถึงเล่นได้
[23-02-2021] สำนักวิทยบริการฯ ขอแนะมุมหนังสือ ในเดือนที่แสนจะสดชื่นใจ ดีต่อใจกับหนังสือปกสีเหลือง เดือนธรรมะ มาฆบูชา 2564
[23-02-2021] ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ เป็นวิทยากรในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการงานวิจัยสถาบัน (R2R) เพื่อพัฒนาองค์กรที่ยั่งยืน ปีงบประมาณ 2564
[23-02-2021] บทความออนไลน์ เรื่อง18 Again ซีรีส์ที่บอกเราว่า ‘ชีวิตตัวเองต้องซ่อมเอง’ พร้อมเหตุผลที่คุณควรดูเพื่อชุบชูจิตใจ
[23-02-2021] บทความออนไลน์ เรื่อง นี่เราพลาดอะไรไปหรือเปล่า? รู้จัก FOMO อาการกลัวตกเทรนด์ที่เป็นกระแสในโซเชียลมีเดีย
[23-02-2021] บทความออนไลน์ เรื่อง รู้นะรู้สึกอะไร? เมื่อ Spotify (อาจ) ขอฟังเสียงเรา เพื่อแนะนำเพลงให้เข้ากับอารมณ์
[23-02-2021] บทความออนไลน์ เรื่อง River Where The Moon Rises การเปิดฉากที่น่าประทับใจของ คิมโซฮยอน ในบทบาท ‘หญิงแกร่งแห่งยุคโกคูรยอ’
[23-02-2021] บทความออนไลน์ เรื่อง การใช้ประโยชน์จากงานวิจัยแบบ (Routine to Research : R2R)
[23-02-2021] บทความออนไลน์ เรื่อง 10 หนังสือทฤษฎีรัก ที่เทพนิยายไม่เคยกล่าวถึง
[18-02-2021] สำนักวิทยบริการฯ "ขยายระยะเวลากำหนดส่งและยกเว้นค่าปรับหนังสือ"
[18-02-2021] บทความออนไลน์ เรื่อง เคล็ดลับ Work from Home จากไมโครซอฟท์ ยืดหยุ่นคือหัวใจ
[18-02-2021] บทความออนไลน์ เรื่อง ท่องเว็บได้แบบไม่แสบตา ชวนลองใช้ ‘Dark Reader’ เครื่องมือที่ช่วยให้ทุกเว็บเป็น dark mode
[17-02-2021] ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID 19 อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดระลอกใหม่ ฉบับที่ 4
[17-02-2021] บทความออนไลน์ เรื่อง กล้าเป็นคน ‘Bilingual’ ใช้สองภาษาในที่ทำงาน (English Version)
[17-02-2021] บทความออนไลน์ เรื่อง “คิดถึงนะ โตเกียว” แล้วเจอกันในวันที่พร้อม
[17-02-2021] บทความออนไลน์ เรื่อง สองนิตยสารจับมือทำคอนเทนต์ ขายหัวเราะ x บ้านและสวนร่วมกันออกแบบบ้านและส่องบ้านนักวาดดัง
[17-02-2021] บทความออนไลน์ เรื่อง สองนิตยสารจับมือทำคอนเทนต์ ขายหัวเราะ x บ้านและสวนร่วมกันออกแบบบ้านและส่องบ้านนักวาดดัง
[17-02-2021] บทความออนไลน์ เรื่อง ปัญหาของการใช้คำว่า ‘ฉกฉวยทางวัฒนธรรม’ (Cultural Appropriation)
[15-02-2021] สำนักวิทยบริการฯ ขอแนะนำและประชาสัมพันธ์ ผู้ใช้บริการทุกท่านสามารถใช้บริการหนังสือในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
[15-02-2021] สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ยินดีต้อนรับนักศึกษาทุกคน ประจำปีการศึกษา 2563 เทอม 2
[15-02-2021] บุคลากรของสำนักวิทยบริการฯ ร่วมพิธีถวายราชสดุดีและพิธีเจริญพุทธมนต์ เนื่องในวันราชภัฏ 14 กุมภาพันธ์
[15-02-2021] สำนักวิทยบริการฯ ขอความร่วมมือจากผู้ใช้บริการทุกท่านในการใช้ห้องสมุดในวิถีชีวิตใหม่ New Normal ในช่วงเปิดภาคเรียน
[15-02-2021] บทความออนไลน์ เรื่อง จัดการชีวิตเก่งขึ้น ด้วยการจดโน้ต แนะนำ 4 ไอเดียจดโน้ตเพื่อชีวิตที่ดี
[15-02-2021] บทความออนไลน์ เรื่อง จีนเปิดตัว ‘เมืองอนาคต’ แห่งใหม่ ในคอนเซ็ปต์เมืองวิทยาศาสตร์-เทคโนโลยี ที่เน้นระบบขนส่งสาธารณะเป็นศูนย์กลาง
[15-02-2021] บทความออนไลน์ เรื่อง สงครามแห่งการปั่นในโลกการเงิน ชวนดู 5 หนังที่พาไปสำรวจกลเม็ดในตลาดหุ้น
[15-02-2021] บทความออนไลน์ เรื่อง ประยุทธ์แนะนำหนังสือ ‘ความรู้เรื่องเมืองไทย’ แล้วผู้นำโลกคนอื่นๆ แนะนำหนังสืออะไรบ้าง
[15-02-2021] บทความออนไลน์ เรื่อง “เรายังควรทำงานนี้ต่อไปไหม?” ให้เทคนิคการเขียนไดอะรีช่วยตอบ
[08-02-2021] สำนักวิทยบริการฯ จัดการประชุมบุคลากรเพื่อกำหนดแผนงานในช่วงการระบาดของ Covid-19 ในระยะที่ 2 เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคการศึกษา
[08-02-2021] ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ ให้การต้อนรับในการตรวจเยี่ยมจากสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม
[08-02-2021] บรรณารักษ์ สำนักวิทยบริการฯ เข้าร่วมการอบรมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น ประจำปีงบประมาณ 2564
[08-02-2021] บทความออนไลน์ เรื่อง ชวนอ่าน ‘เดินไปดวงดาว’ นิทานแด่ทุกคนที่อยากเห็นสังคมที่เท่าเทียม
[08-02-2021] บทความออนไลน์ เรื่อง เทคนิคการสร้างสรรค์ ‘คามิชิไบ’ ละครกระดาษที่สร้างความสุขให้เด็กๆ
[08-02-2021] บทความออนไลน์ เรื่อง วิธีเก็บหนังสือให้อยู่นานๆ จนถึงความโรแมนติกของร้านหนังสือต่างประเทศ
[08-02-2021] บทความออนไลน์ เรื่อง การดูแลสุขภาพจิตนักศึกษา คือหน้าที่หลักของมหาวิทยาลัย คุยกับ อ.เอื้ออนุช ถนอมวงษ์
[08-02-2021] บทความออนไลน์ เรื่อง 8 วิธีปลูกจินตนาการให้ผลิบานในวัยเด็ก
[08-02-2021] บทความออนไลน์ เรื่อง ครัวซองต์หอมกรุ่นจากเตา! ชวนดู 10 แบรนด์ที่คนพูดถึงมากสุดในช่วงนี้
[03-02-2021] สำนักวิทยบริการฯ ขอแนะนำบทความออนไลน์ วันราชภัฏ ๑๔ กุมภา คนของพระราชา ค่าของแผ่นดิน
[03-02-2021] สำนักวิทยบริการฯ ขอแนะมุมหนังสือ ในวันวาเลนไทน์ที่แสนจะสดชื่นใจตลอดเดือนกุมภาพันธ์ 2564
[03-02-2021] บทความออนไลน์ เรื่อง การรับมือ Fake News ที่ไม่รู้จบ : MeWe คืออะไร ทำไมกลุ่มสนับสนุนทรัมป์ถึงเลือกใช้
[03-02-2021] บทความออนไลน์ เรื่อง โรคตาที่เกิดจากการใช้เทคโนโลยี
[03-02-2021] บทความออนไลน์ เรื่อง ฝึกภาษาอังกฤษกันยาวๆ จุกๆ 3 ชั่วโมง #คำนี้ดีรวมฮิต
[03-02-2021] บทความออนไลน์ เรื่อง เมื่อร้านหนังสือและโรงหนังวิ่งไปหาทุกคนได้ รู้จัก ‘พก’ ร้านหนังสือ+โรงหนังที่อยากส่งเรื่องราวดีๆ ไปให้ถึงใจผู้คนเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง
[01-02-2021] บทความออนไลน์ เรื่อง โครงเรื่องแบบนี้ได้จากไหนมา? ชวนดู 5 หนังที่ได้แรงบันดาลใจจากปกรณัมกรีก
[01-02-2021] บทความออนไลน์ เรื่อง รวมเรื่องเหนื่อยๆ ที่ทำให้เราหลงทางจนหมดพลังใจ
[01-02-2021] บทความออนไลน์ เรื่อง อาชีพไหน ทักษะอะไรที่ (เขาบอกว่า..) จะได้ไปต่อในอนาคต
[01-02-2021] บทความออนไลน์ เรื่อง อาเซียนอยู่ตรงไหนในตลาดดิจิทัล? สำรวจธุรกิจมาแรงของ SEA ในอีก 5 ปีข้างหน้า
[28-01-2021] ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID 19 อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดระลอกใหม่ ฉบับที่ 2 (ต่อ)
[28-01-2021] ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID 19 อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดระลอกใหม่ ฉบับที่ 2
[28-01-2021] สำนักวิทยบริการฯ ขอแนะนำ 20 อันดับ รายชื่อหนังสือที่ยืมมากที่สุดในเดือนมกราคม 2564
[28-01-2021] สำนักวิทยบริการฯ จัดการประชุมคณะกรรมการการบริหารประจำสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 1/2564
[28-01-2021] สำนักวิทยบริการฯ ขอความร่วมมือจากผู้ใช้บริการทุกท่านในการใช้ห้องสมุดในวิถีชีวิตใหม่ New Normal
[28-01-2021] บทความออนไลน์ เรื่อง เทรนด์อาหารแห่งอนาคตกับ 7 เรื่องที่ผู้ประกอบการต้องนำไปปรับใช้
[28-01-2021] บทความออนไลน์ เรื่อง 100+ วิธี Say Sorry ในทุกสถานการณ์
[28-01-2021] บทความออนไลน์ เรื่อง ‘นิยายวาย’ เสน่ห์หลากมุมมอง ยกระดับนักเขียนไทย
[28-01-2021] บทความออนไลน์ เรื่อง 10 หนังแบ่งชนชั้น สะท้อนสังคม ความเหลื่อมล้ำที่บาดลึก ยาวนาน10 ข้อปฏิบัติเพื่อให้ห่างไกลโรคออฟฟิศซินโดรม
[28-01-2021] บทความออนไลน์ เรื่อง ปี 2020 ทุบสถิติการยืมของห้องสมุดดิจิทัล
[28-01-2021] บทความออนไลน์ เรื่อง เหนื่อยล้าไม่ไหว แต่นอนไปก็ไม่ช่วย สำรวจ 7 วิธีพักผ่อนที่แพทย์แนะนำให้ลองทำ
[28-01-2021] บทความออนไลน์ เรื่อง พูดสลับ 3 ภาษายังไง ไม่ให้ลิ้นพัน | Q&A Session
[22-01-2021] คำถาม-คำตอบในการใช้บริการของสำนักวิทยบริการของสำนักวิทยบริการฯ
[22-01-2021] บทความออนไลน์ เรื่อง จากเทวดา เจ้าสัว ชนชั้นกลาง ถึงรากหญ้า: การบริจาคและหาคนจนเพื่อรับสวัสดิการที่ล้มเหลว
[22-01-2021] บทความออนไลน์ เรื่อง คามิชิไบ เรื่องเล่าหลังม่านของนิทานแผ่นกระดาษ
[22-01-2021] บทความออนไลน์ เรื่อง 10 วิธีเปลี่ยนมายด์เซ็ตตัวเองจากคนไม่เอาไหนให้มั่นใจและกล้าเก่งขึ้น
[22-01-2021] บทความออนไลน์ เรื่อง “มันสำคัญที่ต้องยืนหยัดในสิ่งที่เราเชื่อ” Rupert Grint
[22-01-2021] บทความออนไลน์ เรื่อง ห้องสมุดฟินแลนด์ ส่งเสริมให้คนเท่าเทียมกัน พัฒนาคนให้เท่าทันโลก
[22-01-2021] บทความออนไลน์ เรื่อง เราต้องรู้จักพอ ว่าแต่แค่ไหนล่ะถึงจะเรียกว่าพอ
[22-01-2021] บทความออนไลน์ เรื่อง 100+ บทสนทนาภาษาอังกฤษสำเร็จรูป พูดกับเพื่อน, ที่ทำงาน คำนี้ดีรวมฮิต
[22-01-2021] บทความออนไลน์ เรื่อง เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่คุณไม่ควรพลาด จากงาน CES 2021
[22-01-2021] บทความออนไลน์ เรื่อง 7 วิธีรับมือการทำงานแบบใหม่ ในยุคสมัยแห่งความผันผวน
[22-01-2021] บทความออนไลน์ เรื่อง หมอชนะ R U OK? จากงานจิตอาสามาชุลมุนเพราะการเมือง ..จะช่วยให้ชนะโควิด-19 ได้จริงหรือ
[22-01-2021] สำนักวิทยบริการฯ ขอความร่วมมือจากผู้ใช้บริการทุกท่านในการใช้ห้องสมุดในวิถีชีวิตใหม่ New Normal
[22-01-2021] สำนักวิทยบริการฯ จัดให้บุคลากร เข้ารับฟังการนำเสนอฐานข้อมูลออนไลน์ Ebsco HOST
[22-01-2021] การประชุมติดตามงานการให้บริการและการบริการจัดการของสำนักวิทยบริการฯในเดือนมกราคม 2564
[15-01-2021] ตัวแทนจากฐานข้อมูล Emerald สวัสดีปีใหม่ 2564 กับผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ
[15-01-2021] บทความออนไลน์ เรื่อง เผลอโทษคนอื่นเวลาทำไม่ได้ : Locus of Control วิธีคิดที่อาจมาจากความไม่มั่นใจในตัวเอง
[15-01-2021] บทความออนไลน์ เรื่อง Lockdown Generation : เมื่อแรงงานวัยรุ่นทั่วโลกกำลังตกงานเพราะโรคระบาด
[15-01-2021] ทความออนไลน์ เรื่อง วิธีฝึกวิ่งเทรลด้วยตัวเอง เตรียมความพร้อมเพื่อรอวันที่ออกไปวิ่งได้อีกครั้ง
[15-01-2021] บทความออนไลน์ เรื่อง โบราณคดีเด็ก เด็กเก็บหอย ภาพวาดของความรักและผูกพัน เมื่อเด็กคือผู้สร้างประวัติศาสตร์
[13-01-2021] สำนักวิทยบริการฯ ขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้บริการทุกท่านทราบ ในบริการบรรณารักษ์ออนไลน์ librarian Online
[13-01-2021] แนะนำวิธีการสืบค้น และการใช้บริการฐานข้อมูลออนไลน์ของสำนักวิทยบริการฯ
[13-01-2021] บทความออนไลน์ เรื่อง เติบโตอย่างแข็งแรงและมีชีวิตต่อไป ว่าด้วยพลังของวรรณกรรมเด็กญี่ปุ่นที่ครองใจเรา
[13-01-2021] บทความออนไลน์ เรื่อง หัวไม่แล่น เรียนไม่ไหว ปัญหาที่นักเรียนกลับมาเผชิญ หลังเรียนออนไลน์อีกครั้งในช่วงวิกฤต
[12-01-2021] สำนักวิทยบริการฯ ขอแนะนำมุมหนังสือในวันครูประจำปี 2564
[12-01-2021] สำนักวิทยบริการฯ ขอเชิญใช้ฐานข้อมูล Emerald
[12-01-2021] บทความออนไลน์ เรื่อง ปีนี้มีอะไรน่าอ่าน? ชวนตามอ่าน 20 หนังสือที่ถูกพูดถึงในปี 2020
[12-01-2021] บทความออนไลน์ เรื่อง ปีนี้มีอะไรน่าอ่าน? ชวนตามอ่าน 20 หนังสือที่ถูกพูดถึงในปี 2020
[11-01-2021] เอกสารประกอบการบรรยาย การประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 11 The 11th PULINET Online National Conference - PULINET 2021 New Normal for Libraries: Opportunities & Challenges
[11-01-2021] บุคลากรของสำนักวิทยบริการฯ ร่วมรับฟังการประชุมเชิงปฏิบัติการ การประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 11
[11-01-2021] บทความออนไลน์ เรื่อง ASMR | ประโยคดีๆ เริ่มปีใหม่ Good Life Quotes
[11-01-2021] บทความออนไลน์ เรื่อง 18 ภาพวาดห้องสมุดที่โดดเด่นที่สุดในโลก (ดูแล้วรู้เลยว่าที่ไหนบ้าง)
[08-01-2021] สำนักวิทยบริการฯ ขอแนะนำการให้บริการในรูปแบบใหม่ ๆ BookDriveThru & Book Delivery
[08-01-2021] บทความออนไลน์ เรื่อง บรรณารักษ์ทำอะไรแก้เซ็งได้บ้างในช่วง WFH (WORK FROM HOME)
[08-01-2021] บทความออนไลน์ เรื่อง เทรนด์รักโลกปี 2021 ขับเคลื่อนสังคมสู่ ‘อนาคตคาร์บอนต่ำ’
[08-01-2021] บทความออนไลน์ เรื่อง Digital Nomads: คนส่วนน้อยที่แสวงหาอิสรภาพอันยิ่งใหญ่
[06-01-2021] บทความออนไลน์ เรื่อง สำนักวิทยบริการฯ ขอแนะนำบทความเกี่ยวกับวันครูแห่งชาติ
[06-01-2021] บทความออนไลน์ เรื่อง จับตา 5 เทรนด์สุขภาพมาแรงในปี 2021
[06-01-2021] บทความออนไลน์ เรื่อง เริ่มต้น 2021 เพราะฉันจะเป็นคนใหม่ในปีหน้า! ชวนทำ 7 กิจกรรมเปลี่ยนตัวเองไปจากเดิม
[04-01-2021] สำนักวิทยบริการฯ ขอแนะมุมหนังสือแสนจะสดชื่น ต้อนรับวันเด็กแห่งชาติ 2564
[04-01-2021] บทความออนไลน์ เรื่อง 21 ซีรีส์เกาหลีปี 2021 ที่จดลงลิสต์ได้เลยว่าต้องดู
[04-01-2021] บทความออนไลน์ เรื่อง 9 เทรนด์การเรียนรู้ แบบ รู้จัก eLearning ของคนยุค 5G
[30-12-2020] สำนักวิทยบริการฯ ขอแนะนำ 100 อันดับ รายชื่อหนังสือที่ยืมมากที่สุดในเดือนมกราคม – ธันวาคม 2563
[30-12-2020] สำนักวิทยบริการฯ ขอแนะนำ 60 อันดับ รายชื่อหนังสือที่ยืมมากที่สุดในเดือนมิถุนายน – ธันวาคม 2563
[30-12-2020] บทความออนไลน์ เรื่อง 2020/2021 ปีที่สปอตไลต์สาดส่องผู้นำหญิงในแวดวงการเมืองโลก
[30-12-2020] บทความออนไลน์ เรื่อง 8 เทรนด์การตลาดที่ห้องสมุดพลาดไม่ได้ ปี 2021
[29-12-2020] บทความออนไลน์ เรื่อง 2020 เมื่อโควิด-19 ระบาด ประวัติศาสตร์และโบราณคดีจึงกลับมาโกยความนิยมแบบออนไลน์
[29-12-2020] บทความออนไลน์ เรื่อง ซีรีส์เกาหลีกับภาพสะท้อนการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกปี 2020
[29-12-2020] ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19..ฉบับที่ 5
[29-12-2020] สำนักวิทยบริการฯ จัดการประชุมบุคลากรเพื่อกำหนดแผนงานในช่วงการระบาดของ Covid-19 ในระยะที่ 2
[28-12-2020] บทความออนไลน์ เรื่อง ถอดบทเรียน ‘โรคระบาด ปี ค.ศ.1918’ เมื่อความประมาททำให้การเฉลิมฉลองปีใหม่ต้องถูกยกเลิก
[28-12-2020] บทความออนไลน์ เรื่อง หยุดยาวดูอะไรให้ผ่อนคลายดี? แนะนำช่อง YouTube เปิดไว้ยาวๆ เป็นเพื่อนแก้เหงาในวันหยุด
[25-12-2020] สำนักวิทยบริการฯ จัดการประชุมคณะกรรมการการบริหารประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 4/2563
[25-12-2020] บทความออนไลน์ เรื่อง “ถ้าไม่สู้ ก็ไม่ชนะ” สำรวจประเด็นการเมืองและการตามหาอิสรภาพในโลกของ Attack on Titan
