Statistics Statistics
1400987
Online User Online1
Today Today74
Yesterday Yesterday286
ThisMonth This Month8,806
LastMonth Last Month25,262
ThisYear This Year248,420
LastYear Last Year245,636

ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ดาวโหลดแฟ้มข้อมูล
 
[11-04-2019] บทความออนไลน์ เรื่อง “การบ้านเยอะเหลือเกิน” เรามีการบ้านไปทำไม ทำแค่ไหนถึงพอดี
[10-04-2019] บทความออนไลน์ เรื่อง 10 สถานที่เที่ยวยอดนิยมของคนไทยช่วงสงกรานต์ 2019
[10-04-2019] บทความออนไลน์ เรื่อง ผลสำรวจการอ่านของประชากร 2561
[09-04-2019] บทความออนไลน์ เรื่อง อ่านมากขึ้น อ่านไม่ออก และการรู้หนังสือ
[09-04-2019] บทความออนไลน์ เรื่อง อัพเดทเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ Data, Design, Technology และ Business
[09-04-2019] บทความออนไลน์ เรื่อง โฟกัสสิ่งสำคัญ มุ่งมั่นแบบมีกระบวนการ เรียนรู้และทำซ้ำ 5 ขั้นตอนสู่การทำสิ่งต่าง ๆ ให้สำเร็จ
[04-04-2019] บทความออนไลน์ เรื่อง อลัน ครูเกอร์ นักเศรษฐศาสตร์ความสุข และแรงบันดาลใจสำคัญของนักเศรษฐศาสตร์ทั่วโลก
[04-04-2019] บทความออนไลน์ เรื่อง ไขข้อสงสัยการเดิน 10,000 ก้าวต่อวันจะทำให้สุขภาพของคุณดีขึ้นได้จริง
[03-04-2019] สำนักวิทยบริการฯ ขอแนะมุมหนังสือแทนใจบัณฑิต ด้วยหน้าปกหนังสือสีฟ้า ชั้น 4 สำนักวิทยบริการฯ
[03-04-2019] บทความออนไลน์ เรื่อง Best of the Behind: เกร็ดหนังแห่งปีที่ผ่านมา
[03-04-2019] บทความออนไลน์ เรื่อง เมื่อโลกความจริงมันโหดร้าย หนีจากความวุ่นวายด้วย ‘Isekai’ นิยายพาไปต่างโลก
[02-04-2019] สำนักวิทยบริการฯ จัดการประชุมคณะกรรมการการบริหารประจำสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 2
[02-04-2019] บทความออนไลน์ เรื่อง การสร้างคิดนอกกรอบ
[01-04-2019] บทความออนไลน์ เรื่อง วิทยาศาสตร์ชี้ กินไขมันไม่ทำให้รอบเอวหนา
[01-04-2019] สำนักวิทยบริการฯ ขอแนะนำเอกสารประชาสัมพันธ์ฐานข้อมูลออนไลน์ที่ให้บริการภายในสำนักวิทยบริการฯ
[01-04-2019] บทความออนไลน์ เรื่อง Multi-screen ชีวิตติดหลายจอ พฤติกรรมฮิตที่เป็นจุดเริ่มต้นอาการสมองล้า-ตาพร่า
[28-03-2019] บทความออนไลน์ เรื่อง 20 อันดับ รายชื่อหนังสือที่ยืมมากที่สุดในเดือนมีนาคม 2562
[28-03-2019] แนวปฏิบัติที่ดี ด้านองค์ความรู้, พัฒนาบุคลิกภาพ
[28-03-2019] แนวปฏิบัติที่ดี ด้านระบบฐานข้อมูล การประชุม และคำสั่ง
[28-03-2019] แนวปฏิบัติที่ดี ด้านงานประชุม
[28-03-2019] แนวปฏิบัติที่ดี ด้านงบประมาณ
[28-03-2019] แนวปฏิบัติที่ดี ด้านการสร้างเอกสารราชการเบื้องต้นผ่านระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
[28-03-2019] แนวปฏิบัติที่ดี ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำข้อมูลครุภัณฑ์
[28-03-2019] แนวปฏิบัติที่ดี ด้านการประชุมระบบอิเล็กทรอนิกส์
[28-03-2019] แนวปฏิบัติที่ดี ด้านการติดตามภาระงาน ก.บ.
