Statistics Statistics
1033070
Online User Online9
Today Today684
Yesterday Yesterday859
ThisMonth This Month14,181
LastMonth Last Month17,878
ThisYear This Year126,139
LastYear Last Year320,544

ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

:: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ::

Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images

ฉบับที่ 8 เดือนพฤษภาคม 2561 ฉบับที่ 7 เดือนเมษายน 2561 ฉบับที่ 6 เดือนมีนาคม 2561  ฉบับที่ 5 เดือนมีนาคม 2561 

-:: ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ::--:: ข่าวภาพกิจกรรม ::-


>>> อ่านข่าวกิจกรรมของสำนักวิทยบริการฯ ย้อนหลัง

 
การสืบค้นข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศ
 
บริการสืบค้นฐานข้อมูลห้องสมุด
ผ่านเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง
-[[แนะนำวิธีการสืบค้น]]-
 
เลือกสืบค้นฐานข้อมูล :
ประเภทการสืบค้น :
คำค้น :
 

 

-::ระบบการยืมหนังสือต่อด้วยตนเอง/ตรวจสอบรายการหนังสือ::-

รหัสสมาชิก :
รหัสผ่าน :

 

-::แบบฟอร์มเสนอซื้อหนังสือใหม่เข้าห้องสมุด Online::-
 
 
 
 

ThaiLISlogo Search ThaiLIS Discovery Service:
  
        Keyword  Title  Author