[25-12-2020] บทความออนไลน์ เรื่อง เบอร์เกอร์คิงกับภาพขึ้นรา ไนกี้กับเรื่องสิทธิคนดำ รวมมูฟเมนต์แบรนด์ที่น่าจดจำใน 2020
[25-12-2020] บทความออนไลน์ เรื่อง มองโลกและเข้าใจมนุษย์ผ่านสายตาของแมวในวรรณกรรมญี่ปุ่น
[25-12-2020] บทความออนไลน์ เรื่อง แม้ผ่านมานานแต่ยังทำบางอย่างได้? ‘Muscle Memory’ เมื่อเราฝึกฝนจนร่างกายขยับอัตโนมัติ
[23-12-2020] บทความออนไลน์ เรื่อง ‘ห่างก่อน’ ระยะห่างทางสังคม Social Distancing แนวทางปฏิบัติงานง่าย ๆ
[23-12-2020] สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ การปิดให้บริการในเดือนธันวาคม 2563 ในช่วงวันขึ้นปีใหม่ ดังนี้
[23-12-2020] บทความออนไลน์ เรื่อง รวมแฮชแท็ก cancel culture หรือวัฒนธรรมการคว่ำบาตรสุดเข้มข้นแห่งปี 2020
[22-12-2020] สำนักวิทยบริการฯ ขอเชิญผู้ใช้บริการทุกท่านร่วมใช้บริการ Line บริการตอบคำถามช่วยการค้นคว้า & Line Drive Thru & Delivery
[22-12-2020] สำนักวิทยบริการฯ ห่วงใยผู้ใช้บริการทุกท่านในช่วงเหตุพิเศษ COVID-19 SS2
[22-12-2020] สำนักวิทยบริการฯ จัดการประชุมบุคลากรเพื่อกำหนดแผนงานในช่วงการระบาดของ Covid-19 ในระยะที่ 2
[22-12-2020] สำนักวิทยบริการฯ ขอประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาทราบ ขยายกำหนดส่งและงดค่าปรับ ตั้งแต่วันที่ 21 ธ.ค. 63 เป็นต้นไป
[22-12-2020] บทความออนไลน์ เรื่อง ปีใหม่ มีอะไรใหม่? รู้จัก 9 เทรนด์เทคโนโลยีปี 2021 ที่ต้องตามให้ทัน
[22-12-2020] บทความออนไลน์ เรื่อง Amazon จากร้านขายหนังสือออนไลน์ในโรงรถสู่ ‘The Everything Store’
[22-12-2020] บทความออนไลน์ เรื่อง 10 วิธีการสังสรรค์อย่างไร ห่างไกลโควิด-19
[22-12-2020] บทความออนไลน์ เรื่อง ดูการ์ตูนกระตุ้นความสนุกต่อ
[16-12-2020] บทความออนไลน์ เรื่อง เทคนิคง่ายๆ ในการเพิ่มเวลาให้มากกว่า 24 ชั่วโมงในหนึ่งวัน | Have more hours in a day
[15-12-2020] สำนักวิทยบริการฯ ขอแนะนำการให้บริการในรูปแบบใหม่ ๆ BookDriveThru & Book Delivery
[15-12-2020] บทความออนไลน์ เรื่อง ชมคลิป: 1 ปีกับการศึกษาโค้ดดิ้งของไทย
[15-12-2020] บทความออนไลน์ เรื่อง ‘อัพสกิลทักษะพนักงาน’ วาระเร่งด่วนซีอีโอ รับมือโลกยุคโควิด-19
[15-12-2020] บทความออนไลน์ เรื่อง เคล็ด (ไม่) ลับกับ 7 เล่มสำหรับนักนอนหลับมืออาชีพ
[15-12-2020] บทความออนไลน์ เรื่อง ทำตามฝัน แล่นเรือแม้ไม่มีแผนที่ และวงการสตาร์ทอัพเกาหลีที่รัฐสนับสนุน กับซีรีส์ Start-Up
[09-12-2020] สำนักวิทยบริการฯ จัดการประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ของสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 2/2563
[09-12-2020] บทความออนไลน์ เรื่อง บทเรียนแด่หนุ่มสาวจากซีรีส์ Start-Up เมื่อชีวิตคือการเรียนรู้ไม่มีวันจบ
[09-12-2020] บทความออนไลน์ เรื่อง 10 เพลงที่ดีที่สุดประจำปี 2020 ของ Rolling Stone
[09-12-2020] บทความออนไลน์ เรื่อง 5 หนังสือดี สำหรับสาย ‘เทรดดิ้ง’
[09-12-2020] บทความออนไลน์ เรื่อง อ่านสานฝัน Start-up ที่ไม่ใช่แค่ดราม่าเกาหลี
[06-12-2020] สำนักวิทยบริการฯ ขอเชิญผู้ใช้บริการทุกท่านร่วมใช้บริการฐานข้อมูลวารสารออนไลน์ใน 3 สาขานี้ฟรี
[06-12-2020] บทความออนไลน์ เรื่อง 8 ผลงานซีรีส์เกาหลีของนักเขียน พัคฮเยรัน จากซีรีส์ ‘Start-Up’ เจ้าแม่ทำร้ายหัวใจพระรอง
[06-12-2020] บทความออนไลน์ เรื่อง จะออกไปแตะขอบฟ้า แต่ว่าไม่อยากไปไหนไกล รวม 5 วิธีพัก เมื่อการออกไปเที่ยวไม่ใช่คำตอบ
[06-12-2020] บทความออนไลน์ เรื่อง ห้องสมุดเป็นรากฐานที่แท้ของการศึกษาและประชาธิปไตย
[04-12-2020] สำนักวิทยบริการฯ ขอแนะนำบทความออนไลน์ เรื่อง รักของพ่อยิ่งใหญ่ ไม่มีที่สิ้นสุด
[04-12-2020] สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ การปิดให้บริการในเดือนธันวาคม 2563 ดังนี้
[04-12-2020] บทความออนไลน์ เรื่อง ห้องสมุดเป็นรากฐานที่แท้ของการศึกษาและประชาธิปไตย
[02-12-2020] สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ การปิดให้บริการในเดือนธันวาคม 2563 ดังนี้
[02-12-2020] ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ เป็นวิทยากรในการอบรมแนวทางการประเมินบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นฯในระยะที่ 4
[02-12-2020] สำนักวิทยบริการฯ ขอแนะมุมหนังสือดี..หนังสือน่าอ่านในเดือนธันวาคม ..หนังสือของพ่อ
[02-12-2020] บทความออนไลน์ เรื่อง The Penthouse แกงโฮะเกาหลี สนุกดีแต่ยังไม่กลมกล่อม
[02-12-2020] บทความออนไลน์ เรื่อง สร้างระบบนิเวศการเรียนรู้ เพื่อรับมือโลกแห่งอนาคต
[02-12-2020] บทความออนไลน์ เรื่อง อยากอ่านหนังสือให้เร็วขึ้น ทำยังไงได้บ้าง? แนะนำ 4 วิธี เพิ่มสกิลการอ่านหนังสือ ทั้งด้านความเร็วและได้เนื้อหา
[02-12-2020] บทความออนไลน์ เรื่อง วิธีหาหนทางกลับสู่ ‘แพสชัน’ ที่ร้างลาไปนาน | Restart Your Passion
[01-12-2020] เอกสารแบบฟอร์มการเผยแพร่ผลงานและการนำไปใช้ประโยชน์ของพนักงานสายสนับสนุน
[29-11-2020] บทความออนไลน์ เรื่อง ปรับ เปลี่ยน ปัง รวมเรื่องที่เปลี่ยนแล้วชีวิตเราจะดีขึ้น
[29-11-2020] บทความออนไลน์ เรื่อง Innovation Runway เฟรมเวิร์กสร้างนวัตกรรมที่ใช้ได้จริงกับทุกองค์กร
[29-11-2020] สำนักวิทยบริการฯ ขอแนะนำ 20 อันดับ รายชื่อหนังสือที่ยืมมากที่สุดในเดือนพฤศจิกายน 2563
[29-11-2020] สำนักวิทยบริการฯ จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษาและทบทวนแผนกลยุทธ์
[24-11-2020] สำนักวิทยบริการฯ จัดการตกแต่งสถานที่ความคิด ‘ห่างก่อน’ Social Distancing และ NPRU New Normal
[24-11-2020] การประชุมติดตามงานการให้บริการของสำนักวิทยบริการฯในเดือนพฤศจิกายน 2563
[24-11-2020] บทความออนไลน์ เรื่อง ศิลปะคอลลาจและเรื่องเล่าจากท้องถิ่น สู่นิทานภาพ
[24-11-2020] บทความออนไลน์ เรื่อง ว่าด้วยการควบธุรกิจ : อำนาจตลาดเพิ่ม ลดการแข่งขัน แต่ไม่ส่งผลกระทบร้ายแรง จริงเหรอ
[20-11-2020] บทความออนไลน์ เรื่อง ‘มอนสเตอร์รู้กกี้’ aespa เกิร์ลกรุ๊ปใหม่จาก SM ที่มาพร้อมเรื่องราวใน ‘โลกเสมือน’
[20-11-2020] บทความออนไลน์ เรื่อง นิทานร้อยบรรทัด: ว่าด้วยความรักแห่งชาติในแบบเรียน
[18-11-2020] ผู้บริหารและบรรณารักษ์สำนักวิทยบริการฯ ร่วมรับฟังการนำเสนอสื่อการเรียนรู้จากสำนักพิมพ์ GALE
[18-11-2020] สำนักวิทยบริการฯ ขอแนะนำการใช้บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ebook iGLibrary
[18-11-2020] บทความออนไลน์ เรื่อง 70-20-10 สูตรพัฒนาทักษะ เรียนรู้ตลอดชีวิต
[18-11-2020] บทความออนไลน์ เรื่อง มองบทบาทของสถาบันกษัตริย์อังกฤษผ่านซีรีส์ The Crown
[18-11-2020] บทความออนไลน์ เรื่อง ‘ช่างสักแห่งเอาช์วิทช์’ ในแสงสว่างและความมืดมิดของความรัก
[16-11-2020] บทความออนไลน์ เรื่อง ‘ช่างสักแห่งเอาช์วิทช์’ ในแสงสว่างและความมืดมิดของความรัก
[15-11-2020] สำนักวิทยบริการฯ เปิดให้บริการในช่วงปิดภาคการศึกษานี้
[15-11-2020] สำนักวิทยบริการฯ ขอแนะนำการให้บริการในรูปแบบใหม่ ๆ BookDriveThru & Book Delivery
[15-11-2020] บทความออนไลน์ เรื่อง เศรษฐกิจไทย ไร้เทคโนโลยี ไร้อนาคต จริงหรือ
[15-11-2020] บทความออนไลน์ เรื่อง ถ้าการศึกษาไทยดี ทำไมต้องเรียนพิเศษ: เมื่อความเหลื่อมล้ำจู่โจมการศึกษา
[13-11-2020] บทความออนไลน์ เรื่อง เส้นทางชีวิตค้าแข้งในประเทศญี่ปุ่น เจ ชนาธิป เตรียมตีพิมพ์เป็นมังงะฟุตบอลเรื่องดัง Shoot
[13-11-2020] บทความออนไลน์ เรื่อง เรื่องเล่าชาวซึมเศร้ากับหนังสือ
[13-11-2020] บทความออนไลน์ เรื่อง ย้อนมองบาดแผล ต้นเหตุ และปัญหาของการศึกษาไทย ผ่านซีรีส์ ‘THE GIFTED’
[11-11-2020] สำนักวิทยบริการฯ ซักซ้อมการนำเสนอ และติดตามความก้าวหน้า ในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในฯ
[11-11-2020] บทความออนไลน์ เรื่อง รู้จัก Stockdale Paradox หรือการเชื่อว่าคิดในแง่ดีไว้ แล้วจะช่วยให้เราผ่านเรื่องร้ายๆ ไปได้เอง
[11-11-2020] บทความออนไลน์ เรื่อง ‘ถ้าหากว่า ความรักของเรามันมีไม่เท่ากัน’ ดู 5 หนังความรักที่อาจไม่ได้รักกันเหมือนเดิม
[09-11-2020] สำนักวิทยบริการฯ ขอแนะนำเอกสารวิธีการสืบค้นข้อมูลออนไลน์ ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และ E-Book
[09-11-2020] บทความออนไลน์ เรื่อง ไขข้อข้องใจ เลี้ยงลูกอย่างไรให้เติบโตในแบบที่เขาเป็น
[08-11-2020] สำนักวิทยบริการฯ ยินดีต้อนรับคณะกรรมการตรวจประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
[08-11-2020] สโมสรโรตารีทวารวดี ร่วมกับสำนักวิทยบริการฯ จัดโครงการอบรม “Free English Online Program Year 5”
[08-11-2020] การประชุมติดตามงานการให้บริการของสำนักวิทยบริการฯในเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2563
[08-11-2020] บทความออนไลน์ เรื่อง มองรอบด้าน อะไรจะเกิดขึ้นหากประธานาธิบดีสหรัฐฯ มีชื่อว่า ‘โจ ไบเดน’
[08-11-2020] บทความออนไลน์ เรื่อง มองรอบด้าน อะไรจะเกิดขึ้นหากประธานาธิบดีสหรัฐฯ มีชื่อว่า ‘โจ ไบเดน’
[08-11-2020] บทความออนไลน์ เรื่อง เป็นมากกว่าพาสปอร์ต แต่คืองานศิลปะ! ชวนดูพาสปอร์ตใหม่ของนอร์เวย์ที่พื้นหลังเปลี่ยนรูปได้ใต้แสงยูวี
[06-11-2020] สำนักวิทยบริการฯ รับการตรวจการการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์ (กพร.)
[06-11-2020] บทความออนไลน์ เรื่อง ทำไมโลกยังอยากให้คุณเป็นคุณแบบนี้ ไม่มีอะไรต้องเปลี่ยน
[06-11-2020] บทความออนไลน์ เรื่อง ว่าด้วยวิบากกรรมของความเป็นประชาชน ใน ‘On People’ ของธเนศ วงศ์ยานนาวา
[04-11-2020] บทความออนไลน์ เรื่อง สนทนาภาษาศิลป์กับแม่ญิงเจียงฮาย
[04-11-2020] บทความออนไลน์ เรื่อง ถ้าคำว่าปฏิรูป = ล้มล้าง ชื่อ และความหมายพวกนี้จะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร
[03-11-2020] สำนักวิทยบริการฯ ขอแนะนำ Ebsco HOST 2021 Collection
[03-11-2020] บทความออนไลน์ เรื่อง ผลสำรวจเผย ทรัพยากรออนไลน์ของห้องสมุดถูกใช้น้อยเกินไปในช่วงล็อคดาวน์
[03-11-2020] บทความออนไลน์ เรื่อง มากกว่าการรีไซเคิล คือการสร้างนิยามใหม่ของการรักษาสิ่งแวดล้อม
[01-11-2020] บทความออนไลน์ เรื่อง 20 อันดับ รายชื่อหนังสือที่ยืมมากที่สุดในเดือนตุลาคม 2563
[01-11-2020] สำนักวิทยบริการฯ จัดการประชุมคณะกรรมการ การบริหารประจำสำนักวิทยบริการฯครั้งที่ 5/2563
[01-11-2020] สำนักวิทยบริการฯ จัดกิจกรรมการส่งเสริมการอ่านในวันลอยกระทง
[01-11-2020] บทความออนไลน์ เรื่อง ปรัชญาโดราเอมอน ยิ่งกว่าของวิเศษคือ ‘ความหวัง’ ในการมีชีวิต
[01-11-2020] บทความออนไลน์ เรื่อง มองวิถีชีวิตของผู้หญิง ในแบบของผู้หญิง ผ่าน 5 หนัง Female Gaze จากฝีมือผู้กำกับหญิง
[01-11-2020] บทความออนไลน์ เรื่อง “ทุกสิ่งมันเปลี่ยนแปลงได้ครับ” ซีรีส์ Kairos เมื่อคนเป็นพ่อต้องแก้ไขอดีต
[29-10-2020] สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพบรรณารักษ์ฯ
[29-10-2020] บทความออนไลน์ เรื่อง ลาก่อนชีวิตอับเฉาของผู้หญิงในซีรีส์เกาหลีที่ไม่ได้ทำให้แม่บ้านดูเท่านั้น
[29-10-2020] บทความออนไลน์ เรื่อง เทรนด์สุขภาพและอุตสาหกรรมยาแห่งอนาคตในมุมมองของ GSK
[28-10-2020] สำนักวิทยบริการฯ เชิญชมหนังสือและนิทรรศการในวันลอยกระทง 2563
[28-10-2020] บรรณารักษ์สำนักวิทยบริการฯ เข้าร่วมการอบรมออนไลน์ Strategic Publishing for Research Impact using Web of Science
[28-10-2020] บทความออนไลน์ เรื่อง “เข้า-ใจ-เล่น” กิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิต ที่ทำให้การเล่นไม่ใช่แค่เรื่องไร้สาระ
[28-10-2020] บทความออนไลน์ เรื่อง เทคนิคอ่านหนังสือ จำแม่นไม่ต้องท่อง | How To Remember What You Read
[28-10-2020] บทความออนไลน์ เรื่อง ย้อนวัย...ผจญภัยสุดขอบโลกกับวรรณกรรมคลาสสิค
[28-10-2020] บทความออนไลน์ เรื่อง ‘เสรีภาพสื่อ คือเสรีภาพของประชาชน’ แนะนำ 5 หนังที่ชวนสะท้อนการทำงานของสื่อสารมวลชน
[26-10-2020] บทความออนไลน์ เรื่อง ปรากฏการณ์มหัศจรรย์ 'อ่านทั้งเมือง เรื่องเดียวกันเชียงราย'
[25-10-2020] สำนักวิทยบริการฯ ขอแนะนำบทความออนไลน์ เรื่อง ลอยกระทง วันเพ็ญเดือนสิบสอง วิถีชีวิตแห่งสายน้ำ
[25-10-2020] บทความออนไลน์ เรื่อง สันติวิธี แบบ มาร์ติน ลูเทอร์ คิง จูเนียร์
[25-10-2020] บทความออนไลน์ เรื่อง อ่านเรื่องราวในนิยาย ช่วยขยายขนาดของหัวใจ
[22-10-2020] การประชุมติดตามงานการให้บริการของสำนักวิทยบริการฯในเดือนตุลาคม 2563
[22-10-2020] บรรณารักษ์ สำนักวิทยบริการฯ เป็นวิทยากรในการอบรมสัมมนา การจัดการความรู้กับการให้บริการห้องสมุด New Normal
[22-10-2020] สำนักวิทยบริการฯ จัดการประชุมคณะกรรมการ การบริหารประจำสำนักวิทยบริการฯ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) ครั้งที่ 2/2563
[22-10-2020] บทความออนไลน์ เรื่อง 12 เล่มสุดรักของ ใบเฟิร์น-อัญชสา
[22-10-2020] บทความออนไลน์ เรื่อง 4 เหตุผลชวนเด็กๆ อ่านหนังสือภาพชุดสาระท้องถิ่น
[22-10-2020] บทความออนไลน์ เรื่อง Soft Power พลังอันนุ่มนวลแต่ทรงพลังของ เฌอปราง อารีย์กุล เพื่อส่งต่อกำลังใจ ‘เราไม่ได้สู้อยู่เพียงลำพัง’ จากปลายปากกาของนิ้วกลม
[22-10-2020] บทความออนไลน์ เรื่อง Search ซีรีส์เกาหลีที่เล่นประเด็นพื้นที่ DMZ เขตปลอดทหารเกาหลีเหนือ-ใต้ และสิ่งมีชีวิตลึกลับ
[22-10-2020] สำนักวิทยบริการฯ ขอแนะนำบทความเกี่ยวกับเทศกาลกินเจ 2563 อิ่มบุญ อิ่มใจ ได้บุญ
[22-10-2020] บทความออนไลน์ เรื่อง ประกาศรางวัลซีไรต์ประจำปี 2020 มีเล่มไหนน่าอ่านบ้าง
[18-10-2020] ผู้บริหารและบรรณารักษ์สำนักวิทยบริการฯ ร่วมรับฟังการนำเสนอการแนะนำการใช้ระบบ SE-ED E-Library
[16-10-2020] ข่าวดี ๆๆ จากสำนักวิทยบริการฯ ขอประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษา และผู้ใช้บริการทราบ
[16-10-2020] บทความออนไลน์ เรื่อง Start-Up ซีรีส์ว่าด้วยธุรกิจสตาร์ทอัพ และการให้กำลังใจชีวิตของ นัมจูฮยอก แบซูจี คิมซอนโอ และคังฮันนา
[16-10-2020] บทความออนไลน์ เรื่อง Christian Louboutin เปิดตัวคอลเล็กชันล่าสุด Spring/Summer 2021 ในเกม Zepeto
[16-10-2020] บทความออนไลน์ เรื่อง ชีวิต เพื่อ ‘รักษา’ ชีวิต
[16-10-2020] บทความออนไลน์ เรื่อง ASMR | ศัพท์อาชีพ 3 ภาษา ไทย-อังกฤษ-ญี่ปุ่น (Ramen V.)