[28-03-2019] แนวปฏิบัติที่ดี ด้านการเขียนรายงานการควบคุมภายใน
[28-03-2019] สรุปโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาบุคลากรด้านบุคลิกภาพ NPRU Latin Dancing
[28-03-2019] สรุปโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ทักษะความรู้ด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
[28-03-2019] บทความออนไลน์ เีื่อง อยากหนีไปให้พูดว่า Backpack กับ 7 ทุนเรียนต่อช่วงหน้าร้อนนี้
[28-03-2019] บทความออนไลน์ เรื่อง ขจัดความคิดที่เป็นพิษเพื่อให้ชีวิตและสุขภาพจิตใจแข็งแรง
[27-03-2019] สรุปโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ จรรยาบรรณบุคลากร ก้าวสู่คุณธรรม จริยธรรม จิตอาสา และสำนึกรักองค์กร
[27-03-2019] สรุปโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านบุคลิกภาพ
[27-03-2019] สรุปโครงการอบรมการใช้ระบบฐานข้อมุลการประชุมและคำสั่ง
[27-03-2019] สรุปโครงการสร้างเอกสารราชการเบื้องต้นผ่านระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ e-Office
[27-03-2019] สรุปโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ
[27-03-2019] สรุปโครงการประชุม กบ. โดยใช้เอกสารระบบอิเล็กทรอนิกส์
[27-03-2019] สรุปโครงการเขียนรายงานการควบคุมภายใน เพื่อพัฒนาสู้การจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง
[27-03-2019] บทความออนไลน์ เรื่อง อ่านเถอะดี 11 หนังสือแนะนำที่ต้องอ่าน พลาดแล้วคุยกับเขาไม่รู้เรื่อง
[26-03-2019] บทความออนไลน์ เรื่อง ภาวะโภชนาการที่ดีเริ่มจากการอ่านฉลากอย่างรู้เท่าทัน
[25-03-2019] รายชื่อวารสารที่เกี่ยวข้องด้านพยาบาล
[25-03-2019] รายชื่อวารสารด้านพยาบาลภาษาต่างประเทศ
[25-03-2019] รายชื่อวารสารด้านพยาบาลภาษาไทย
[25-03-2019] บทความออนไลน์ เรื่อง สร้างความฝันผ่านห้องสมุดชุมชน
[25-03-2019] บทความออนไลน์ เรื่อง Social Media, Social Capital : การสะสมทุนทางสังคมบนโลกโซเชียลมีเดีย
[22-03-2019] หนังสือจิตเวช
[22-03-2019] รายชื่อหนังสือตำราหลักการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ (ภาษาอังกฤษ)
[22-03-2019] รายชื่อหนังสือตำราหลักการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ (ภาษาไทย)
[22-03-2019] พยาบาลเด็กและวัยรุ่น (ภาษาอังกฤษ)
[22-03-2019] พยาบาลเด็กและวัยรุ่น (ภาษาไทย)
[22-03-2019] การพยาบาลผู้ใหญ่(ภาษาอังกฤษ)
[22-03-2019] การพยาบาลผู้ใหญ่(ภาษาไทย)
[22-03-2019] การพยาบาลชุมชน
[22-03-2019] บทความออนไลน์ เรื่อง Losers เรื่องเล่าระหว่างทางแข่งขัน ที่จะเปลี่ยนนิยามของคำว่า ‘ผู้แพ้’ ไปตลอดกาล
[15-03-2019] โลกร้อนมีอุณหภูมิ 14 องศาเซลเซียส มนุษย์เขตร้อนหมดทางรอดชีวิต
