Statistics Statistics
1011686
Online User Online7
Today Today479
Yesterday Yesterday987
ThisMonth This Month10,675
LastMonth Last Month20,592
ThisYear This Year104,755
LastYear Last Year320,544

ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

:: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ::

Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images

ฉบับที่ 8 เดือนพฤษภาคม 2561 ฉบับที่ 7 เดือนเมษายน 2561 ฉบับที่ 6 เดือนมีนาคม 2561  ฉบับที่ 5 เดือนมีนาคม 2561 

-:: ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ::--:: ข่าวภาพกิจกรรม ::-


>>> อ่านข่าวกิจกรรมของสำนักวิทยบริการฯ ย้อนหลัง

 
การสืบค้นข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศ
 
บริการสืบค้นฐานข้อมูลห้องสมุด
ผ่านเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง
-[[แนะนำวิธีการสืบค้น]]-
 
เลือกสืบค้นฐานข้อมูล :
ประเภทการสืบค้น :
คำค้น :
 

 

-::ระบบการยืมหนังสือต่อด้วยตนเอง/ตรวจสอบรายการหนังสือ::-

รหัสสมาชิก :
รหัสผ่าน :

 

-::แบบฟอร์มเสนอซื้อหนังสือใหม่เข้าห้องสมุด Online::-
 
 
 
 

ThaiLISlogo Search ThaiLIS Discovery Service:
  
        Keyword  Title  Author