[11-10-2020] บทความออนไลน์ เรื่อง ฉันดองหนังสือ ฉันจึงมีอยู่ : เมื่อการซื้อหนังสือมาเก็บไว้แต่ยังไม่อ่านเป็นเรื่องปกติ
[08-10-2020] บุคลากรสำนักวิทยบริการฯ คัดเลือกซื้อหนังสือในงานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 25
[08-10-2020] บทความออนไลน์ เรื่อง ‘น้องสาวคนเล็ก’ ผู้เป็นหัวใจของครอบครัว ชวนรู้จัก 6 ตัวละครน้องสาวในวรรณกรรม
[08-10-2020] บทความออนไลน์ เรื่อง ทิศทางการพัฒนาหลักสูตรของประเทศไทย
[07-10-2020] บทความออนไลน์ เรื่อง 3 นักวิทยาศาสตร์ผู้ค้นพบไวรัสตับอักเสบซี คว้าโนเบลสาขาการแพทย์ปี 2020
[07-10-2020] บทความออนไลน์ เรื่อง 4 เคล็ดลับ กับ 10 คู่มือสุดยอดนักเล่าเรื่อง
[05-10-2020] สำนักวิทยบริการฯ เพื่อติดตามความก้าวหน้า ในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสำนัก ประจำปีการศึกษา 2562
[05-10-2020] บทความออนไลน์ เรื่อง 4 บทบาทใหม่ที่ห้องสมุดควรทำหลัง COVID-19 (NEXT NORMAL FOR LIBRARY)
[05-10-2020] บทความออนไลน์ เรื่อง เมื่อกฎหมายออกแบบโดยคนที่ไม่เข้าใจเกม คุยเรื่องชีวิตนักพากย์ eSports กับ SunWaltz
[04-10-2020] บทความออนไลน์ เรื่อง 8 แนวทางในการสร้างความมั่นใจเจ้าหน้าที่ห้องสมุดและผู้ใช้บริการให้รู้สึกปลอดภัย
[04-10-2020] บทความออนไลน์ เรื่อง หน้าฝนนี้ คุณไปเที่ยวที่ไหนกันบ้าง? สถิติเผยคนไทยหันมาเที่ยวจังหวัดใกล้บ้านมากขึ้นในช่วงฤดูฝน
[02-10-2020] บทความออนไลน์ เรื่อง มหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 25 งานหนังสือที่กลับมาอีกครั้งหลังโควิด-19
[02-10-2020] สำนักวิทยบริการฯ ขอแนะนำ 20 อันดับ รายชื่อหนังสือที่ยืมมากที่สุดในเดือนกันยายน 2563
[02-10-2020] บทความออนไลน์ เรื่อง คน Gen Z จะลงทุนอะไรดีในยุคดิจิทัล? รวมทางเลือกหลากหลายที่จะทำให้การลงทุนเป็นเรื่องสนุกขึ้น
[02-10-2020] บทความออนไลน์ เรื่อง ใครคือผู้ร้ายในกลุ่มนี้! เมื่อแต่ละสีมีความหมาย แล้วสีไหนแปลว่าอะไรกันบ้างนะ
[02-10-2020] บทความออนไลน์ เรื่อง ชีวิตมหาวิทยาลัยจะต้องเจอกับอะไรบ้าง | It’s a University Thing
[02-10-2020] บทความออนไลน์ เรื่อง Strategy Approach แนวทางการวางกลยุทธ์ที่เหมาะกับคุณที่สุดทำอย่างไร
[27-09-2020] บทความออนไลน์ เรื่อง เมื่อพลังคนคือสิ่งสำคัญ ต้องพัฒนาการศึกษาให้ก้าวทันโลกในศตวรรษที่ 21
[27-09-2020] บทความออนไลน์ เรื่อง เมื่อเราต่างเติบโตจากธรรมชาติ หวนกลับไปสัมผัสต้นไม้ใบหญ้าผ่าน 10 วรรณกรรมเยาวชนที่รัก
[25-09-2020] สำนักวิทยบริการฯ ขอแนะนำ E-Book ภาษาไทยที่น่าสนใจ
[25-09-2020] บทความออนไลน์ เรื่อง เปลี่ยนทุกแล็บท็อปหนแห่งให้กลายเป็นพื้นที่เรียนรู้ ด้วยล็อคเกอร์ยืม
[25-09-2020] บทความออนไลน์ เรื่อง 5 Soft Skills ทักษะสำคัญในศตวรรษที่ 21 ที่เด็กจบใหม่ต้องมี
[24-09-2020] ผู้ใช้บริการทุกท่านสามารถยืมหนังสืออ้างอิงภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้แล้ว
[24-09-2020] บทความออนไลน์ เรื่อง 5 สาเหตุที่กินสลัดเพื่อลดน้ำหนัก แต่ทำไมไม่เวิร์ก
[24-09-2020] บทความออนไลน์ เรื่อง ก่อนวิกฤตครั้งต่อไป วางแผนลงทุนอย่างไรให้รอด
[22-09-2020] สำนักวิทยบริการฯ แนะนำพื้นที่การให้บริการระหว่างชั้น 3 และ 2 อาคารห้องสมุด 5 ชั้น
[22-09-2020] บทความออนไลน์ เรื่อง Language Curry แอปเรียนภาษาที่ตอบโจทย์ชาวอินเดียในต่างแดน
[22-09-2020] บทความออนไลน์ เรื่อง คนไทยไม่อ่านหนังสือ หรือพื้นที่การอ่านมีไม่มากพอ
[21-09-2020] บทความออนไลน์ เรื่อง ยิ่งสมมาตร ยิ่งรู้สึกสวย : อะไรทำให้ความสมมาตรในหนังของเวส แอนเดอร์สันน่าหลงใหล?
[21-09-2020] บทความออนไลน์ เรื่อง “เรื่องแค่นี้ทำไมไม่รู้?” ทำไมบางคนถึงเผลอคิดว่าทุกคนต้องรู้ทุกเรื่อง
[21-09-2020] บทความออนไลน์ เรื่อง 6 ห้องเรียนแห่งโลกกว้าง ตะลุยหาความรู้แบบไม่มีขีดจำกัด
[18-09-2020] บทความออนไลน์ เรื่อง คนไทยไม่อ่านหนังสือ หรือพื้นที่การอ่านมีไม่มากพอ
[18-09-2020] บทความออนไลน์ เรื่อง ใช้ศัพท์ง่ายอย่างไรให้ดูเก่ง (กว่าที่เป็นจริงๆ)
[17-09-2020] บุคคลากรของสำนักวิทยบริการฯ ร่วมรับเสด็จพระราชดำเนินตรวจเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านปิล็อคคี่
[17-09-2020] บทความออนไลน์ เรื่อง It’s Okay to Be Introvert
[17-09-2020] บทความออนไลน์ เรื่อง อ่านได้ อ่านดี เสริมสุขภาพจิตให้ดีผ่านอีบุ๊กฟรีจาก TK Park
[16-09-2020] บทความออนไลน์ เรื่อง ‘สัญญาณของสิ่งมีชีวิตนอกโลก’ นักดาราศาสตร์ค้นพบหลักฐานที่อาจบ่งชี้ถึงสิ่งมีชีวิตบนดาวศุกร์
[16-09-2020] บทความออนไลน์ เรื่อง เพราะสมองนั้นยืดหยุ่น อ่อนไหว และมหัศจรรย์
[16-09-2020] สำนักวิทยบริการฯ ขอแนะนำวิธีการสืบค้นและการใช้บริการฐานข้อมูล Emerald Insight
[16-09-2020] สำนักวิทยบริการฯ ขอแนะนำบทความ “เดชะพระบารมี” ตลอด 70 ปีแห่งการครองราชย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
[15-09-2020] บทความออนไลน์ เรื่อง มู่หลานที่ไม่มีมูชู เมื่อคู่หูขาดหายไป อะไรทำให้เพื่อนตัวเอกหรือ sidekick สำคัญ
[15-09-2020] บทความออนไลน์ เรื่อง มอง ‘เมลเบิร์น’ อนุรักษ์อดีต อภิวัฒน์อนาคต
[14-09-2020] ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ เป็นวิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพเทคนิคการเขียนผลงานวิจัยแบบ R2R
[14-09-2020] บทความออนไลน์ เรื่อง ภาษาอังกฤษ 100 แอ็กชัน ต้องรู้
[14-09-2020] บทความออนไลน์ เรื่อง ทำไมภาพยนตร์ Mulan ถึงเป็นแหล่งรวมดราม่าเชิงสังคมและการเมือง
[13-09-2020] บทความออนไลน์ เรื่อง ทำอย่างไรเมื่อความกังวลกำลังส่งผลให้กลายเป็น ‘อาการกังวล’ (Anxiety)
[13-09-2020] บทความออนไลน์ เรื่อง Crowdsourcing ระดมไอเดียแก้ปัญหา Cyberbullying
[12-09-2020] สำนักวิทยบริการฯ ประชาสัมพันธ์และแนะนำบริการ Internet Zone ชั้น 4
[12-09-2020] สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปิดให้บริการในเดือนตุลาคม 2563 ดังนี้
[12-09-2020] บทความออนไลน์ เรื่อง เมื่อห้องสมุดเป็นจุดหมายการท่องเที่ยว
[12-09-2020] บทความออนไลน์ เรื่อง คนไร้สัญชาติ ความเหลื่อมล้ำ และชีวิต ทิศทางวรรณกรรมไทยใน shortlist 8 เรื่องสั้นซีไรต์
[12-09-2020] บทความออนไลน์ เรื่อง หนังสือ 100 เล่มที่เราแนะนำให้อ่าน เพื่อเข้าใจประวัติศาสตร์ การเมือง และสังคมไทย
[12-09-2020] บทความออนไลน์ เรื่อง 5 สิ่งที่ได้เรียนรู้จากนิทานของคาซูมะ อาเนะซากิภาพ
[10-09-2020] บทความออนไลน์ เรื่อง ก่อนวิกฤตครั้งต่อไป วางแผนลงทุนอย่างไรให้รอด
[10-09-2020] บทความออนไลน์ เรื่อง [ร่วมกันวิพากษ์อย่างสร้างสรรค์] เมื่อห้องสมุดมีบริการใหม่ SCAN & SEND
[10-09-2020] สำนักวิทยบริการฯ ขอเชิญผู้ใช้บริการทุกท่านร่วมใช้บริการ Line บริการตอบคำถามช่วยการค้นคว้า & Line Drive Thru & Delivery
[09-09-2020] บทความออนไลน์ เรื่อง Mulan เงาบนผืนน้ำสะท้อนตัวตน คุณค่าของทุกคนสะท้อนผ่านจิตใจ
[09-09-2020] บทความออนไลน์ เรื่อง ภาษาอังกฤษ 40 คำที่ใช้บ่อยที่สุดในชีวิตประจำวัน
[08-09-2020] สำนักวิทยบริการฯ ขอแนะมุมหนังสือหน้าปกสีน้ำเงินในเดือนกันยายนนี้กัน
[08-09-2020] สำนักวิทยบริการฯ ขอแนะนำการให้บริการในรูปแบบใหม่ ๆ Book DriveThru & Book Delivery
[08-09-2020] บทความออนไลน์ เรื่อง เปิดโลกนิทานภาพ กับศาสตราจารย์แห่งภาพประกอบ
[08-09-2020] บทความออนไลน์ เรื่อง ย้อนอดีต ข้ามไปอนาคต: ถ้าเปรียบเทียบเส้นเวลาในหนังกับประเทศไทย เราจะเดินไปทางไหนกันนะ
[08-09-2020] บทความออนไลน์ เรื่อง Google Thailand ตอบครั้งแรกเรื่องการผูกขาด ภาษีดิจิทัล สงครามเทคฯ และทักษะแห่งอนาคต
[08-09-2020] บทความออนไลน์ เรื่อง มูลบทบรรพกิจ แบบเรียนหลวงเล่มแรกในสมัยรัตนโกสินทร์
[26-08-2020] สำนักวิทยบริการฯ ม.ราชภัฏนครปฐม เข้าร่วมการอบรมออนไลน์ เรื่อง การใช้ฐานข้อมูล SCIENCEDIRECT
[26-08-2020] การประชุมติดตามงานการให้บริการของสำนักวิทยบริการฯ ในเดือนสิงหาคม
[26-08-2020] บทความออนไลน์ เรื่อง SCGP คือนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์เพื่อทุกไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภค
[26-08-2020] บทความออนไลน์ เรื่อง นิทานสร้างสุขกับคณะละครปู๊น ปู๊น
[26-08-2020] บทความออนไลน์ เรื่อง ดาราศาสตร์ที่ไม่ใช่โหราศาสตร์ : ว่าด้วยตำราการดูดาวกับสังคมไทยในประวัติศาสตร์
[24-08-2020] บทความออนไลน์ เรื่อง ถอดบทเรียนวิกฤติโควิด แบบนักอนุรักษ์ธรรมชาติ
[24-08-2020] บทความออนไลน์ เรื่อง ถอดบทเรียนวิกฤติโควิด แบบนักอนุรักษ์ธรรมชาติ
[24-08-2020] เรื่อง Homemade Story: 13 ซีรีส์สุดพิเศษ ยกทัพศิลปิน LOVEiS และ 7 ยูทูเบอร์ สร้างสรรค์พื้นที่แห่งแรงบันดาลใจ
[23-08-2020] บทความออนไลน์ เรื่อง ออกแบบการจัดการศึกษาเพื่อให้คนเรียนรู้ตลอดชีวิต
[23-08-2020] บทความออนไลน์ เรื่อง 10 หนังแบ่งชนชั้น สะท้อนสังคม ความเหลื่อมล้ำที่บาดลึก ยาวนาน
[21-08-2020] สำนักวิทยบริการฯ ขอแนะนำการให้บริการ LibNPRUBookDriveThru & Book Delivery ในรูปโฉมใหม่ ๆ
[21-08-2020] บทความออนไลน์ เรื่อง #ความสุขที่ถูกค้นพบได้ที่บ้าน เมื่อคำว่า ‘บ้าน’ มีความหมายมากขึ้น
[21-08-2020] บทความออนไลน์ เรื่อง ออกเดินทางค้นหาตัวตน ก้าวแรกก่อนเลือกคณะที่ใช่ อาชีพที่ชอบ
[21-08-2020] บทความออนไลน์ เรื่อง The Art of Collaboration เมื่อจับมือกัน โลกก็พลันโตกว่าเดิม
[21-08-2020] บทความออนไลน์ เรื่อง ปลูกฝังสาระท้องถิ่นภูเก็ตให้สนุก ผ่านหนังสือภาพ
[21-08-2020] ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ เป็นวิทยากรในการอบรมแนวทางการประเมินบุคคลฯ ในระยะที่ 3
[19-08-2020] นักเรียนเตรียมบริบาลของศูนย์บริการวิชาการฯ คณะครุศาสตร์ ม.ราชภัฏนครปฐม เข้าเยี่ยมชมและอ่านหนังสือ
[19-08-2020] บทความออนไลน์ เรื่อง การออกกำลังกายคือสิ่งที่เปลี่ยนแปลงสมองของคุณได้ดีที่สุด
[19-08-2020] บทความออนไลน์ เรื่อง ทศชาติชาดก 101: เวสสันดรชาดก ว่าด้วยเรื่อง 13 กัณฑ์
[19-08-2020] บทความออนไลน์ เรื่อง บรรณาร้าก 18 หนังสือน่าอ่านจากห้องสมุด 6 แห่งทั้งในและต่างประเทศที่คัดสรรมา
[19-08-2020] บทความออนไลน์ เรื่อง ชอบอะไรกับถนัดอะไรต่างกันอย่างไร เรียนจะจบแล้วยังไม่รู้จักตัวเองเลย
[17-08-2020] ผู้ใช้บริการทุกท่านสามารถใช้บริการหนังสือในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์มีให้บริการที่ชั้น 4
[17-08-2020] บทความออนไลน์ เรื่อง 7 วิธีสร้างทีมเวิร์ก เพิ่ม Collaboration ในวิกฤต จาก Harvard Business Review
[17-08-2020] บทความออนไลน์ เรื่อง อ่าน ‘วอลเดน’ เพื่อความสงบในใจและความเข้าใจชีวิต
[16-08-2020] สำนักวิทยบริการฯ ขอแนะนำบทความเกี่ยวกับ ประวัติวันไหว้ครู ความเป็นมาและความสำคัญพิธีไหว้ครู
[16-08-2020] บทความออนไลน์ เรื่อง การเมืองเรื่อง ‘ทุกสิ่ง’ : ในวันที่ ‘ทุกสิ่งทุกอย่าง’ มีการเมืองซ่อนอยู่
[16-08-2020] บทความออนไลน์ เรื่อง "ขยะในเมือง เรื่องใกล้ตัว" เปลี่ยนแปลงเริ่มจากตัวเอง
[14-08-2020] สำนักวิทยบริการฯ ปิดบริการในวันที่ 4 และ 7 กันยายน 2563 หยุดชดเชยเทศกาลสงกรานต์ตามมติครม.