[14-03-2019] บทความออนไลน์ เรื่อง แลกเพื่อรับ? ดาบสองคมของการยอมให้ data บนออนไลน์
[13-03-2019] บทความออนไลน์ เรื่อง จีนศึกษา การแพทย์แห่งโลกอนาคต
[12-03-2019] บทความออนไลน์ เรื่อง สกิลที่ต้องอัพสำหรับยุคนี้ และวิธีแก้ปัญหา ‘เรียนมาไม่เห็นใช้ได้เลย’
[12-03-2019] บทความออนไลน์ เรื่อง Local Travel: หลบแลนด์มาร์ก หนีความแมส แล้วอินไปกับความ Local
[27-02-2019] 20 อันดับ รายชื่อหนังสือที่ยืมมากที่สุดในเดือนกุมภาพันธ์ 2562
[08-02-2019] เพราะการอ่านทำให้เข้าใจ สื่อสาร และรู้จักตีความ ผ่านงานออกแบบของ ชวณัฐ สุวรรณ
[07-02-2019] รวิศ หาญอุตสาหะ “ผมตัดสินใจรีแบรนด์ศรีจันทร์จากการอ่านหนังสือ”
[06-02-2019] SKY Castle บาดแผลของลูก เพื่อฝันของพ่อแม่ ชวนดูซีรีส์สะท้อนสังคมการศึกษาเกาหลีใต้
[05-02-2019] สำนักวิทยบริการฯ สุขสันต์วันวาเลนไทน์ 2019 ส่งต่อความสุข
[05-02-2019] ฮานส์ โรสลิ่ง กับพลังของ Data Visualization
[04-02-2019] อยู่บ้านก็ออกเดินทางได้ อ่านเล่มไหนดี
[01-02-2019] โหลดเลย 10 แอปพลิเคชั่นดีต่อสมอง เพื่อนคู่คิดของคนชอบการเรียนรู้
[01-02-2019] ความทรงจำในวัยเด็กค่อย ๆ ก่อร่างสร้างตัวเป็นคุณในทุกวันนี้ แต่ทำไมเรากลับลืมช่วงเวลาในวัยเด็ก ทั้ง ๆ ที่สำคัญมากต่อ
[31-01-2019] 20 อันดับ รายชื่อหนังสือที่ยืมมากที่สุดในเดือนมกราคม 2562
[31-01-2019] 10 อันดับแบรนด์ครองใจผู้บริโภคมากที่สุดในโลก 2019
[30-01-2019] คลี่กลไกการทำงานของสมอง เมื่อนักวิทย์พบว่าเซลล์ประสาท ‘พูดคุยกันเอง’
[29-01-2019] inGenius วิชาความคิดที่คุ้มค่าหน่วยกิตที่สุดในโลก
[29-01-2019] บทความออนไลน์ เรื่อง วิทยาศาสตร์ของ เครียด – กิน – อ้วน
[28-01-2019] Evolution Arena ‘ความเป็นเมือง’
[21-01-2019] ขึ้นรถไฟฟรี สนับสนุนจักรยาน วางแผนระยะยาว ดูวิธีแก้ปัญหามลพิษทางอากาศ
[18-01-2019] รักหนังสือ? รักโลก? “หนังสือจากขยะพลาสติกในทะเล” คือทางออก
[18-01-2019] ทำไม “การอ่านหนังสือ” ถึงสำคัญ? ยังไม่สายเกินไปที่จะเริ่มวันนี้!
[17-01-2019] รู้หรือไม่ เทรนด์ยุคนี้ต้อง “หนังสือเล่มบาง”
[17-01-2019] ภารกิจสร้าง LEARNING ECOSYSTEM กับการเรียนรู้ที่ไม่มีวันสิ้นสุด
[15-01-2019] ปณิธานปีใหม่ ไม่ต้องใหม่ได้ไหม ว่าด้วยการทำสิ่งเดิมให้ดีกว่าเดิม
[11-01-2019] ยังมีความหวังอยู่ในร้านหนังสือ จำนวน ‘ร้านหนังสืออิสระ’ ในอังกฤษเพิ่มขึ้นเป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน
[10-01-2019] พายุคืออะไร ทำความเข้าใจกายวิภาคของพายุหมุนเขตร้อน
[09-01-2019] บทความออนไลน์ เรื่อง Airbnb เตรียมดีไซน์ต้นแบบที่พักอาศัยคอนเซปต์ Sharing Homes เริ่มปีหน้านี้
[07-01-2019] สำนักวิทยบริการฯ เปิดให้บริการในช่วงเปิดภาคที่ 2/2561
[07-01-2019] บทความออนไลน์ เรื่อง Tomorrow’s Innovations 10 การคิดค้นนวัตกรรมสุดล้ำ ประจำปี 2019
