Statistics Statistics
1048632
Online User Online1
Today Today460
Yesterday Yesterday633
ThisMonth This Month8,444
LastMonth Last Month21,299
ThisYear This Year141,701
LastYear Last Year320,544

ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

:: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ::

Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images

ฉบับที่ 8 เดือนพฤษภาคม 2561 ฉบับที่ 7 เดือนเมษายน 2561 ฉบับที่ 6 เดือนมีนาคม 2561  ฉบับที่ 5 เดือนมีนาคม 2561 

-:: ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ::--:: ข่าวภาพกิจกรรม ::-


>>> อ่านข่าวกิจกรรมของสำนักวิทยบริการฯ ย้อนหลัง

 
การสืบค้นข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศ
 
บริการสืบค้นฐานข้อมูลห้องสมุด
ผ่านเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง
-[[แนะนำวิธีการสืบค้น]]-
 
เลือกสืบค้นฐานข้อมูล :
ประเภทการสืบค้น :
คำค้น :
 

 

-::ระบบการยืมหนังสือต่อด้วยตนเอง/ตรวจสอบรายการหนังสือ::-

รหัสสมาชิก :
รหัสผ่าน :

 

-::แบบฟอร์มเสนอซื้อหนังสือใหม่เข้าห้องสมุด Online::-
 
 
 
 

ThaiLISlogo Search ThaiLIS Discovery Service:
  
        Keyword  Title  Author