[14-08-2020] บรรณารักษ์ของสำนักวิทยบริการฯ ร่วมให้การสัมภาษณ์ของนักศึกษาด้านการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน
[14-08-2020] คณะผู้บริหารและบุคลากรของสำนักวิทยบริการฯ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 2563
[14-08-2020] บทความออนไลน์ เรื่อง โลกแห่งการแบ่งปัน ในยุคโควิด 19
[14-08-2020] บทความออนไลน์ เรื่อง ‘Life After COVID-19 กับสิ่งที่คน Gen Y ต้องมี’
[14-08-2020] บทความออนไลน์ เรื่อง 11 หนัง ชาร์ลิซ เธอรอน ผลงานสุดปัง ตัวแม่สายสตรอง
[09-08-2020] บทความออนไลน์ เรื่อง สงคราม การประท้วง และเผด็จการ เข้าใจประวัติศาสตร์การเมืองชาติอาเซียนผ่าน 9 สารคดี
[09-08-2020] บทความออนไลน์ เรื่อง ห้องสมุดยังจำเป็นอยู่หรือไม่ หลังโควิดผ่านพ้นไป
[06-08-2020] สำนักวิทยบริการฯ ขอเชิญผู้ใช้บริการทุกท่านร่วมใช้บริการ eJournals Academic Collection & Emerald
[06-08-2020] บทความออนไลน์ เรื่อง ฝ่าวิกฤติซ้อนวิกฤติ กับธุรกิจสิ่งพิมพ์
[06-08-2020] บทความออนไลน์ เรื่อง เทรนด์เทคโนโลยีกับวิถีคนเมืองหลังโควิด-19
[05-08-2020] บทความออนไลน์ เรื่อง READATHON แคมเปญอ่านมาราธอนสร้างหนอนหนังสือ
[05-08-2020] บทความออนไลน์ เรื่อง ใช้โซเชียลมีเดียอย่างไรให้ใจแข็งแรงและมีวิจารณญาณ
[04-08-2020] สำนักวิทยบริการฯ เอกสารแนะนำแผ่นพับฐานข้อมูลออนไลน์ ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และ E-Book
[04-08-2020] บทความออนไลน์ เรื่อง เปิดโลกแห่งนิทานภาพ
[04-08-2020] บทความออนไลน์ เรื่อง 10 ซีรีส์ญี่ปุ่นสร้างจากการ์ตูน ความสนุกที่ไม่ควรพลาด
[02-08-2020] สำนักวิทยบริการฯ ขอแนะนำ 20 อันดับ รายชื่อหนังสือที่ยืมมากที่สุดในเดือนกรกฎาคม 2563
[02-08-2020] สำนักวิทยบริการฯ ร่วมแสดงความยินดีกับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมที่ดีที่สุดในอันดับ 2
[02-08-2020] บทความออนไลน์ เรื่อง บนเส้นทางของการพิทักษ์ความยุติธรรม ชวนดู 7 ซีรีส์เกาหลี ว่าด้วยอาชีพผู้รักษากฎหมาย
[02-08-2020] บทความออนไลน์ เรื่อง คุณถือ Privilege อะไรอยู่? เมื่อการรู้สิทธิพิเศษของตัวเอง
[31-07-2020] คณะผู้บริหารและบุคลากรของสำนักวิทยบริการฯ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ วันเฉลิมพระชนมพรรษา...
[31-07-2020] บทความออนไลน์ เรื่อง ดนตรีนั้นคือชีวิต ดนตรีบำบัด
[31-07-2020] บทความออนไลน์ เรื่อง ที่รักของชั้น
[31-07-2020] บทความออนไลน์ เรื่อง สร้างเมืองอนาคต... รับการเปลี่ยนแปลงยุคโควิด 19
[31-07-2020] บทความออนไลน์ เรื่อง นักสืบและการอนุมาน : ครบรอบ 10 ปี ซีรีส์ ‘Sherlock’ กับปรากฏการณ์ยอดนักสืบพลิกโลก
[31-07-2020] บทความออนไลน์ เรื่อง ABC Book Fest 2020 เทศกาลหนังสือเริ่มต้น ประสบการณ์ใหม่ของนักอ่าน
[31-07-2020] บทความออนไลน์ เรื่อง ‘ที่หนึ่งของชั้น’ คือคนเก่ง? แต่ทำไมพวกเขาไม่ประสบความสำเร็จ
[24-07-2020] สำนักวิทยบริการฯ ขอเชิญชวนนักศึกษาใช้บริการหนังสือในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป GE (General Education)
[24-07-2020] บทความออนไลน์ เรื่อง เมืองความรู้และสุขภาพ ประสบการณ์ของโกลด์โคสต์ ออสเตรเลีย
[23-07-2020] บทความออนไลน์ เรื่อง คืบหน้าวัคซีนโควิด-19 สิ่งที่นักธุรกิจควรรู้
[23-07-2020] บทความออนไลน์ เรื่อง เตรียมพร้อมสุขภาพกาย จิต สังคม รับมือการเปลี่ยนแปลงที่ถาวร
[22-07-2020] บทความออนไลน์ เรื่อง PLAIN PAIN : การที่เราต้องการคุณภาพชีวิตที่ดีแปลว่า
[22-07-2020] บทความออนไลน์ เรื่อง เมื่อโลกออนไลน์นั้นไม่เป็นมิตร เป็นไปได้ไหมถ้าวันหนึ่ง ‘โซเชียลมีเดีย’ จะดีกว่านี้
[22-07-2020] บทความออนไลน์ เรื่อง ความทรงจำเป็นสิ่งล้ำค่าต่อการดูแล
[22-07-2020] บทความออนไลน์ เรื่อง ทำความรู้จัก 7 ประเภทของไอศกรีมจากทั่วโลก ของหวานเย็นฉ่ำที่ใครๆ ก็หลงรัก
[19-07-2020] ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ เสนองบประมาณประจำปี 2564 ต่อมหาวิทยาลัย
[19-07-2020] บทความออนไลน์ เรื่อง It’s Okay to Not Be Okay พิมพ์หนังสือนิทานขายจริง
[19-07-2020] บทความออนไลน์ เรื่อง ภาพถ่ายที่เข้าใกล้ดวงอาทิตย์มากที่สุด ที่อาจอธิบายปรากฎการณ์ของดวงอาทิตย์ได้
[19-07-2020] บทความออนไลน์ เรื่อง “เรียนรู้ตลอดชีวิต” อีกหนึ่งทักษะจำเป็นหลังโควิด 19
[16-07-2020] สำนักวิทยบริการฯ ขอแนะนำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) ที่ให้บริการ
[16-07-2020] สำนักวิทยบริการฯ ขอแนะนำเทคนิคการสืบค้น ThaiLIS Digital Collection (TDC)
[16-07-2020] บทความออนไลน์ เรื่อง มหากาพย์ ชีวิต ความลับ ซับซ้อน และไซไฟ
[16-07-2020] บทความออนไลน์ เรื่อง ค้นหาตัวตนฉบับนักเดินทาง ตามสไตล์ พลอย-พลอ
[16-07-2020] บทความออนไลน์ เรื่อง ‘ล่อราก หาน้ำ’ การปลูกต้นไม้ทางเลือกที่ไม่ต้องง้อดิน
[15-07-2020] บทความออนไลน์ เรื่อง ‘ล่อราก หาน้ำ’ การปลูกต้นไม้ทางเลือกที่ไม่ต้องง้อดิน
[15-07-2020] บทความออนไลน์ เรื่อง One Book One City อ่านทั้งเมืองเรื่องเดียวกัน
[15-07-2020] บทความออนไลน์ เรื่อง ชวนมองฟ้า ดูดาวหาง ‘NEOWISE’ ที่กำลังโคจรใกล้โลก และสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า
[13-07-2020] สำนักวิทยบริการฯ ขอแนะนำวิธีการสืบค้นและการใช้งานฐานออนไลน์เพื่อการสืบค้น
[13-07-2020] สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญใช้ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-Journal)
[13-07-2020] บทความออนไลน์ เรื่อง เริ่มต้นไม่ยาก เริ่มจากความชอบ กับ ซอฟ SOFTPOMZ
[13-07-2020] บทความออนไลน์ เรื่อง เมื่อโลกเปลี่ยนไป ทำอย่างไรให้ร่างกายยังฟิตเหมือนเดิม
[13-07-2020] บทความออนไลน์ เรื่อง หรือคนร้ายอาจอยู่ในหมู่พวกเรา? ทำไมเรื่องราวนวนิยายสืบสวนสอบสวนถึงดึงดูดผู้คน
[02-07-2020] สำนักวิทยบริการฯ ขอประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษารหัส 62 และ 61 ขอความร่วมมือคืนหนังสือรายวิชา GE
[02-07-2020] บทความออนไลน์ เรื่อง สำนักวิทยบริการฯ ขอแนะนำบทความเกี่ยวกับพระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
[02-07-2020] บทความออนไลน์ เรื่อง พระราชพิธีบรมราชาภิเษกของพระมหากษัตริย์ไทยในอดีตและปัจจุบัน
[02-07-2020] บทความออนไลน์ เรื่อง 6 สิ่งที่ผู้บริหารไทย 100 คน คิดและทำเหมือนกันในวิกฤต
[02-07-2020] บทความออนไลน์ เรื่อง อ่านอย่างไรไม่ตกเป็นเหยื่อ ‘ข่าวปลอม’
[01-07-2020] สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ 2563 ในแบบวิถีใหม่ New Normal
[01-07-2020] สำนักวิทยบริการฯ ขอแนะนำ 60 อันดับ รายชื่อหนังสือที่ยืมมากที่สุดในเดือนมกราคม – มิถุนายน 2563
[01-07-2020] บทความออนไลน์ เรื่อง เครียด กังวล ทุกข์ใจ จะหันหน้าไปปรึกษาใคร ระหว่าง ‘จิตแพทย์’ หรือ ‘นักจิตวิทยา’
[01-07-2020] บทความออนไลน์ เรื่อง Context in the Future ภาพความจริงในอนาคตที่เรามักหลงลืมเมื่อต้องตัดสินใจเรื่องสำคัญ
[01-07-2020] บทความออนไลน์ เรื่อง How Much Social Distancing สำรวจโลกการออกแบบในยุค Next Normal
[26-06-2020] บทความออนไลน์ เรื่อง เจาะแนวคิดห้องสมุดบูติก (BOUTIQUE LIBRARY) กับเคล็ดลับความสำเร็จ
[26-06-2020] บทความออนไลน์ เรื่อง ทักษะภาษาอังกฤษเหมือนเจ้าของภาษา
[25-06-2020] สำนักวิทยบริการฯ ม.ราชภัฏนครปฐม เข้าร่วมการอบรมออนไลน์ เรื่อง นวัตกรรมการบริการในยุค NEW NORMAL
[25-06-2020] สำนักวิทยบริการฯ ขอแนะมุมหนังสือในฤดูฝน ฝนตกโปรยปราย ฝนก็ตกพร่ำ ๆๆ
[25-06-2020] บทความออนไลน์ เรื่อง สามเหลี่ยมแห่งความไว้ใจที่ผู้นำต้องมี องค์กรต้องสร้าง และคุณต้องทำ
[25-06-2020] บทความออนไลน์ เรื่อง ข้อมูลส่วนตัวของเราปลอดภัยแค่ไหนในโลกดิจิทัล? คุยกับ อ.ฐิติรัตน์ ทิพย์สัมฤทธิ์กุล
[25-06-2020] บทความออนไลน์ เรื่อง รีวิวหนังสือ สูตรสำเร็จเพื่อการเปลี่ยนแปลงห้องสมุดสู่ยุคใหม่
[23-06-2020] สำนักวิทยบริการฯ ขอแนะนำ หนังสือ เรื่อง ‘ระหว่างทางกลับบ้าน’ ชนะเลิศซีไรต์ 2562 ประเภทกวีนิพนธ์
[23-06-2020] สำนักวิทยบริการฯ ขอแนะมุมหนังสือในฤดูฝน ฝนตกโปรยปราย ฝนก็ตกพร่ำ ๆๆ
[23-06-2020] ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ ประชุมชี้แจงเตรียมความพร้อมในการจัดทำงบประมาณ 2564
[23-06-2020] บทความออนไลน์ เรื่อง รับมือโควิด-19 ด้วยแนวทาง Circular Economy ในแบบของ GC
[23-06-2020] บทความออนไลน์ เรื่อง ข้อมูลยิ่งต้องเข้าใจ : ในวันที่เทคโนโลยีล้นมือเยอะยิ่ง
[23-06-2020] บทความออนไลน์ เรื่อง มองหน้าก็รู้ใจ เมื่อ AI จะช่วยวิเคราะห์สีหน้าอันซับซ้อนของสัตว์ได้มากขึ้น
[23-06-2020] บทความออนไลน์ เรื่อง ซื้อหนังสือมาแล้วไม่ถูกใจ ทำไงดี? คุยเรื่องรีวิวหนังสือกับแอดมินเพจ ‘รองขาโต๊ะ’
[18-06-2020] สำนักวิทยบริการฯ จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารประจำสำนักวิทยบริการฯ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
[18-06-2020] ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ เป็นวิทยากรในการอบรมการประเมินบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งสูงขึ้นฯ ในระยะที่ 2
[18-06-2020] สำนักวิทยบริการฯ จัดกิจกรรมการให้บริการ LibNPRUBookDriveThru Fade 2
[18-06-2020] บทความออนไลน์ เรื่อง ท่องโลกแห่งความฝัน! 6 ที่เที่ยวญี่ปุ่นที่แฟน Studio Ghibli ควรไปเยือนสักครั้ง
[18-06-2020] บทความออนไลน์ เรื่อง หนังสือที่ช่วยปั้นMindset ใหม่ว่าทำงานอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ
[18-06-2020] บทความออนไลน์ เรื่อง เมื่อเรื่องราว Sci-Fi จะจับต้องได้มากขึ้น ว่าด้วยบทบาทนักสื่อสารวิทยาศาสตร์ในภาพยนตร์
[18-06-2020] บทความออนไลน์ เรื่อง สิ่งที่สำคัญกว่าสำเร็จหรือล้มเหลว
[18-06-2020] บทความออนไลน์ เรื่อง บนเส้นทางแห่งการพลัดถิ่นของเพื่อนมนุษย์ ชวนรู้จัก 5 ภาพยนตร์เพื่อเข้าใจผู้ลี้ภัย
[18-06-2020] บทความออนไลน์ เรื่อง 10 ภาพยนตร์ที่รอให้คุณกลับไปสัมผัสบรรยากาศในโรงอีกครั้ง ตั้งแต่วันนี้
[05-06-2020] บทความออนไลน์ เรื่อง เข้าใจ เข้าถึง แล้วจึงพัฒนา บทบาทการใช้ Design Thinking ในโลกหลังโควิด-19
[05-06-2020] บทความออนไลน์ เรื่อง เศรษฐกิจสามสี อนาคตทุนนิยมไทยควรเดินไปทางไหน
[29-05-2020] บทความออนไลน์ เรื่อง หมดยุค ‘กำไร’ สู่ยุค ‘เสถียรภาพ’ เป้าหมายใหม่ในการทำธุรกิจหลังโควิด-19
[29-05-2020] บทความออนไลน์ เรื่อง โลกาภิวัตน์ และประวัติศาสตร์การระบาดของเชื้อโรคข้ามดินแดน
[28-05-2020] สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับรางวัลอันดับ 3 ในการสืบค้นฐานข้อมูล EMERALD
[28-05-2020] การประชุมติดตามงานการให้บริการในช่วงเปิดการเปิดให้บริการของสำนักวิทยบริการฯ
[28-05-2020] สำนักวิทยบริการฯ ขอแนะมุมหนังสือในเดือนมิุนายน หน้าปกสีเขียว สดชื่น
[28-05-2020] บทความออนไลน์ เรื่อง Guardian: The Lonely and Great God ความสำเร็จ สู่เส้นทางการอ่านหนังสือ
[28-05-2020] บทความออนไลน์ เรื่อง ‘ใช้ชีวิตอย่างค่อยเป็นค่อยไป’ ให้เสียงเพลงเป็นกำลังใจ กับอัลบั้มใหม่ของ Kodaline
[27-05-2020] บทความออนไลน์ เรื่อง ฉันในอดีต VS. ฉันในอนาคต คนเดิมที่เปลี่ยนไป ‘End-of-history illusion’
[27-05-2020] บทความออนไลน์ เรื่อง พิพิธภัณฑ์แห่งชาติในกรุงปรากจัดนิทรรศการหน้ากากอนามัยดีไอวาย COVID-19
[27-05-2020] บทความออนไลน์ เรื่อง สติกเกอร์ผ่านจุดคัดกรอง ภาพสะท้อนพฤติกรรมของคนในสังคม
[27-05-2020] บทความออนไลน์ เรื่อง สำรวจ 5 พฤติกรรมออกกำลังกายที่เปลี่ยนไปในยุคโควิด-19
[27-05-2020] บทความออนไลน์ เรื่อง มองระเบียบโลกและประเทศไทยหลังโควิด-19
[27-05-2020] บทความออนไลน์ เรื่อง อัปเดตกำหนดการฉายใหม่ของ 10 ภาพยนตร์ที่ถูกเลื่อนออกไปเนื่องจากโควิด-19
[27-05-2020] บทความออนไลน์ เรื่อง 9 ภาพยนตร์เอเชียที่ต้องหยิบมาดูซ้ำๆ ให้หัวใจชุ่มฉ่ำ
[27-05-2020] บทความออนไลน์ เรื่อง เปิดเรียนได้ไง ไม่หวั่นโควิด? New Normal ในรั้วโรงเรียนของ 6 ประเทศ
[20-05-2020] ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ เป็นวิทยากรในการอบรมแนวทางการประเมินบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นฯ
[20-05-2020] บทความออนไลน์ เรื่อง ธุรกิจจะช่วยอย่างไร ในวันที่สังคมติดโควิด-19
[20-05-2020] บทความออนไลน์ เรื่อง CHECKLIST สำหรับการกลับมาเปิดห้องสมุดอีกครั้ง หลังสถานการณ์ COVID-19
[20-05-2020] บทความออนไลน์ เรื่อง ธุรกิจสิ่งพิมพ์ กับวิกฤตที่ไม่สิ้นสุด
[18-05-2020] บทความออนไลน์ เรื่อง ห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ในอนาคต
[18-05-2020] บทความออนไลน์ เรื่อง ธุรกิจสิ่งพิมพ์ กับวิกฤตที่ไม่สิ้นสุด