[07-01-2019] บทความออนไลน์ เรื่อง สู่ชีวีเแจ่มใส 7 หนังสือรับปีใหม่ให้ก้าวต่อไปราบรื่น
[07-01-2019] บทความออนไลน์ เรื่อง ห้องสมุดมิติใหม่
[04-01-2019] บทความออนไลน์ เรื่อง เบื้องหลังความคิดและจินตนาการ
[02-01-2019] การศึกษาคืออาวุธสำคัญในยุค Disruption Creative AI Camp by CP ALL สุดยอดค่ายปั้นเยาวชนไทยสร้างสรรค์ AI เพื่อสังคม
[28-12-2018] 100 อันดับ รายชื่อหนังสือที่ยืมมากที่สุดในเดือนมกราคม – ธันวาคม 2561
[28-12-2018] 100 อันดับ รายชื่อหนังสือที่ยืมมากที่สุดในเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2561
[28-12-2018] ทำไมเด็ก ๆ จึงได้ของขวัญ ลุงซานต้าเกี่ยวข้องอย่างไรกับโลกทุนนิยม
[27-12-2018] พลาสติกคือวายร้ายจริงหรือ? เรียนรู้แนวทางการอยู่ร่วมกับพลาสติกอย่างถูกวิธีแบบ
[26-12-2018] บทความออนไลน์ เรื่อง วิทยาศาสตร์แห่งคริสต์มาส
[24-12-2018] สำนักวิทยบริการฯ กิจกรรมบริการชุมชนและบริการวิชาการให้กับโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนแม่น้ำน้อย
[24-12-2018] บทความออนไลน์ เรื่อง ซาฮา ฮาดิด เบื้องหลังความคิดและจินตนาการ
[24-12-2018] ‘อัตลักษณ์และตัวเลข’ เหตุผลสำคัญที่ธนาคารต้องออกแบบ ‘ฟอนต์’ ของตัวเอง
[20-12-2018] สำนักวิทยบริการฯ จัดการประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ของสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 2/2561
[20-12-2018] ‘อัตลักษณ์และตัวเลข’ เหตุผลสำคัญที่ธนาคารต้องออกแบบ ‘ฟอนต์’ ของตัวเอง
[20-12-2018] บทความออนไลน์ เรื่อง พัฒนา ทักษะการอ่าน อย่างจริงจัง จะช่วยให้เราเข้าใจหนังสือที่มีเนื้อหายาก ๆ ได้
[19-12-2018] บทความออนไลน์ เรื่อง การเรียนรู้ไม่จำกัด‘ธรรมศาสตร์ตลาดวิชา’โครงการที่เปิดให้ใคร ๆ ก็เข้ามาเป็นนักเรียนได้
[18-12-2018] บทความออนไลน์ เรื่อง เครื่องยืมคืนหนังสืออัตโนมัติ 24 ชั่วโมง
[17-12-2018] ฐานข้อมูลออนไลน์หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (eBook) iGLibrary และ (eBook) 2ebook
[17-12-2018] ‘เป็นพิษ’ ‘ติดโทรศัพท์’ ‘แชร์ข้อมูลผิด ๆ’ ‘ใช้แล้วทิ้ง’ เว็บพจนานุกรมยกคำแห่งปีสะท้อนปัญหาโลก
[14-12-2018] บทความออนไลน์ เรื่อง อึน ยัง ยี เบื้องหลังความคิดและจินตนาการของนักออกแบบแหล่งเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21
[13-12-2018] สำนักวิทยบริการฯ ขอแนะนำ eBook Free จาก EDS มาใหม่ รับรองถูกใจ
[13-12-2018] สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อำนวยอวยพรสวัสดีปีใหม่ไทย ๒๕๖๒
[13-12-2018] บทความออนไลน์ รู้จัก ZEPETO แอปพลิเคชันสร้างคาแรกเตอร์เสมือนจริงแบบ 3 มิติที่กำลังมาแรงสุด ๆ
[12-12-2018] บทความออนไลน์ เรื่อง วิธีดูลมฟ้าอากาศ อาหารสุขภาพ และดนตรีร็อค 7 คอร์สออนไลน์ส่งท้ายปี