[14-05-2020] สำนักวิทยบริการฯ ขอแนะนำกฏระเบียบ Library NPRU Book Drive thru สำหรับอาจารย์ และบุคลากร
[14-05-2020] บทความออนไลน์ เรื่อง Ethnography พลิกมุมมองการวิจัยผู้ใช้บริการห้องสมุด
[14-05-2020] บทความออนไลน์ เรื่อง PDPA คืออะไร แบรนด์และผู้บริโภคต้องปรับตัวและรู้อะไรบ้าง
[14-05-2020] บทความออนไลน์ เรื่อง Read From Home อยู่บ้านก็อ่านได้
[12-05-2020] บทความออนไลน์ เรื่อง พระราชประวัติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ์ พระบรมราชินี
[12-05-2020] บทความออนไลน์ เรื่อง เพียงเปิดก๊อกน้ำ นำเด็กสู่จินตนาการไม่รู้จบ
[12-05-2020] บทความออนไลน์ เรื่อง วิกฤตแบบนี้ เราต้องคิดเยอะเพื่อสังคมแค่ไหนกัน
[08-05-2020] สำนักวิทยบริการฯ จัดการตกแต่งสถานที่ความคิด ‘ห่างก่อน’ Social Distancing
[08-05-2020] สำนักวิทยบริการฯ ขอแนะนำแนะนำฐานข้อมูลออนไลน์เพื่อการสืบค้นของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
[08-05-2020] บทความออนไลน์ เรื่อง หรือเราอยู่ในเขาวงกตของโลกเสมือน
[08-05-2020] บทความออนไลน์ เรื่อง เตรียมตัวเข้าสู่ยุค ‘คอนเสิร์ตออนไลน์’ เปิดตัว Live Interactive Studio
[08-05-2020] บทความออนไลน์ เรื่อง จากโลกาภิวัตน์สู่ภูมิภาควิวัฒน์ ถึงเวลากระจายความเสี่ยงรับมือ New Normal
[08-05-2020] บทความออนไลน์ เรื่อง ย้อนรอยประวัติศาสตร์ไก่ทอดเกาหลีตามซีรีส์ The King: Eternal Monarch
[08-05-2020] บทความออนไลน์ เรื่อง ผลสำรวจความคาดหวังของบรรณารักษ์และแนวทางการพัฒนาห้องสมุด 2020
[08-05-2020] บทความออนไลน์ เรื่อง เทคโนโลยี ความเหลื่อมล้ำ กับ Cloudpunk
[08-05-2020] บทความออนไลน์ เรื่อง หลีกหนีความวุ่นวาย ไปเก็บผลไม้ ตกปลา กับ 6 เกมสไตล์ Animal Crossing
[08-05-2020] บทความออนไลน์ เรื่อง ขีดลมเป็นพรมแดน สร้างศรัทธาเป็นกำแพง
[29-04-2020] สำนักวิทยบริการฯ ขอเชิญผู้ใช้บริการทุกท่านร่วมใช้บริการฐานข้อมูลวารสาร Periodicals
[29-04-2020] สำนักวิทยบริการฯ ขอแนะนำ eBook Academic Collection และeBook Subscription Clinical Collection Trial
[29-04-2020] บทความออนไลน์ เรื่อง “อ่านสร้างชาติ” ในภาวะปกติ แต่ยามนี้ต้อง “อ่านต้านโควิด-19”
[29-04-2020] บทความออนไลน์ เรื่อง เมื่อใครๆ ก็กลายเป็นเชฟได้ : ‘Ghost Kitchen’ โมเดลร้านอาหารยุคใหม่ในครัวที่มองไม่เห็น
[29-04-2020] บทความออนไลน์ เรื่อง 20 อันดับ รายชื่อหนังสือที่ยืมมากที่สุดในเดือนเมษายน 2563
[29-04-2020] บทความออนไลน์ เรื่อง เมื่อเทคโนโลยีทำให้ชีวิตง่ายขึ้นจนกลายเป็น New Normal
[29-04-2020] บทความออนไลน์ เรื่อง การศึกษาแบบไม่ต้องลงทุน กับคอร์สออนไลน์ฟรี
[29-04-2020] บทความออนไลน์ เรื่อง เมื่อการล็อกดาวน์ต่อไปอาจไม่ใช่ทางออก : หากไวรัสกลายเป็น new normal เราจะไปต่อยังไง
[29-04-2020] บทความออนไลน์ เรื่อง จากสุนทรียะความโดดเดี่ยวในงาน Edward Hopper สู่ศิลปะแห่งความอ้างว้างในยุค COVID-19
[29-04-2020] บทความออนไลน์ เรื่อง เที่ยวแบบทิพย์ๆ ในยามที่ชีวิตต้องกักตัว ชวนเดินเล่น 10 สถานที่สำคัญด้วย virtual tour
[29-04-2020] บทความออนไลน์ เรื่อง เพียงคลิกเดียว เที่ยวห้องสมุดรอบโลก
[29-04-2020] บทความออนไลน์ เรื่อง ไม่มี zoom : ว่าด้วยอดีตแห่งการทำงานและเรียนหนังสือจากบ้านในไทย
[07-04-2020] บทความออนไลน์ เรื่อง เรื่องต้องรู้ของ ‘วัคซีนโควิด 19’ เมื่อไรจะสร้างสำเร็จ
[07-04-2020] บทความออนไลน์ เรื่อง อีริค หยวน ผู้ให้กำเนิด ‘Zoom’ เครื่องมือเชื่อมสัมพันธ์แม้มีระยะห่าง
[07-04-2020] สำนักวิทยบริการฯ ขอแนะมุมหนังสือแสนจะสดชื่น ต้อนรับวันสงกรานต์บ้านเรา 2563
[07-04-2020] บทความออนไลน์ เรื่อง Read From Home อยู่บ้านอ่านอะไร
[07-04-2020] สำนักวิทยบริการฯ จัดการตกแต่งสถานที่ในแนวความคิด ‘ห่างก่อน’ Social Distancing
[23-03-2020] บทความออนไลน์ เรื่อง ไอเดียออกกำลังกายในช่วง Work from Home
[16-03-2020] บทความออนไลน์ เรื่อง อ่านความเป็นไทย เข้าใจประวัติศาสตร์ชาติ ผ่าน 7 งานวิชาการของ ธงชัย วินิจจะกูล
[16-03-2020] บทความออนไลน์ เรื่อง Winning With Ideas จากหนึ่ง ถึงพันล้าน หนังสือชวนเรียนรู้บทเรียนสู่ความสำเร็จของสตาร์ทอัพ
[16-03-2020] บทความออนไลน์ เรื่อง นโยบายส่งเสริมการอ่านของประเทศญี่ปุ่น
[13-03-2020] บทความออนไลน์ เรื่อง ทริกดูแลกายใจให้ฟิต ฝ่าวิกฤตโควิด-19
[12-03-2020] สำนักวิทยบริการฯ เปิดให้บริการพื้นที่นั่งอ่านในทุกชั้น ในช่วงสอบปลายภาคนี้
[12-03-2020] สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดให้บริการในช่วงปิดเทอมนี้ 2563
[12-03-2020] บทความออนไลน์ เรื่อง Read Around EP.14 ผลสอบ PISA 2018 คะแนนการอ่านเด็กไทยลดลงอย่างต่อเนื่อง
[12-03-2020] บทความออนไลน์ เรื่อง 10 เล่มไหน โดนใจนักอ่าน
[12-03-2020] บทความออนไลน์ เรื่อง 5 เทรนด์ใหม่ในวงการหนังสือ ที่นักอ่านต้องรู้
[12-03-2020] บทความออนไลน์ เรื่อง งานเขียนคือการวิ่งมาราธอน
[09-03-2020] บทความออนไลน์ เรื่อง หลีกหนีความวุ่นวาย ไปเก็บผลไม้ ตกปลา กับ 6 เกมสไตล์ Animal Crossing
[09-03-2020] บทความออนไลน์ เรื่อง หลีกหนีความวุ่นวาย ไปเก็บผลไม้ ตกปลา กับ 6 เกมสไตล์ Animal Crossing
[09-03-2020] บทความออนไลน์ เรื่อง โปรเจ็คทรงพลังด้านการศึกษาและการรู้หนังสือในอังกฤษ ปี 2020
[09-03-2020] บทความออนไลน์ เรื่อง นโยบายส่งเสริมการอ่านประเทศเกาหลี
[06-03-2020] สำนักวิทยบริการฯ ขอแนะนำคู่มือการใช้บริการฐานข้อมูล ACM
[06-03-2020] สำนักวิทยบริการฯ ขอแนะนำคู่มือการใช้บริการฐานข้อมูล ACS
[06-03-2020] สำนักวิทยบริการฯ ขอแนะนำคู่มือการใช้บริการฐานข้อมูล IEEE
[06-03-2020] สำนักวิทยบริการฯ ขอแนะนำคู่มือการใช้บริการฐานข้อมูล ProQuest Dissertation & Theses
[06-03-2020] สำนักวิทยบริการฯ ขอแนะนำคู่มือการใช้บริการฐานข้อมูล SpringerLink
[06-03-2020] สำนักวิทยบริการฯ ขอแนะนำคู่มือการใช้บริการฐานข้อมูล Web of Science
[28-02-2020] สำนักวิทยบริการฯ ขอนำเสนอ 20 อันดับ รายชื่อหนังสือที่ยืมมากที่สุดในเดือนกุมภาพันธ์ 2563
[28-02-2020] บทความออนไลน์ เรื่อง 29 กุมภาพันธ์ ทำไมถึงมี 1 วันในรอบ 4 ปี อยากรู้มาดูกัน
[28-02-2020] บทความออนไลน์ เรื่อง ‘Bookcase’ ห้องสมุด ร้านกาแฟ พื้นที่การเรียนรู้
[26-02-2020] บทความออนไลน์ เรื่อง นโยบายส่งเสริมการอ่านของประเทศสวีเดน
[25-02-2020] บทความออนไลน์ เรื่อง มองเกาหลีเหนือผ่านร้านอาหารเกาหลีเหนือหนึ่งเดียวในไทย
[25-02-2020] บทความออนไลน์ เรื่อง ‘เราเกิดบนโลก แต่ไม่จำเป็นต้องอยู่ที่นี่’ ชวนออกแบบชีวิตในอวกาศกับงาน Design the Universe
[24-02-2020] บทความออนไลน์ เรื่อง รู้จักทฤษฎี Asymmetrical Information ที่ทำให้คนสร้างภาพเป็นผู้ชนะ
[24-02-2020] บทความออนไลน์ เรื่อง ห้องสมุดสุดฟินที่ฟินแลนด์ ดินแดนแห่งนักอ่าน
[23-02-2020] บทความออนไลน์ เรื่อง ฝึกฟังภาษาอังกฤษจากการดูหนังที่มีซับ และซับอังกฤษกับซับไทย อย่างไหนดีกว่ากัน
[18-02-2020] บทความออนไลน์ เรื่อง 2 ปี Black Panther เสือดำ ราชาวากานดา และปรากฏการณ์ซูเปอร์ฮีโร่ผิวสี
[18-02-2020] บทความออนไลน์ เรื่อง Crying Out Love, In the Center of the World หนังสือยอดขายกว่า 3 ล้านเล่มในญี่ปุ่น
[18-02-2020] มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏที่ดีที่สุดอันดับ 2 ของประเทศ
[16-02-2020] บทความออนไลน์ เรื่อง ห้องสมุดเมืองเอสโป Library of the Year 2019
[16-02-2020] บทความออนไลน์ เรื่อง 7 กฎ เพื่อการมีชีวิตที่งอกงาม
[09-02-2020] สำนักวิทยบริการฯ ขอแนะนำ eBook Free มาใหม่ 2020
[09-02-2020] สำนักวิทยบริการฯ ขอแนะนำเอกสารแนะนำแผ่นพับฐานข้อมูลออนไลน์ฯ
[09-02-2020] บทความออนไลน์ เรื่อง อ่านอย่าง แพต ชญานิษฐ์ อ่านเล่มไหนดี
[09-02-2020] บทความออนไลน์ เรื่อง โลกาภิวัตน์ โรคระบาด กับ Plague, Inc.: Evolved
[09-02-2020] บทความออนไลน์ เรื่อง มิชลิน ไกด์ เปิดตัวสัญลักษณ์ใหม่ ‘Sustainable Gastronomy’ ร้านอาหารที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
[06-02-2020] บทความออนไลน์ เรื่อง ‘เพราะเรื่องกินคือเรื่องใหญ่’ สั่งอะไร กินตอนไหน สำรวจพฤติกรรมผู้บริโภคในปี 2020
[30-01-2020] แนวปฏิบัติในการเฝ้าระวัง ควบคุม การระบาดของไวรัสโคโรน่า (coronavirus) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
[30-01-2020] บทความออนไลน์ เรื่อง อ่าน-อ่าน-ฟิน-ฟิน แบบฟินแลนด์
[30-01-2020] บทความออนไลน์ เรื่อง คนสร้างเกม ก็เหมือนพระเจ้าสร้างโลก คุยกับ Game Designer จากเอสโตเนีย
[30-01-2020] สำนักวิทยบริการฯ ขอแนะนำบทความแนวปฏิบัติในการเฝ้าระวัง ควบคุม การระบาดของไวรัสโคโรน่า (coronavirus)
[30-01-2020] บทความออนไลน์ เรื่อง กันไว้ดีกว่าแก้ ใส่หน้ากากแบบไหนถึงป้องกันไวรัสโคโรน่าได้
[30-01-2020] บทความออนไลน์ เรื่อง ป้องกันได้ไหม รับมือโรคทำความเข้าใจ และรู้จัก ‘ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่’
[24-01-2020] บทความออนไลน์ เรื่อง PLAIN PAIN : เมื่อ ‘ฝุ่น’ กำลังกลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตที่เราเคยชินในทุก ๆ วัน
[24-01-2020] สำนักวิทยบริการฯ ขอเชิญผู้ใช้บริการทุกท่านร่วมใช้บริการ GALE eBooks เพิ่มเติม
[24-01-2020] สำนักวิทยบริการฯ ขอแนะนำบทความเกี่ยวกับวันตรุษจีน ปีใหม่จีน
[24-01-2020] บทความออนไลน์ เรื่อง 10 อันดับแบรนด์มูลค่าสูงสุดในโลกปี 2020
[10-01-2020] สำนักวิทยบริการฯ ขอแนะนำบทความเกี่ยวกับวันครูแห่งชาติ ๒๕๖๓
[10-01-2020] สำนักวิทยบริการฯ ขอแนะนำบทความเกี่ยวกับคำขวัญและความสำคัญของวันเด็กแห่งชาติ 2563
[10-01-2020] บทความออนไลน์ เรื่อง 20 หนังน่าดูปี 2020
[04-01-2020] บทความออนไลน์ เรื่อง Mindset 2020 สิ่งที่ต้องเลิกทำและเริ่มทำได้แล้ว
[04-01-2020] บทความออนไลน์ เรื่อง ภูมิคุ้มกันบำบัด ความหวังใหม่ในการรักษามะเร็ง
[04-01-2020] บทความออนไลน์ เรื่อง 2020 ปีที่เทคโนโลยีจะช่วยในการค้นพบทางโบราณคดี จนอาจนำไปสู่การเขียนประวัติศาสตร์กันใหม่
[02-01-2020] บทความออนไลน์ เรื่อง คัมภีร์การตลาดปี 2020: ยุคของฉัน ยุคแห่งความขี้เกียจคิด ยุคของเศรษฐกิจหมุนเวียน
[27-12-2019] บทความออนไลน์ เรื่อง เพื่อให้วันหยุดนี้ไม่เหงาจนเกินไป 10 ซีรีส์แห่งทศวรรษที่นั่งดูได้ยาว ๆ
[27-12-2019] สำนักวิทยบริการฯ แนะนำ 100 อันดับ รายชื่อหนังสือที่ยืมมากที่สุดในเดือนมกราคม – ธันวาคม 2562
[27-12-2019] สำนักวิทยบริการฯ แนะนำ 60 อันดับ รายชื่อหนังสือที่ยืมมากที่สุดในเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2562
[27-12-2019] สำนักวิทยบริการฯ แนะนำ 20 อันดับ รายชื่อหนังสือที่ยืมมากที่สุดในเดือนธันวาคม 2562
[27-12-2019] บทความออนไลน์ เรื่อง ‘ร้านหนังสือเล็ก ๆ’ พื้นที่ที่ยังทำให้เราเป็นเด็ก และความหวังที่อยู่ในวรรณกรรมเยาวชน
[26-12-2019] บทความออนไลน์ เรื่อง นี่คือ 10 เทรนด์อาหารมาแรงแซงโค้งน่าจับตามองแห่งปี 2020
[26-12-2019] บทความออนไลน์ เรื่อง เมื่อห้องสมุดเป็นจุดหมายการท่องเที่ยว
[24-12-2019] บทความออนไลน์ เรื่อง Learning Lab
[24-12-2019] บทความออนไลน์ เรื่อง ทำไมต้องดู Ashfall หนังฟอร์มยักษ์ทุนสร้างสูงสุดของเกาหลีปี 2019
[23-12-2019] บทความออนไลน์ เรื่อง มองจากดาวอังคารก็รู้เลยว่า นี่แหละตัวเอก Star Wars ภาคต่อไป
[22-12-2019] บทความออนไลน์ เรื่อง iSEE ช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสทางการศึกษาในโอกาสมอบการศึกษาเป็นของขวัญ
[20-12-2019] บทความออนไลน์ เรื่อง อยากอ่านหนังสือแปลเกาหลี อ่านเล่มไหนดี
[19-12-2019] บทความออนไลน์ เรื่อง ความตลก อารมณ์ขัน กับ Untitled Goose Game
[19-12-2019] บทความออนไลน์ เรื่อง อยากอ่านนิยายญี่ปุ่นอบอุ่นหัวใจ อ่านเล่มไหนดี
[18-12-2019] บทความออนไลน์ เรื่อง ฮาวทูไม่ต้องทิ้งก็ได้ รู้จัก ‘Maximal Style’ การออกแบบที่ยิ่งมากยิ่งสุนทรีย์
[18-12-2019] บทความออนไลน์ เรื่อง ป๊อปคอร์นหมดไปสิบถัง หนังก็ยังไม่จบ ขอเชิญพบกับ 7 หนังย้าวยาวววว
[17-12-2019] บทความออนไลน์ เรื่อง คอมพิวเตอร์ควอนตัมคืออะไร ส่งผลกับโลกของเรายังไง? คุยกับ 3 นักฟิสิกส์ผู้เชี่ยวชาญควอนตัม
[16-12-2019] สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ารับการตรวจประเมินตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตร์
[16-12-2019] บทความออนไลน์ เรื่อง Decade in Review : เทคโนโลยีที่ไม่ได้ไปต่อในทศวรรษหน้า
[15-12-2019] สำนักวิทยบริการฯ ขอแนะนำบทความเกี่ยวกับประวัติพระราชพิธีกระบวนพยุหยาตราทางชลมารค
[15-12-2019] บทความออนไลน์ เรื่อง Wonderfruit 2019 สนุกเหมือนเดิม
[15-12-2019] บทความออนไลน์ เรื่อง AI for Road Safety เทคโนโลยีเพื่อความปลอดภัยบนท้องถนน นำร่องใช้ในองค์กรชั้นนำของไทยแล้ว
[15-12-2019] บทความออนไลน์ เรื่อง คนทำงานยุคใหม่ต้องรู้เรื่อง Data เก็บทำไม เก็บอย่างไร
[15-12-2019] บทความออนไลน์ เรื่อง บรรณารักษ์ยังคงสำคัญเสมอในวันที่อะไร ๆ มันเปลี่ยนไป
[15-12-2019] บทความออนไลน์ เรื่อง ก้าวเล็ก ๆ ที่ยิ่งใหญ่ของจีนสู่ดาวอังคาร
[15-12-2019] บทความออนไลน์ เรื่อง ดื่มน้ำในหน้าร้อนอย่างไรไม่ให้เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
[15-12-2019] บทความออนไลน์ เรื่อง Bright A Blind ทำได้ หรือได้ทำ จุดแสงไฟด้วยการให้โอกาส
[15-12-2019] บทความออนไลน์ เรื่อง อยู่กับบาดแผลในชีวิตด้วยความเข้าใจ อ่านเล่มไหนดี
[15-12-2019] บทความออนไลน์ เรื่อง แนะนำหนังสือวรรณกรรมแปลญี่ปุ่น
[15-12-2019] บทความออนไลน์ เรื่อง ร้านกาแฟกับการเป็นแหล่งรวมตัวของผู้คนมาแต่ไหนแต่ไร
[15-12-2019] บทความออนไลน์ เรื่อง การศึกษาจากเยลและออกซ์ฟอร์ดเผย ออกกำลังกายสร้างความสุขมากกว่าเงิน
[15-12-2019] บทความออนไลน์ เรื่อง เรียนสังคมให้สนุกกับวิชา Game of Thrones คุยกับครูผู้ชวนนักเรียนเข้าใจโลกผ่านซีรีส์
[15-12-2019] บทความออนไลน์ เรื่อง บทความจาก New York Times แนะนำว่า ชีวิตเราอาจจะยืนยาวขึ้น ถ้าใช้มือถือน้อยลง
[15-12-2019] บทความออนไลน์ เรื่อง ทำอย่างไร ไม่ให้เด็กเลิกอ่าน
[15-12-2019] บทความออนไลน์ เรื่อง เพราะโลกออนไลน์บั่นทอนชีวิตจนเกินไป เหตุผลที่คนหันมาสนใจ ‘Digital Detox’
[15-12-2019] บทความออนไลน์ เรื่อง คนอ่านหนังสือในห้องสมุดลดลง ใช้บริการยืมคืนหนังสือน้อยลง
[15-12-2019] บทความออนไลน์ เรื่อง วิวัฒนาการความเย็นของโลก จากอดีตถึงปัจจุบัน
[15-12-2019] บทความออนไลน์ เรื่อง เปิดชื่อ 10 จังหวัดอ่านมากที่สุด
[15-12-2019] บทความออนไลน์ เรื่อง นิตยสาร ‘ตาย’ สื่อออนไลน์ ‘เกิด’
[15-12-2019] บทความออนไลน์ เรื่อง โอกาสและข้อจำกัดของอีบุ๊คไทย
[15-12-2019] บทความออนไลน์ เรื่อง ทางเลือกอยู่กับเราเสมอ: เริ่มต้นด้วยวินัย แล้วเดินไปสู่อิสรภาพในอนาคต
[15-12-2019] บทความออนไลน์ เรื่อง Game of Thrones ซีซันสุดท้าย ทุบสถิติยอดคนดูสูงสุดของ HBO
[15-12-2019] บทควมาออนไลน์ เรื่อง Free Solo : เพราะดื้อรั้น มนุษย์จึงยังมีชีวิตอยู่
[15-12-2019] บทความออนไลน์ เรื่อง ไมโครซอฟต์ประกาศ อัพสกิลพนักงาน 15,000 คน ให้เก่งเรื่อง AI และ Machine Learning
[15-12-2019] บทความออนไลน์ เรื่อง พื้นที่การอ่านเกิดใหม่
[15-12-2019] บทความออนไลน์ เรื่อง คนเอเชียท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพเยอะแค่ไหนกัน
[15-12-2019] บทความออนไลน์ เรื่อง ไขความลับ ทำไมทุกคนถึงหลงรักงานออกแบบจากดินแดนอาทิตย์อุทัย
[15-12-2019] บทความออนไลน์ เรื่อง การปรับตัวของห้องสมุด
[15-12-2019] บทความออนไลน์ เรื่อง แนะนำหนังสือ Animal farm ให้คุณอ่าน แล้วคุณอยากแนะนำหนังสืออะไรให้กัน
[15-12-2019] บทความออนไลน์ เรื่อง เลี้ยงลูกน้อยอย่างไรให้เป็นนักอ่าน
[15-12-2019] บทความออนไลน์ เรื่อง เมื่อสังคมไม่มีพื้นที่ทางใจให้ รู้จัก ‘Hikikomori’ หรือคนที่ชอบเก็บตัวในสังคมญี่ปุ่น
[15-12-2019] บทความออนไลน์ เรื่อง พบกับ Ai-Da หุ่นยนต์ AI ที่สามารถสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ได้สวยงามใกล้เคียงกับมนุษย์
[15-12-2019] บทความออนไลน์ เรื่อง อิศปปกรณัม หนังสือเล่มล่าสุดที่นายกฯ แนะให้คนไทยอ่าน
[15-12-2019] บทความออนไลน์ เรื่อง ห้องสมุดในยุคข่าวปลอม
[15-12-2019] บทความออนไลน์ เรื่อง เจอฝนจงระวัง เพราะโรคผิวหนังเหล่านี้อาจทำร้ายคุณได้
[15-12-2019] บทความออนไลน์ เรื่อง ห้องสมุดในกระแสการเรียนรู้ดิจิทัลและการสร้างนวัตกรรม
[15-12-2019] บทความออนไลน์ เรื่อง 10 อันดับที่เที่ยวสุดฮิตประจำฤดูร้อนของชาวเอเชีย ปี 2019
[15-12-2019] บทความออนไลน์ เรื่อง อ่านวรรณกรรมพม่าสมัยใหม่ : มองรากเหง้าอคติทางชาติพันธุ์
[15-12-2019] บทความออนไลน์ เรื่อง ความสำเร็จที่ไม่ได้มาเพราะโชคช่วย แต่มาด้วยความสามารถและโอกาส
[15-12-2019] บทความออนำลน์ เรื่อง บทความวิเคราะห์ เรียนมาทุกอย่าง รู้หลายอย่างแต่ไม่ลึกสักอย่าง
[15-12-2019] บทความออนไลน์ เรื่อง สู่ทศวรรษใหม่
[15-12-2019] บทความออนไลน์ เรื่อง หรือเรากำลังถูก Cyberbullying 5 วิธีแกล้งบนโลกออนไลน์
[15-12-2019] บทความบทความออนไลน์ เรื่อง อยากอ่านนิยายซีรีส์สนุก ๆ อ่านเล่มไหนดี
[15-12-2019] บทความออนไลน์ เรื่อง จักรวาล Toy Story อันไกลโพ้น! ที่มา 8 ของเล่นจากอนิเมชั่นที่หลายคนหลงรัก
[15-12-2019] บทความออนไลน์ เรื่อง จับตาเทรนด์ใหม่ของคนยุคมิลเลนเนียล จากทุกกิจกรรมการใช้ชีวิต
[15-12-2019] บทความออนไลน์ เรื่อง ห้องสมุด การอ่าน การเรียนรู้ หนึ่งทศวรรษที่ฝนทั่งยังไม่เป็นเข็ม
[15-12-2019] บทความออนไลน์ เรื่อง อักษรศาสตร์จะไปทางไหน นักภาษาจะปรับตัวอย่างไรเมื่อยุค AI มาถึง
[15-12-2019] บทความออนไลน์ เรื่อง Research That Matters : 6 งานวิจัยไทยชิ้นใหม่ที่โดนใจเรา
[15-12-2019] บทความออนไลน์ เรื่อง อนาคตของเราขึ้นอยู่กับห้องสมุด การอ่าน และจินตนาการ
[15-12-2019] บทความออนไลน์ เรื่อง เรื่องที่คุณควรรู้จาก Internet Trends 2019
[15-12-2019] บทความออนไลน์ เรื่อง ใช้ Big Data เพิ่มยอดขาย มีนโยบายช่วยร้านหนังสือ เหตุผลที่สิ่งพิมพ์จีนโตสวนกระแสโลก
[15-12-2019] บทความออนไลน์ เรื่อง ห้องสมุดประชาชนเกาสง พลิกกระบวนทัศน์ สร้างนวัตกรรม เน้นให้คนมีส่วนร่วม
[15-12-2019] บทความออนไลน์ เรื่อง ศึกษาธิการจีนขอโรงเรียนลดการบ้านปิดเทอม เพื่อ ‘วันหยุดที่มีความหมาย
[15-12-2019] บทความออนไลน์ เรื่อง เรียนประวัติศาสตร์ช่วยให้รักชาติมากขึ้น
[15-12-2019] บทความออนไลน์ เรื่อง นักวิทยาศาสตร์ชี้ การปลูกต้นไม้เพิ่มทั่วโลก เป็นวิธีที่ดีที่สุด
[15-12-2019] บทความออนไลน์ เรื่อง 4 เทคนิคอ่านหนังสือให้ได้เยอะขึ้น จากผู้เชี่ยวชาญด้านการตั้งเป้าและวัดผล
[15-12-2019] บทความออนไลน์ เรื่อง ห้องสมุดที่ไม่มีหนังสือ แต่มีไอเดียมากมาย
[15-12-2019] บทความออนไลน์ เรื่อง เมคานู กับ 6 ห้องสมุดที่ออกแบบโดยให้ความสำคัญกับ ‘คน’ และ‘ผู้คน’
[15-12-2019] บทความออนไลน์ เรื่อง ดูแลสุขภาพกันอย่างไรให้มีร่างกายที่แข็งแรง
[15-12-2019] บทความออนไลน์ เรื่อง ‘ห้องสมุดประชาชน’ พื้นที่ที่ควรเป็นได้มากกว่าที่เก็บหนังสือ
[15-12-2019] บทความออนไลน์ เรื่อง มนุษยศาสตร์ไม่มีวันตาย ในโลกยุคดิจิทัล คุยกับ ดร.อรรถพล ธำรงรัตนฤทธิ์
[15-12-2019] บทความออนไลน์ เรื่อง แอบส่อง 5 เทรนด์ ‘การเดินทางแห่งอนาคต’ จากงาน Movin’On 2019
[15-12-2019] บทความออนไลน์ เรื่อง สูตรความสำเร็จฉบับ ‘Marvel Studios’ สร้างหนังยังไงให้กลายเป็นจักรวาล
[15-12-2019] บทความออนไลน์ เรื่อง ห้องเรียนนี้ให้มากกว่าแค่ท่องจำ IBM พัฒนาห้องเรียน 360 องศามี VR และ AI IBM พัฒนาห้องเรียน 360 องศามี VR และ AI IBM พัฒนาห้องเรียน 360 องศามี VR และ AI
[15-12-2019] บทความออนไลน์ เรื่อง วาดยังไงไม่ให้ซ้ำ ตั้งราคาได้เท่าไหร่ ‘นักวาดรุ่นใหม่’ ต้องเจอความท้าทายอะไรบ้าง
[15-12-2019] บทความออนไลน์ เรื่อง Mission to the Moon : ภารกิจเดินทางสำรวจดวงจันทร์ของชาวโลกตลอด 61 ปี
[15-12-2019] บทความออนไลน์ เรื่อง นิสัยการอ่านของพลเมืองโลก ตอนที่ 1
[15-12-2019] บทความออนไลน์ เรื่อง ห้องสมุดที่หายไป? เพียงพอไหมที่ กทม. มีห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ฯ 36 แห่งจาก 50 เขต
[15-12-2019] บทความออนไลน์ เรื่อง อยากเขียนหนังสือให้ดีและขึ้นแท่นอันดับ 1 หนังสือที่อาจารย์แนะให้อ่านมากที่สุด
[15-12-2019] บทความออนไลน์ เรื่อง มหกรรม Big Bad Wolf Book Sale พร้อมเปิดตัวหนังสือ AR 3 มิติ
[15-12-2019] บทความออนไลน์ เรื่อง ‘Music is my religion’ เมื่อเสียงเพลงอาจช่วยยึดเหนี่ยวจิตใจ เป็นเพื่อนได้ในยามท้อ
[15-12-2019] บทความออนไลน์ เรื่อง นิสัยการอ่านของพลเมืองโลก ตอนที่ 2
[15-12-2019] บทความออนไลน์ เรื่อง เห็นว่าดีก็แชร์ไว้” : ค่านิยมไทยแบบไหนที่ช่วยกระจาย Fake news
[15-12-2019] บทความออนไลน์ เรื่อง “Art 101: ‘ศิลปะ’ คืออะไร
[15-12-2019] บทความออนไลน์ เรื่อง “‘พื้นที่สาธารณะ สถานที่แบ่งปัน’ แนวคิดพัฒนาห้องสมุดเชื่อมโยงกับการพัฒนาเมือง
[15-12-2019] บทความออนไลน์ เรื่อง Facebook จับมือ AFP เปิดตัวโปรแกรมตรวจสอบเฟกนิวส์
[15-12-2019] บทความออนไลน์ เรื่อง โปรดปล่อยให้คนรุ่นใหม่ได้หลงใหลใฝ่ฝัน
[15-12-2019] บทความออนไลน์ เรื่อง รามเกียรติ์ สู่ รามาวตาร การเกิดใหม่อีกครั้งบนแผ่นฟิล์ม
[15-12-2019] บทความออนไลน์ เรื่อง อคติการรับรู้ ความไม่รู้ กับ Astrologaster
[15-12-2019] บทความออนไลน์ เรื่อง Google ตั้งเป้าลดปล่อยคาร์บอน-ใช้วัสดุรีไซเคิลในผลิตภัณฑ์ทั้งหมดภายในปี 2022
[15-12-2019] บทความออนไลน์ เรื่อง ห้องสมุดแห่งอเล็กซานเดรีย แหล่งวิทยาการแห่งแรกของโลก
[15-12-2019] บทความออนไลน์ เรื่อง ห้องสมุดดีที่สุดในออสเตรเลีย
[15-12-2019] บทความออนไลน์ เรื่อง ‘แพ้ให้เป็น’ ทำไมเด็กถึงต้องล้มได้บ้าง ในโลกที่การแข่งขันสูง
[15-12-2019] บทความออนไลน์ เรื่อง ดูวิธีสู้กับ fake news ในประเทศต่างๆ (ไทยควรเรียนรู้จากชาติไหนดี)
[15-12-2019] บทความออนไลน์ เรื่อง หากโลกนี้ไม่มีหนังสือ? คำถามจากคนรักการอ่าน วาด เขียน ที่ชื่อ จิมมี่ เลี่ยว
[15-12-2019] บทความออนไลน์ เรื่อง teamLab Planets เมื่อศิลปะดิจิทัลเลียนแบบธรรมชาติ แต่กลับช่วยรักษาเยียวยาจิตใจ
[15-12-2019] บทความออนไลน์ เรื่อง 8 พื้นที่การเรียนรู้ที่สร้างแรงบันดาลใจ
[15-12-2019] บทความออนไลน์ เรื่อง ผู้นำที่ดี อำนาจ กองทัพ และประชาธิปไตย ในซีรีส์เกาหลี Designated Survival: 60 Days
[15-12-2019] บทความออนไลน์ เรื่อง “ถ้าเราทุกคนคือเครือข่าย” ภารกิจสร้างภูมิคุ้มกันด้านดิจิทัลให้กับเยาวชน
[15-12-2019] บทความออนไลน์ เรื่อง ทฤษฎีการเรียนรู้ที่บรรณารักษ์และห้องสมุดควรทำความเข้าใจ
[15-12-2019] บทความออนไลน์ เรื่อง ประโยชน์จาก Data เพื่อการศึกษากฎหมาย Harvard เปิดเว็บไซต์ให้เข้าถึงคดี
[15-12-2019] บทความออนไลน์ เรื่อง รีวิวหนังสือ “แนวทางสำหรับบรรณารักษ์หนึ่งเดียวในห้องสมุด”
[15-12-2019] บทความออนไลน์ เรื่อง 5G ประเทศไทย ‘เร็วไป’ ไม่ได้แปลว่าดี
[15-12-2019] บทความออนไลน์ เรื่อง 26 ห้องสมุดสุดเดิ้นของโลก
[15-12-2019] บทความออนไลน์ เรื่อง 7 สิ่งที่ผู้ใช้ห้องสมุดต้องการ เดี๋ยวนี้
[15-12-2019] บทความออนไลน์ เรื่อง คุณเป็นใคร? ในสังคมที่กำลัง (จะ) ตื่นตัวเรื่องการโค้ดดิ้ง
[15-12-2019] บทความออนไลน์ เรื่อง ความจริงมีเพียงหนึ่งเดียว? เปิด DATA ไขปริศนาการ์ตูนโคนัน 93 เล่ม
[15-12-2019] บทความออนไลน์ เรื่อง หมดเวลาแล้วหรือยังสำหรับการเรียนรู้แบบเก่า ๆ ในมหาวิทยาลัย
[15-12-2019] บทความออนไลน์ เรื่อง 3 แนวคิด เติบโต ฉีกกรอบ ท้าชน คนจริง แบบชาว TCP (ยุค) ดิจิทัล
[15-12-2019] บทความออนไลน์ เรื่อง ปัญญาประดิษฐ์ สุขภาพจิต กับ Eliza
[15-12-2019] บทความออนไลน์ เรื่อง วันนี้อ่านการ์ตูนอะไรดี ? แนะนำ Webtoon ยอดนิยม ที่เริ่มอ่านแล้ว จะหยุดไม่อยู่
[15-12-2019] บทความออนไลน์ เรื่อง 5 สิ่งที่ได้จากการกลับไปอ่านวรรณกรรมเยาวชนซ้ำอีกครั้ง
[15-12-2019] บทความออนไลน์ เรื่อง World at the Corner ร้านหนังสือขนาดเล็กในบ้านเก่าสีชมพูที่ทำให้คนอ่านรู้จักโลกกว้างมากขึ้น
[15-12-2019] บทความออนไลน์ เรื่อง บรรณารักษ์ควรจะทำอย่างไรต่อไปในอนาคต
[15-12-2019] บทความออนไลน์ เรื่อง 3 ผู้นำด้านเทคโนโลยีห้องสมุด แนะนำเทคนิคและเครื่องมือที่น่าสนใจ
[15-12-2019] บทความออนไลน์ เรื่อง ความท้าทายในอาชีพบรรณารักษ์ในเอเชียแปซิฟิก (ข้อมูล SURVEY)
[15-12-2019] บทความออนไลน์ เรื่อง เศรษฐศาสตร์ตายแล้วจริงหรือ? : คำสาปของความรู้ และทางไปสู่ศาสตร์ที่มีชีวิตชีวา
[15-12-2019] บทความออนไลน์ เรื่อง รีวิวหนังสือ “ห้องสมุดเฉพาะในฐานะศูนย์จัดการความรู้ในองค์กร”
[15-12-2019] บทความออนไลน์ เรื่อง Game of Thrones คว้ารางวัลซีรีส์ที่โดดเด่นที่สุดประจำปี 2019 จากเวที Emmys Award
[15-12-2019] บทความออนไลน์ เรื่อง 11 หนังสงคราม สร้างจากเรื่องจริง บทเรียนของมนุษยชาติ
[15-12-2019] บทความออนไลน์ เรื่อง FOOD FOR THOUGHT : สร้างประสบการณ์ใหม่ให้ผู้ใช้บริการห้องสมุดกันเถอะ
[15-12-2019] บทความออนไลน์ เรื่อง ทำไมการชูนิ้วว่า OK ถึงกลายเป็นเครื่องหมายของความเกลียดชังได้ ในบางบริบท
[15-12-2019] บทความออนไลน์ เรื่อง MadLab – CoderDojo พื้นที่การเรียนรู้ของคนรุ่นใหม่ในแมนเชสเตอร์
[15-12-2019] บทความออนไลน์ เรื่อง Editors’ Picks แนะนำ 28 เล่มใหม่ สำนักพิมพ์ชวนอ่านอะไรในงานหนังสือตุลาฯ นี้
[15-12-2019] บทความออนไลน์ เรื่อง งานไปยังไง? อะไรอยู่ตรงไหนช่วยบอกที เปิดแผนที่งานหนังสือฯ