[11-12-2018] คนส่วนใหญ่กลัวอะไรกัน สำรวจความกลัวยอดนิยมที่น่าเอาชนะให้ได้ก่อนปีใหม่
[11-12-2018] บทความออนไลน์ เรื่อง Burnout Syndrome ไม่ใช่โรคซึมเศร้า แต่เป็นภาวะหมดไฟในงาน ที่ทำให้คุณหมดใจ คล้ายๆ จะหมดแรง
[07-12-2018] CHANGE THE GAME โลกเปลี่ยน ห้องสมุดเปลี่ยน คนก็ต้องเปลี่ยน
[06-12-2018] แร็ม โกลฮาส และโจชัว ปรินซ์-รามุส
[06-12-2018] ฮ่องกงปฏิรูปการศึกษา พลิกโฉมการอ่านการเรียนรู้ สู่มหานครดิจิทัล
[04-12-2018] น่าภาคภูมิใจ ยูเนสโกประกาศให้ ‘โขนไทย’ ขึ้นทะเบียนเป็น ‘มรดกภูมิปัญญาทางด้านวัฒนธรรมของมนุษยชาติ
[03-12-2018] บทความออนไลน์ เรื่อง โลกของหยาดเหงื่อและงานหนัก ใน ‘เหมืองแร่’ ผลงานชิ้นสำคัญของอาจินต์
[30-11-2018] ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการลีลาศ
[30-11-2018] 20 อันดับ รายชื่อหนังสือที่ยืมมากที่สุดในเดือนพฤศจิกายน 2561
[30-11-2018] บทความออนไลน์ เรื่อง สำรวจความล้ำของแหล่งเรียนรู้ที่ไม่ได้มีไว้แค่นั่งอ่านหนังสือ
[29-11-2018] บทความออนไลน์ เรื่อง Google ประเทศไทย เปิดตัวฟีเจอร์หางานให้คนไทยลองใช้แล้ว
[28-11-2018] สำนักวิทยบริการฯ ขอเชิญใช้ eBook Free จาก EDS
[28-11-2018] บทความออนไลน์ เรื่อง วิเคราะห์อนาคตการตลาดปี 2019 ผ่าน 9 เทรนด์ Digital Marketing
[27-11-2018] บทความออนไลน์ เรื่อง Skills 4.0: เมื่อนวัตกรรมทำงานแทน ทักษะอะไรที่คนรุ่นใหม่ควรมีในโลกอนาคต
[26-11-2018] บทความออนไลน์ เรื่อง 10 วิธีพิทักษ์ผิวให้ยังสตรองสำหรับหนุ่มสาวนักวิ่ง
[23-11-2018] ความเงียบในเมืองใหญ่ กับนิทรรศการภาพถ่ายของ Renato D’Agostin
[22-11-2018] สำนักวิทยบริการฯ ปิดให้บริการในเดือนธันวาคม 2561
[22-11-2018] บทความออนไลน์ เรื่อง หอสมุดแห่งชาติโฉมใหม่ ชาตินี้ ไม่ต้อง รอชาติหน้า
[21-11-2018] สำนักวิทยบริการฯ ขอเชิญร่วมใช้ฐานข้อมูล Ebsco HOST (EDS)
[21-11-2018] บทความออนไลน์ เรื่อง แหวกม่านไม้ไผ่ ชำแหละการศึกษาจีน
[20-11-2018] บทความออนไลน์ เรื่อง กว่า 60 ปี Disneyland ย้อนดูการก่อร่างสร้างสวนสนุกดิสนีย์ ทั้ง 6 แห่งทั่วโลก
[19-11-2018] บทความออนไลน์ เรื่อง ภาคการเงินกับ AI กลัวอะไรก่อนดี? ปัญญาประดิษฐ์ในระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม
[16-11-2018] บทความออนไลน์ เรื่อง ล้วงวิธีคิด สแตน ลี ตำนานผู้สร้างฮีโร่มาร์เวล เขย่าโลกทั้งใบด้วยป๊อปคัลเจอร์
[15-11-2018] บทความออนไลน์ เรื่อง 9 สัญญาณที่บอกว่าคุณต้องการวันหยุดพักร้อน
[14-11-2018] บทความออนไลน์ เรื่อง กะเทาะเปลือกแนวคิด “การเรียนรู้ตามอัธยาศัย”
[13-11-2018] แนะนำคู่มือการใช้บริการสำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
[13-11-2018] บทความออนไลน์ เรื่อง AI จะมาแทนที่หมอ? เกิดอะไรขึ้นเมื่อคอมพิวเตอร์รู้ลึกกว่าแพทย์
[12-11-2018] เทคนิคและวิธีการสืบค้นข้อมูล ThaiLIS วิทยานิพนธ์ฉบับเต็มรูป
[12-11-2018] เทคนิคและวิธีการการสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และฐานข้อมูลออนไลน์
[12-11-2018] บทความออนไลน์ เรื่อง ความคิดสร้างสรรค์คืองานมาราธอน
[10-11-2018] สโมสรโรตารีทวารวดีร่วมกับสำนักวิทยบริการจัดโครงการอบรมครูโรงเรียนทวารวดี
[10-11-2018] บทความออนไลน์ เรื่อง 6 วิชาเรียนยุคใหม่ที่พ่อแม่อาจไม่เข้าใจ แต่เด็กสมัยนี้เขาเรียนกัน
[09-11-2018] สำนักวิทยบริการฯ ขอเชิญชมมุมหนังสือวันลอยกระทง ชั้น 1
[09-11-2018] บทความออนไลน์ เรื่อง นึกถึงสัมผัสอบอุ่นของการโอบกอด 8 ตัวการ์ตูนหมีน่ากอดในวัน Hug A Bear Day
[08-11-2018] สำนักวิทยบริการฯ จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้มุมหนังสือ Book Intrend
[08-11-2018] บทความออนไลน์ เรื่อง แนวคิดเพื่อห้องสมุดสีเขียว : ปั่นเพื่อชาร์จแบต
[07-11-2018] สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รับการตรวจตรวจตัวชี้วัดตามคำรับรองปฏิบัติราชการ ประจำปีการศึกษา 2560
[07-11-2018] บทความออนไลน์ เรื่อง เจย์ ครอส กูรูแห่งการเรียนรู้ตามอัธยาศัย
[06-11-2018] สำนักวิทยบริการฯ ขอแนะมุมหนังสือด้านการดูแลสุขภาพในฤดูหนาว
[06-11-2018] “คำที่เขาพูดค้างในจิตใจ” คำเยียวยาและสร้างความเจ็บปวดอย่างไรต่ออัตลักษณ์มนุษย์
[05-11-2018] บทความออนไลน์ เรื่อง “จัดการกับคน” ก่อน “จัดการความเปลี่ยนแปลง”
[04-11-2018] มองการท่องเที่ยวแบบเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม กับ รศ.ดร.นิรมล สุธรรมกิจ
[02-11-2018] 10 ทักษะของบรรณารักษ์ที่จำเป็นต่ออนาคต
[02-11-2018] สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ติดตามตรวจสอบและประเมินผลงานในตำแหน่งผู้อำนวยการ
[01-11-2018] ติดตามอนาคตห้องสมุดผ่านมุมมองของ ALA
[31-10-2018] ผลการตรวจประเมิน ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2560
[31-10-2018] แผนปฏิบัติราชการ สำนักวิทยบริการฯ ประจำปีงบประมาณ 2562
[31-10-2018] 20 อันดับ รายชื่อหนังสือที่ยืมมากที่สุดในเดือนตุลาคม 2561
[31-10-2018] หมดยุคการศึกษาแบบเหมาโหล
[30-10-2018] บทคัดย่องานวิจัย เรื่อง การให้บริการโสตทัศนวัสดุของสำนักวิทยบริการฯ มรน.
[30-10-2018] บทคัดย่องานวิจัย เรื่อง การใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มรน.
[30-10-2018] บทคัดย่องานวิจัย เรื่อง การพัฒนาฐานข้อมูลบทความวารสารวิชาการฉบับเต็ม สำหรับสำนักวิทยบริการฯ
[30-10-2018] บทคัดย่องานวิจัย เรื่อง การใช้บริการสืบค้นทรัพยากรสารสารสนเทศด้วยระบบ Web OPAC ของนักศึกษาปริญญาตรี มรน.