[15-12-2019] บทความออนไลน์ เรื่อง นายห้องสมุดชวนดูวีดีโอ AUSTIN CENTRAL LIBRARY (ห้องสมุดระดับโลกอีกแห่ง)
[15-12-2019] บทความออนไลน์ เรื่อง จะทำงานกับระบบอัจฉริยะ ก็ต้องเก่งกว่าปัญญาประดิษฐ์
[15-12-2019] บทความออนไลน์ เรื่อง 5 ปัจจัยเอื้อต่อการเรียนรู้ ที่หาได้จาก Co-Learning Space
[15-12-2019] บทความออนไลน์ เรื่อง มองปัญหาการศึกษา ผ่าน Data ที่สะท้อนความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาไทย
[15-12-2019] บทความออนไลน์ เรื่อง การนำข้อมูลมาใช้เพื่อขับเคลื่อนห้องสมุด (DATA DRIVEN IN LIBRARY WORK)
[15-12-2019] บทความออนไลน์ เรื่อง กลยุทธ์ชุบชีวิตห้องสมุดในแมนเชสเตอร์
[15-12-2019] บทความออนไลน์ เรื่อง ความอบอุ่น ความทรงจำ อะไรที่ทำให้เราคิดถึง
[15-12-2019] บทความออนไลน์ เรื่อง รางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์ปีนี้มอบให้ 3 นักวิจัย
[15-12-2019] บทความออนไลน์ เรื่อง ผลการทดลองเผย พฤติกรรมแยกขยะสร้างได้ หากไม่ขี้เกียจและคิดเยอะ
[15-12-2019] บทความออนไลน์ เรื่อง Facebook จับมือ AFP เปิดตัวโปรแกรมตรวจสอบเฟกนิวส์
[15-12-2019] บทความออนไลน์ เรื่อง ห้องสมุดมุมมองใหม่ : เปลี่ยน “ห้องเก็บหนังสือ” เป็น “พื้นที่ในการเรียนรู้นอกระบบ”
[15-12-2019] บทความออนไลน์ เรื่อง อ่านหนังสือเรือพระราชพิธี เพื่อความเข้าใจเรื่องกระบวนพยุหยาตราทางชลมารค
[15-12-2019] บทความออนไลน์ เรื่อง ทักษะที่จำเป็นสำหรับบรรณารักษ์ทุกคน
[15-12-2019] บทความออนไลน์ เรื่อง ห้องสมุดเมืองเบอร์มิงแฮม จุดหมายด้านวัฒนธรรมและความท้าทายในอนาคต
[13-12-2019] บทความออนไลน์ เรื่อง จากวัฒนธรรมสตาร์ทอัพแห่งอนาคต สู่การเชื่อมฝันเด็กรุ่นใหม่
[13-12-2019] บทความออนไลน์ เรื่อง ส่องสถานการณ์ขยะพลาสติกในปัจจุบัน มาจากแบรนด์ไหนมากที่สุด โดยกรีนพีซ
[13-12-2019] บทความออนไลน์ เรื่อง เมื่อผู้ใช้บริการต้องการทั้งความเงียบและความไม่เงียบในห้องสมุด
[13-12-2019] บทความออนไลน์ เรื่อง โซเชียลมีเดียสร้างการเคลื่อนไหวทางสังคมได้ แต่ก็ทำให้ล้มเหลวได้เช่นกัน
[13-12-2019] บทความออนไลน์ เรื่อง 50th Anniversary of Internet พัฒนาแบบก้าวกระโดด กว่าอินเทอร์เน็ตจะมาถึงจุดนี้
[13-12-2019] บทความออนไลน์ เรื่อง โซเชียลมีเดียสร้างการเคลื่อนไหวทางสังคมได้ แต่ก็ทำให้ล้มเหลวได้เช่นกัน
[13-12-2019] บทความออนไลน์ เรื่อง 7 สิ่ง COOL ๆ ที่บรรณารักษ์ห้องสมุดทำ (มากกว่าแค่เรื่องหนังสือ)
[13-12-2019] บทความออนไลน์ เรื่อง เคยอ่านหนังสือเรื่องเดิมซ้ำ ๆ การอ่านหนังสือเล่มที่ประทับใจ ช่วยเติมพลังชีวิต
[13-12-2019] บทความออนไลน์ เรื่อง พัฒนาเมือง ด้วยห้องสมุดมีชีวิต ภูมิทัศน์การพัฒนาแนวใหม่
[13-12-2019] บทความออนไลน์ เรื่อง วางกลยุทธ์อย่างไรให้อยู่รอดในโลกอนาคตยุค Disruption
[13-12-2019] บทความออนไลน์ เรื่อง ห้องสมุดยุคใหม่ : การแบ่งพื้นที่ภายในห้องสมุดประชาชนในสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป
[13-12-2019] บทความออนไลน์ เรื่อง ห้องสมุดที่สามารถรักษาสมดุลของทุกสิ่ง (GST MODEL) – ห้องสมุดรักษ์โลก
[13-12-2019] บทความออนไลน์ เรื่อง นี่คือ 10 เมืองที่ครองดาวมิชลินมากที่สุดประจำปี 2019
[13-12-2019] บทความออนไลน์ เรื่อง เทรนด์สุขภาพดีที่ต้องมาในปีหน้าด้วยฟังก์ชันนัลเทรนนิ่ง และมีอารมณ์มั่นคง
[13-12-2019] บทความออนไลน์ เรื่อง ห้องสมุดประชาชน (PUBLIC LIBRARIES) ประเทศ/เมืองไหนถูกยืมหนังสือมากที่สุด
[13-12-2019] บทความออนไลน์ เรื่อง จินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม สู่การเป็นห้องสมุดแห่งอนาคต
[13-12-2019] บทความออนไลน์ เรื่อง ห้องสมุดยุคใหม่ทำไมต้องใช้ CUSTOMER JOURNEY ศึกษาพฤติกรรมของผู้ใช้บริการ
[13-12-2019] บทความออนไลน์ เรื่อง 21 หนังคลาสสิกจาก Disney สู่จอฟิล์มฉบับ Live Action
[13-12-2019] บทความออนไลน์ เรื่อง รีวิวหนังสือ “ไอเดียนวัตกรรมในห้องสมุดประชาชนสุดเจ๋ง”
[13-12-2019] บทความออนไลน์ เรื่อง 10 สิ่งที่ได้จากการอ่านหนังสือ แล้วพบว่าเราสามารถออกแบบเมืองให้มีความสุขได้
[13-12-2019] บทความออนไลน์ เรื่อง การสร้างความเข้าใจซึ่งกันและกัน ปาฐกถาของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส
[13-12-2019] บทความออนไลน์ เรื่อง เทรนด์ดิจิทัล 2020 ถ้าไม่เริ่มตอนนี้ก็ช้าไปแล้ว
[13-12-2019] บทความออนไลน์ เรื่อง ละครไทยมีแต่พล็อตซ้ำ ๆ จริงไหม? คุยกับคนในวงการถึงทิศทางละครไทย
[13-12-2019] บทความออนไลน์ เรื่อง Vagabond: รัฐ ความรักชาติ และการอยู่เป็น
[13-12-2019] บทความออนไลน์ เรื่อง ว่าด้วยความงดงามที่ถูกนิยามด้วยปัญญาประดิษฐ์
[13-12-2019] บทความออนไลน์ เรื่อง ต่างฤดูกาล ความรู้สึกอาจต่างไป รับมือกับหน้าหนาวอย่างไรในวันที่หัวใจเซื่องซึม
[13-12-2019] บทความออนไลน์ เรื่อง ฟื้นฟูกายและใจ ด้วยการยืดเหยียดและแทรกวันพักเข้าไปในแผนออกกำลังกาย
[13-12-2019] บทความออนไลน์ เรื่อง ห้องสมุดใหม่สถาปัตย์ จุฬาฯ คว้ารางวัลอันดับ 1 ด้านการออกแบบระดับโลก
[13-12-2019] บทความออนไลน์ เรื่อง ทำเร็ว ล้มเร็ว เรียนเร็ว Tencent Thailand เปิดเคล็ดวิชาการทำงานแบบจีน
[13-12-2019] เพราะหนังคือเพื่อนคนสำคัญ คุยกับ แคลร์ จิรัศยา ผู้กำกับรุ่นใหม่จาก GDH
[11-04-2019] บทความออนไลน์ เรื่อง “การบ้านเยอะเหลือเกิน” เรามีการบ้านไปทำไม ทำแค่ไหนถึงพอดี
[10-04-2019] บทความออนไลน์ เรื่อง 10 สถานที่เที่ยวยอดนิยมของคนไทยช่วงสงกรานต์ 2019
[10-04-2019] บทความออนไลน์ เรื่อง ผลสำรวจการอ่านของประชากร 2561
[09-04-2019] บทความออนไลน์ เรื่อง อ่านมากขึ้น อ่านไม่ออก และการรู้หนังสือ
[09-04-2019] บทความออนไลน์ เรื่อง อัพเดทเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ Data, Design, Technology และ Business
[09-04-2019] บทความออนไลน์ เรื่อง โฟกัสสิ่งสำคัญ มุ่งมั่นแบบมีกระบวนการ เรียนรู้และทำซ้ำ 5 ขั้นตอนสู่การทำสิ่งต่าง ๆ ให้สำเร็จ
[04-04-2019] บทความออนไลน์ เรื่อง อลัน ครูเกอร์ นักเศรษฐศาสตร์ความสุข และแรงบันดาลใจสำคัญของนักเศรษฐศาสตร์ทั่วโลก
[04-04-2019] บทความออนไลน์ เรื่อง ไขข้อสงสัยการเดิน 10,000 ก้าวต่อวันจะทำให้สุขภาพของคุณดีขึ้นได้จริง
[03-04-2019] สำนักวิทยบริการฯ ขอแนะมุมหนังสือแทนใจบัณฑิต ด้วยหน้าปกหนังสือสีฟ้า ชั้น 4 สำนักวิทยบริการฯ
[03-04-2019] บทความออนไลน์ เรื่อง Best of the Behind: เกร็ดหนังแห่งปีที่ผ่านมา
[03-04-2019] บทความออนไลน์ เรื่อง เมื่อโลกความจริงมันโหดร้าย หนีจากความวุ่นวายด้วย ‘Isekai’ นิยายพาไปต่างโลก
[02-04-2019] สำนักวิทยบริการฯ จัดการประชุมคณะกรรมการการบริหารประจำสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 2
[02-04-2019] บทความออนไลน์ เรื่อง การสร้างคิดนอกกรอบ
[01-04-2019] บทความออนไลน์ เรื่อง วิทยาศาสตร์ชี้ กินไขมันไม่ทำให้รอบเอวหนา
[01-04-2019] สำนักวิทยบริการฯ ขอแนะนำเอกสารประชาสัมพันธ์ฐานข้อมูลออนไลน์ที่ให้บริการภายในสำนักวิทยบริการฯ
[01-04-2019] บทความออนไลน์ เรื่อง Multi-screen ชีวิตติดหลายจอ พฤติกรรมฮิตที่เป็นจุดเริ่มต้นอาการสมองล้า-ตาพร่า
[28-03-2019] บทความออนไลน์ เรื่อง 20 อันดับ รายชื่อหนังสือที่ยืมมากที่สุดในเดือนมีนาคม 2562
[28-03-2019] แนวปฏิบัติที่ดี ด้านองค์ความรู้, พัฒนาบุคลิกภาพ
[28-03-2019] แนวปฏิบัติที่ดี ด้านระบบฐานข้อมูล การประชุม และคำสั่ง
[28-03-2019] แนวปฏิบัติที่ดี ด้านงานประชุม
[28-03-2019] แนวปฏิบัติที่ดี ด้านงบประมาณ
[28-03-2019] แนวปฏิบัติที่ดี ด้านการสร้างเอกสารราชการเบื้องต้นผ่านระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
[28-03-2019] แนวปฏิบัติที่ดี ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำข้อมูลครุภัณฑ์
[28-03-2019] แนวปฏิบัติที่ดี ด้านการประชุมระบบอิเล็กทรอนิกส์
[28-03-2019] แนวปฏิบัติที่ดี ด้านการติดตามภาระงาน ก.บ.
[28-03-2019] แนวปฏิบัติที่ดี ด้านการเขียนรายงานการควบคุมภายใน
[28-03-2019] สรุปโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาบุคลากรด้านบุคลิกภาพ NPRU Latin Dancing
[28-03-2019] สรุปโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ทักษะความรู้ด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
[28-03-2019] บทความออนไลน์ เีื่อง อยากหนีไปให้พูดว่า Backpack กับ 7 ทุนเรียนต่อช่วงหน้าร้อนนี้
[28-03-2019] บทความออนไลน์ เรื่อง ขจัดความคิดที่เป็นพิษเพื่อให้ชีวิตและสุขภาพจิตใจแข็งแรง
[27-03-2019] สรุปโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ จรรยาบรรณบุคลากร ก้าวสู่คุณธรรม จริยธรรม จิตอาสา และสำนึกรักองค์กร
[27-03-2019] สรุปโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านบุคลิกภาพ
[27-03-2019] สรุปโครงการอบรมการใช้ระบบฐานข้อมุลการประชุมและคำสั่ง
[27-03-2019] สรุปโครงการสร้างเอกสารราชการเบื้องต้นผ่านระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ e-Office
[27-03-2019] สรุปโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ
[27-03-2019] สรุปโครงการประชุม กบ. โดยใช้เอกสารระบบอิเล็กทรอนิกส์
[27-03-2019] สรุปโครงการเขียนรายงานการควบคุมภายใน เพื่อพัฒนาสู้การจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง
[27-03-2019] บทความออนไลน์ เรื่อง อ่านเถอะดี 11 หนังสือแนะนำที่ต้องอ่าน พลาดแล้วคุยกับเขาไม่รู้เรื่อง
[26-03-2019] บทความออนไลน์ เรื่อง ภาวะโภชนาการที่ดีเริ่มจากการอ่านฉลากอย่างรู้เท่าทัน
[25-03-2019] รายชื่อวารสารที่เกี่ยวข้องด้านพยาบาล
[25-03-2019] รายชื่อวารสารด้านพยาบาลภาษาต่างประเทศ
[25-03-2019] รายชื่อวารสารด้านพยาบาลภาษาไทย
[25-03-2019] บทความออนไลน์ เรื่อง สร้างความฝันผ่านห้องสมุดชุมชน
[25-03-2019] บทความออนไลน์ เรื่อง Social Media, Social Capital : การสะสมทุนทางสังคมบนโลกโซเชียลมีเดีย
[22-03-2019] หนังสือจิตเวช
[22-03-2019] รายชื่อหนังสือตำราหลักการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ (ภาษาอังกฤษ)
[22-03-2019] รายชื่อหนังสือตำราหลักการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ (ภาษาไทย)
[22-03-2019] พยาบาลเด็กและวัยรุ่น (ภาษาอังกฤษ)
[22-03-2019] พยาบาลเด็กและวัยรุ่น (ภาษาไทย)
[22-03-2019] การพยาบาลผู้ใหญ่(ภาษาอังกฤษ)
[22-03-2019] การพยาบาลผู้ใหญ่(ภาษาไทย)
[22-03-2019] การพยาบาลชุมชน
[22-03-2019] บทความออนไลน์ เรื่อง Losers เรื่องเล่าระหว่างทางแข่งขัน ที่จะเปลี่ยนนิยามของคำว่า ‘ผู้แพ้’ ไปตลอดกาล
[15-03-2019] โลกร้อนมีอุณหภูมิ 14 องศาเซลเซียส มนุษย์เขตร้อนหมดทางรอดชีวิต
[14-03-2019] บทความออนไลน์ เรื่อง แลกเพื่อรับ? ดาบสองคมของการยอมให้ data บนออนไลน์
[13-03-2019] บทความออนไลน์ เรื่อง จีนศึกษา การแพทย์แห่งโลกอนาคต
[12-03-2019] บทความออนไลน์ เรื่อง สกิลที่ต้องอัพสำหรับยุคนี้ และวิธีแก้ปัญหา ‘เรียนมาไม่เห็นใช้ได้เลย’
[12-03-2019] บทความออนไลน์ เรื่อง Local Travel: หลบแลนด์มาร์ก หนีความแมส แล้วอินไปกับความ Local
[27-02-2019] 20 อันดับ รายชื่อหนังสือที่ยืมมากที่สุดในเดือนกุมภาพันธ์ 2562
[08-02-2019] เพราะการอ่านทำให้เข้าใจ สื่อสาร และรู้จักตีความ ผ่านงานออกแบบของ ชวณัฐ สุวรรณ
[07-02-2019] รวิศ หาญอุตสาหะ “ผมตัดสินใจรีแบรนด์ศรีจันทร์จากการอ่านหนังสือ”
[06-02-2019] SKY Castle บาดแผลของลูก เพื่อฝันของพ่อแม่ ชวนดูซีรีส์สะท้อนสังคมการศึกษาเกาหลีใต้
[05-02-2019] สำนักวิทยบริการฯ สุขสันต์วันวาเลนไทน์ 2019 ส่งต่อความสุข
[05-02-2019] ฮานส์ โรสลิ่ง กับพลังของ Data Visualization
[04-02-2019] อยู่บ้านก็ออกเดินทางได้ อ่านเล่มไหนดี
[01-02-2019] โหลดเลย 10 แอปพลิเคชั่นดีต่อสมอง เพื่อนคู่คิดของคนชอบการเรียนรู้
[01-02-2019] ความทรงจำในวัยเด็กค่อย ๆ ก่อร่างสร้างตัวเป็นคุณในทุกวันนี้ แต่ทำไมเรากลับลืมช่วงเวลาในวัยเด็ก ทั้ง ๆ ที่สำคัญมากต่อ
[31-01-2019] 20 อันดับ รายชื่อหนังสือที่ยืมมากที่สุดในเดือนมกราคม 2562
[31-01-2019] 10 อันดับแบรนด์ครองใจผู้บริโภคมากที่สุดในโลก 2019
[30-01-2019] คลี่กลไกการทำงานของสมอง เมื่อนักวิทย์พบว่าเซลล์ประสาท ‘พูดคุยกันเอง’
[29-01-2019] inGenius วิชาความคิดที่คุ้มค่าหน่วยกิตที่สุดในโลก
[29-01-2019] บทความออนไลน์ เรื่อง วิทยาศาสตร์ของ เครียด – กิน – อ้วน
[28-01-2019] Evolution Arena ‘ความเป็นเมือง’
[21-01-2019] ขึ้นรถไฟฟรี สนับสนุนจักรยาน วางแผนระยะยาว ดูวิธีแก้ปัญหามลพิษทางอากาศ
[18-01-2019] รักหนังสือ? รักโลก? “หนังสือจากขยะพลาสติกในทะเล” คือทางออก
[18-01-2019] ทำไม “การอ่านหนังสือ” ถึงสำคัญ? ยังไม่สายเกินไปที่จะเริ่มวันนี้!
[17-01-2019] รู้หรือไม่ เทรนด์ยุคนี้ต้อง “หนังสือเล่มบาง”
[17-01-2019] ภารกิจสร้าง LEARNING ECOSYSTEM กับการเรียนรู้ที่ไม่มีวันสิ้นสุด
[15-01-2019] ปณิธานปีใหม่ ไม่ต้องใหม่ได้ไหม ว่าด้วยการทำสิ่งเดิมให้ดีกว่าเดิม
[11-01-2019] ยังมีความหวังอยู่ในร้านหนังสือ จำนวน ‘ร้านหนังสืออิสระ’ ในอังกฤษเพิ่มขึ้นเป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน
[10-01-2019] พายุคืออะไร ทำความเข้าใจกายวิภาคของพายุหมุนเขตร้อน
[09-01-2019] บทความออนไลน์ เรื่อง Airbnb เตรียมดีไซน์ต้นแบบที่พักอาศัยคอนเซปต์ Sharing Homes เริ่มปีหน้านี้
[07-01-2019] สำนักวิทยบริการฯ เปิดให้บริการในช่วงเปิดภาคที่ 2/2561
[07-01-2019] บทความออนไลน์ เรื่อง Tomorrow’s Innovations 10 การคิดค้นนวัตกรรมสุดล้ำ ประจำปี 2019
[07-01-2019] บทความออนไลน์ เรื่อง สู่ชีวีเแจ่มใส 7 หนังสือรับปีใหม่ให้ก้าวต่อไปราบรื่น
[07-01-2019] บทความออนไลน์ เรื่อง ห้องสมุดมิติใหม่
[04-01-2019] บทความออนไลน์ เรื่อง เบื้องหลังความคิดและจินตนาการ
[02-01-2019] การศึกษาคืออาวุธสำคัญในยุค Disruption Creative AI Camp by CP ALL สุดยอดค่ายปั้นเยาวชนไทยสร้างสรรค์ AI เพื่อสังคม
[28-12-2018] 100 อันดับ รายชื่อหนังสือที่ยืมมากที่สุดในเดือนมกราคม – ธันวาคม 2561
[28-12-2018] 100 อันดับ รายชื่อหนังสือที่ยืมมากที่สุดในเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2561
[28-12-2018] ทำไมเด็ก ๆ จึงได้ของขวัญ ลุงซานต้าเกี่ยวข้องอย่างไรกับโลกทุนนิยม
[27-12-2018] พลาสติกคือวายร้ายจริงหรือ? เรียนรู้แนวทางการอยู่ร่วมกับพลาสติกอย่างถูกวิธีแบบ
[26-12-2018] บทความออนไลน์ เรื่อง วิทยาศาสตร์แห่งคริสต์มาส
[24-12-2018] สำนักวิทยบริการฯ กิจกรรมบริการชุมชนและบริการวิชาการให้กับโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนแม่น้ำน้อย
[24-12-2018] บทความออนไลน์ เรื่อง ซาฮา ฮาดิด เบื้องหลังความคิดและจินตนาการ
[24-12-2018] ‘อัตลักษณ์และตัวเลข’ เหตุผลสำคัญที่ธนาคารต้องออกแบบ ‘ฟอนต์’ ของตัวเอง
[20-12-2018] สำนักวิทยบริการฯ จัดการประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ของสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 2/2561
[20-12-2018] ‘อัตลักษณ์และตัวเลข’ เหตุผลสำคัญที่ธนาคารต้องออกแบบ ‘ฟอนต์’ ของตัวเอง
[20-12-2018] บทความออนไลน์ เรื่อง พัฒนา ทักษะการอ่าน อย่างจริงจัง จะช่วยให้เราเข้าใจหนังสือที่มีเนื้อหายาก ๆ ได้
[19-12-2018] บทความออนไลน์ เรื่อง การเรียนรู้ไม่จำกัด‘ธรรมศาสตร์ตลาดวิชา’โครงการที่เปิดให้ใคร ๆ ก็เข้ามาเป็นนักเรียนได้
[18-12-2018] บทความออนไลน์ เรื่อง เครื่องยืมคืนหนังสืออัตโนมัติ 24 ชั่วโมง
[17-12-2018] ฐานข้อมูลออนไลน์หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (eBook) iGLibrary และ (eBook) 2ebook
[17-12-2018] ‘เป็นพิษ’ ‘ติดโทรศัพท์’ ‘แชร์ข้อมูลผิด ๆ’ ‘ใช้แล้วทิ้ง’ เว็บพจนานุกรมยกคำแห่งปีสะท้อนปัญหาโลก
[14-12-2018] บทความออนไลน์ เรื่อง อึน ยัง ยี เบื้องหลังความคิดและจินตนาการของนักออกแบบแหล่งเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21
[13-12-2018] สำนักวิทยบริการฯ ขอแนะนำ eBook Free จาก EDS มาใหม่ รับรองถูกใจ
[13-12-2018] สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อำนวยอวยพรสวัสดีปีใหม่ไทย ๒๕๖๒
[13-12-2018] บทความออนไลน์ รู้จัก ZEPETO แอปพลิเคชันสร้างคาแรกเตอร์เสมือนจริงแบบ 3 มิติที่กำลังมาแรงสุด ๆ
[12-12-2018] บทความออนไลน์ เรื่อง วิธีดูลมฟ้าอากาศ อาหารสุขภาพ และดนตรีร็อค 7 คอร์สออนไลน์ส่งท้ายปี
[11-12-2018] คนส่วนใหญ่กลัวอะไรกัน สำรวจความกลัวยอดนิยมที่น่าเอาชนะให้ได้ก่อนปีใหม่
[11-12-2018] บทความออนไลน์ เรื่อง Burnout Syndrome ไม่ใช่โรคซึมเศร้า แต่เป็นภาวะหมดไฟในงาน ที่ทำให้คุณหมดใจ คล้ายๆ จะหมดแรง
[07-12-2018] CHANGE THE GAME โลกเปลี่ยน ห้องสมุดเปลี่ยน คนก็ต้องเปลี่ยน
[06-12-2018] แร็ม โกลฮาส และโจชัว ปรินซ์-รามุส
[06-12-2018] ฮ่องกงปฏิรูปการศึกษา พลิกโฉมการอ่านการเรียนรู้ สู่มหานครดิจิทัล
[04-12-2018] น่าภาคภูมิใจ ยูเนสโกประกาศให้ ‘โขนไทย’ ขึ้นทะเบียนเป็น ‘มรดกภูมิปัญญาทางด้านวัฒนธรรมของมนุษยชาติ
[03-12-2018] บทความออนไลน์ เรื่อง โลกของหยาดเหงื่อและงานหนัก ใน ‘เหมืองแร่’ ผลงานชิ้นสำคัญของอาจินต์
[30-11-2018] ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการลีลาศ
[30-11-2018] 20 อันดับ รายชื่อหนังสือที่ยืมมากที่สุดในเดือนพฤศจิกายน 2561
[30-11-2018] บทความออนไลน์ เรื่อง สำรวจความล้ำของแหล่งเรียนรู้ที่ไม่ได้มีไว้แค่นั่งอ่านหนังสือ
[29-11-2018] บทความออนไลน์ เรื่อง Google ประเทศไทย เปิดตัวฟีเจอร์หางานให้คนไทยลองใช้แล้ว
[28-11-2018] สำนักวิทยบริการฯ ขอเชิญใช้ eBook Free จาก EDS
[28-11-2018] บทความออนไลน์ เรื่อง วิเคราะห์อนาคตการตลาดปี 2019 ผ่าน 9 เทรนด์ Digital Marketing
[27-11-2018] บทความออนไลน์ เรื่อง Skills 4.0: เมื่อนวัตกรรมทำงานแทน ทักษะอะไรที่คนรุ่นใหม่ควรมีในโลกอนาคต
[26-11-2018] บทความออนไลน์ เรื่อง 10 วิธีพิทักษ์ผิวให้ยังสตรองสำหรับหนุ่มสาวนักวิ่ง
[23-11-2018] ความเงียบในเมืองใหญ่ กับนิทรรศการภาพถ่ายของ Renato D’Agostin
[22-11-2018] สำนักวิทยบริการฯ ปิดให้บริการในเดือนธันวาคม 2561
[22-11-2018] บทความออนไลน์ เรื่อง หอสมุดแห่งชาติโฉมใหม่ ชาตินี้ ไม่ต้อง รอชาติหน้า
[21-11-2018] สำนักวิทยบริการฯ ขอเชิญร่วมใช้ฐานข้อมูล Ebsco HOST (EDS)
[21-11-2018] บทความออนไลน์ เรื่อง แหวกม่านไม้ไผ่ ชำแหละการศึกษาจีน
[20-11-2018] บทความออนไลน์ เรื่อง กว่า 60 ปี Disneyland ย้อนดูการก่อร่างสร้างสวนสนุกดิสนีย์ ทั้ง 6 แห่งทั่วโลก
[19-11-2018] บทความออนไลน์ เรื่อง ภาคการเงินกับ AI กลัวอะไรก่อนดี? ปัญญาประดิษฐ์ในระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม
[16-11-2018] บทความออนไลน์ เรื่อง ล้วงวิธีคิด สแตน ลี ตำนานผู้สร้างฮีโร่มาร์เวล เขย่าโลกทั้งใบด้วยป๊อปคัลเจอร์
[15-11-2018] บทความออนไลน์ เรื่อง 9 สัญญาณที่บอกว่าคุณต้องการวันหยุดพักร้อน
[14-11-2018] บทความออนไลน์ เรื่อง กะเทาะเปลือกแนวคิด “การเรียนรู้ตามอัธยาศัย”
[13-11-2018] แนะนำคู่มือการใช้บริการสำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
[13-11-2018] บทความออนไลน์ เรื่อง AI จะมาแทนที่หมอ? เกิดอะไรขึ้นเมื่อคอมพิวเตอร์รู้ลึกกว่าแพทย์
[12-11-2018] เทคนิคและวิธีการสืบค้นข้อมูล ThaiLIS วิทยานิพนธ์ฉบับเต็มรูป
[12-11-2018] เทคนิคและวิธีการการสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และฐานข้อมูลออนไลน์
[12-11-2018] บทความออนไลน์ เรื่อง ความคิดสร้างสรรค์คืองานมาราธอน
[10-11-2018] สโมสรโรตารีทวารวดีร่วมกับสำนักวิทยบริการจัดโครงการอบรมครูโรงเรียนทวารวดี
[10-11-2018] บทความออนไลน์ เรื่อง 6 วิชาเรียนยุคใหม่ที่พ่อแม่อาจไม่เข้าใจ แต่เด็กสมัยนี้เขาเรียนกัน
[09-11-2018] สำนักวิทยบริการฯ ขอเชิญชมมุมหนังสือวันลอยกระทง ชั้น 1
[09-11-2018] บทความออนไลน์ เรื่อง นึกถึงสัมผัสอบอุ่นของการโอบกอด 8 ตัวการ์ตูนหมีน่ากอดในวัน Hug A Bear Day
[08-11-2018] สำนักวิทยบริการฯ จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้มุมหนังสือ Book Intrend
[08-11-2018] บทความออนไลน์ เรื่อง แนวคิดเพื่อห้องสมุดสีเขียว : ปั่นเพื่อชาร์จแบต
[07-11-2018] สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รับการตรวจตรวจตัวชี้วัดตามคำรับรองปฏิบัติราชการ ประจำปีการศึกษา 2560
[07-11-2018] บทความออนไลน์ เรื่อง เจย์ ครอส กูรูแห่งการเรียนรู้ตามอัธยาศัย
[06-11-2018] สำนักวิทยบริการฯ ขอแนะมุมหนังสือด้านการดูแลสุขภาพในฤดูหนาว
[06-11-2018] “คำที่เขาพูดค้างในจิตใจ” คำเยียวยาและสร้างความเจ็บปวดอย่างไรต่ออัตลักษณ์มนุษย์
[05-11-2018] บทความออนไลน์ เรื่อง “จัดการกับคน” ก่อน “จัดการความเปลี่ยนแปลง”
[04-11-2018] มองการท่องเที่ยวแบบเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม กับ รศ.ดร.นิรมล สุธรรมกิจ
[02-11-2018] 10 ทักษะของบรรณารักษ์ที่จำเป็นต่ออนาคต
[02-11-2018] สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ติดตามตรวจสอบและประเมินผลงานในตำแหน่งผู้อำนวยการ
[01-11-2018] ติดตามอนาคตห้องสมุดผ่านมุมมองของ ALA
[31-10-2018] 20 อันดับ รายชื่อหนังสือที่ยืมมากที่สุดในเดือนตุลาคม 2561
[31-10-2018] หมดยุคการศึกษาแบบเหมาโหล
[30-10-2018] บทคัดย่องานวิจัย เรื่อง การให้บริการโสตทัศนวัสดุของสำนักวิทยบริการฯ มรน.
[30-10-2018] บทคัดย่องานวิจัย เรื่อง การใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มรน.
[30-10-2018] บทคัดย่องานวิจัย เรื่อง การพัฒนาฐานข้อมูลบทความวารสารวิชาการฉบับเต็ม สำหรับสำนักวิทยบริการฯ
[30-10-2018] บทคัดย่องานวิจัย เรื่อง การใช้บริการสืบค้นทรัพยากรสารสารสนเทศด้วยระบบ Web OPAC ของนักศึกษาปริญญาตรี มรน.
[30-10-2018] บทคัดย่องานวิจัย เรื่อง การพัฒนาการให้บริการงานวารสารของสำนักวิทยบริการฯ
[30-10-2018] บทคัดย่องานวิจัย เรื่อง พัฒนาการการประกันคุณภาพการศึกษาสำนักวิทยบริการฯ
[30-10-2018] บทคัดย่องานวิจัย เรื่อง แนวทางการพัฒนาการให้บริการของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศฯ
[30-10-2018] บทคัดย่องานวิจัย เรื่อง การพัฒนาฝ่ายธุรการและสารบรรณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศฯ
[30-10-2018] บทคัดย่องานวิจัย เรื่อง การศึกษาความคิดเห็นของผู้ใช้บริการต่อการเสริมปกหนังสือของสำนักวิทยบริการฯ
[30-10-2018] บทคัดย่องานวิจัย เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานในการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศสำนักวิทยบริการฯ
[30-10-2018] บทคัดย่องานวิจัย เรื่อง การพัฒนาบัญชีหัวเรื่องภาษาไทยสาขาพยาบาลศาสตร์สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี ในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
[30-10-2018] บทคัดย่องานวิจัย เรื่อง ความคาดหวังและความพึงพอใจของนักศึกษาระดับปริญญาตรีต่อการจัดชั้นหนังสือ ของสำนักวิทยบริการฯ
[30-10-2018] บทคัดย่องานวิจัย เรื่อง การใช้บริการยืมคืนหนังสือของสำนักวิทยบริการฯ
[30-10-2018] บทคัดย่องานวิจัย เรื่อง ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อจุดตรวจทางเข้าออกของสำนักวิทยบริการฯ
[30-10-2018] วรรณกรรมคลาสสิกของโลกที่น่าอ่าน
[29-10-2018] วรรณกรรมคลาสสิค 12 เล่มที่จะเปลี่ยนชีวิตคุณได้
[28-10-2018] hashtag คืออะไร
[26-10-2018] ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
[26-10-2018] ความซับซ้อนของความสุข : เราจะศึกษา สงสัย และวัดผลความสุขไปทำไม?
[25-10-2018] หนังสือใหม่ – ทำไม “หนังสือใหม่” ถึงต้องไปออกพร้อมกันใน งานหนังสือ ? ใหม่กว่าใครใน 2515
[24-10-2018] อ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น ยังไม่พอ! ต้องเขียนโค้ดเป็นด้วย!!
[22-10-2018] ไปงานหนังสือซื้อเล่มไหน? สำนักพิมพ์แนะนำหนังสืออะไรในงานหนังสือครั้งนี้
[21-10-2018] นัมจุนอ่านคาฟคา จีซูอ่านมุราคามิ ตามดูหนังสือที่เหล่า
[19-10-2018] สำนักวิทยบริการฯ ปิดให้บริการในเดือนตุลาคม 2561
[19-10-2018] คุณอ่านหนังสือแบบไหน? ว่าด้วยการอ่านออกเสียงและการอ่านเงียบ ๆ
[18-10-2018] ความแตกต่างระหว่างเรื่องนวนิยายและเรื่องสั้น
[17-10-2018] วิธีการใช้หนังสืออ้างอิง ( Reference Book ) ที่ให้บริการชั้น 4 สำนักวิทยบริการฯ
[17-10-2018] สำนักวิทยบริการฯ ขอแนะมุมเว็บไซต์ฐานข้อมูลท้องถิ่น จังหวัดนครปฐม
[17-10-2018] แนวโน้มด้านเทคโนโลยีที่น่าสนใจกับงานห้องสมุด 2018
[16-10-2018] 20 อันดับ รายชื่อหนังสือที่ยืมมากที่สุดในเดือนกันยายน 2561
[16-10-2018] 100 หนังสือดี 14 ตุลาที่ควรอ่าน
[16-10-2018] จีนแท้คืออะไร ? คุยเรื่องลูกจีนในดินแดนโพ้นทะเล
[03-09-2018] งานวิจัยบุคลากร สำนักวิทยบริการฯ ปี 2560
[16-08-2018] สรุปมติการประชุม ก.บ.ครั้งที่ 4/2561 [22 พ.ค. 61]
[16-08-2018] สรุปมติการประชุม ก.บ.ครั้งที่ 3/2561 [11 เม.ย. 61]
[16-08-2018] สรุปมติการประชุม ก.บ.ครั้งที่ 2/2561 [6 มี.ค.61]
[16-08-2018] สรุปมติการประชุม ก.บ.ครั้งที่ 1/2561 [23 ม.ค.61]
[29-04-2018] สรุปมติการประชุม ก.บ.ครั้งที่ 5/2560