[30-10-2018] บทคัดย่องานวิจัย เรื่อง การพัฒนาการให้บริการงานวารสารของสำนักวิทยบริการฯ
[30-10-2018] บทคัดย่องานวิจัย เรื่อง พัฒนาการการประกันคุณภาพการศึกษาสำนักวิทยบริการฯ
[30-10-2018] บทคัดย่องานวิจัย เรื่อง แนวทางการพัฒนาการให้บริการของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศฯ
[30-10-2018] บทคัดย่องานวิจัย เรื่อง การพัฒนาฝ่ายธุรการและสารบรรณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศฯ
[30-10-2018] บทคัดย่องานวิจัย เรื่อง การศึกษาความคิดเห็นของผู้ใช้บริการต่อการเสริมปกหนังสือของสำนักวิทยบริการฯ
[30-10-2018] บทคัดย่องานวิจัย เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานในการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศสำนักวิทยบริการฯ
[30-10-2018] บทคัดย่องานวิจัย เรื่อง การพัฒนาบัญชีหัวเรื่องภาษาไทยสาขาพยาบาลศาสตร์สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี ในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
[30-10-2018] บทคัดย่องานวิจัย เรื่อง ความคาดหวังและความพึงพอใจของนักศึกษาระดับปริญญาตรีต่อการจัดชั้นหนังสือ ของสำนักวิทยบริการฯ
[30-10-2018] บทคัดย่องานวิจัย เรื่อง การใช้บริการยืมคืนหนังสือของสำนักวิทยบริการฯ
[30-10-2018] บทคัดย่องานวิจัย เรื่อง ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อจุดตรวจทางเข้าออกของสำนักวิทยบริการฯ
[30-10-2018] วรรณกรรมคลาสสิกของโลกที่น่าอ่าน
[29-10-2018] วรรณกรรมคลาสสิค 12 เล่มที่จะเปลี่ยนชีวิตคุณได้
[28-10-2018] hashtag คืออะไร
[26-10-2018] ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
[26-10-2018] ความซับซ้อนของความสุข : เราจะศึกษา สงสัย และวัดผลความสุขไปทำไม?
[25-10-2018] หนังสือใหม่ – ทำไม “หนังสือใหม่” ถึงต้องไปออกพร้อมกันใน งานหนังสือ ? ใหม่กว่าใครใน 2515
[24-10-2018] อ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น ยังไม่พอ! ต้องเขียนโค้ดเป็นด้วย!!
[22-10-2018] ไปงานหนังสือซื้อเล่มไหน? สำนักพิมพ์แนะนำหนังสืออะไรในงานหนังสือครั้งนี้
[21-10-2018] นัมจุนอ่านคาฟคา จีซูอ่านมุราคามิ ตามดูหนังสือที่เหล่า
[19-10-2018] สำนักวิทยบริการฯ ปิดให้บริการในเดือนตุลาคม 2561
[19-10-2018] คุณอ่านหนังสือแบบไหน? ว่าด้วยการอ่านออกเสียงและการอ่านเงียบ ๆ
[18-10-2018] ความแตกต่างระหว่างเรื่องนวนิยายและเรื่องสั้น
[17-10-2018] วิธีการใช้หนังสืออ้างอิง ( Reference Book ) ที่ให้บริการชั้น 4 สำนักวิทยบริการฯ
[17-10-2018] แผนยุทธศาสตร์ สำนักวิทยบริการฯ พ.ศ. 2562-2566
[17-10-2018] สำนักวิทยบริการฯ ขอแนะมุมเว็บไซต์ฐานข้อมูลท้องถิ่น จังหวัดนครปฐม
[17-10-2018] แนวโน้มด้านเทคโนโลยีที่น่าสนใจกับงานห้องสมุด 2018
[16-10-2018] 20 อันดับ รายชื่อหนังสือที่ยืมมากที่สุดในเดือนกันยายน 2561
[16-10-2018] 100 หนังสือดี 14 ตุลาที่ควรอ่าน
[16-10-2018] จีนแท้คืออะไร ? คุยเรื่องลูกจีนในดินแดนโพ้นทะเล
[03-09-2018] แผนปฏิบัติราชการ สำนักวิทยบริการฯ ประจำปีงบประมาณ 2561
[03-09-2018] งานวิจัยบุคลากร สำนักวิทยบริการฯ ปี 2560
[19-08-2018] แผนปฏิบัติราชการ สำนักวิทยบริการฯ ประจำปีงบประมาณ 2560
[19-08-2018] แผนยุทธศาสตร์ สำนักวิทยบริการฯ พ.ศ. 2557-2561
[19-08-2018] แผนยุทธศาสตร์ สำนักวิทยบริการฯ พ.ศ. 2561-2565
[16-08-2018] สรุปมติการประชุม ก.บ.ครั้งที่ 4/2561 [22 พ.ค. 61]
[16-08-2018] สรุปมติการประชุม ก.บ.ครั้งที่ 3/2561 [11 เม.ย. 61]
[16-08-2018] สรุปมติการประชุม ก.บ.ครั้งที่ 2/2561 [6 มี.ค.61]
[16-08-2018] สรุปมติการประชุม ก.บ.ครั้งที่ 1/2561 [23 ม.ค.61]
[29-04-2018] สรุปมติการประชุม ก.บ.ครั้งที่ 5/2560